David PirnerDavid PirnerŽeny v businessu tvoří svéráznou kategorii osobností. Zpravidla je charakterizuje velká houževnatost, dobrá komunikativnost, značná kreativita, empatický styl řízení. Ženy v managementu firem a organizací, jak se stále častěji ukazuje, mají pozitivní vliv na rozvoj jednotlivých subjektů, a do těchto pozic zkrátka patří a měly by patřit v ještě větší míře. Poradenská skupina Grant Thornton zveřejnila výsledky svého celosvětového výzkumu, který sleduje podíl žen ve vrcholovém managementu.

Ten meziročně stoupl o dva procentní body z 29 % na 31 %. Co z něj dále vyplynulo? Na to odpověděl David Pirner, managing partner skupiny Grant Thornton Czech Republic:

Je pravdou, že nejvíce žen v seniorních pozicích najdeme dnes v Africe?

Ano, je to tak. Stejně jako v minulém roce je to opět na území tohoto kontinentu, kde činí podíl těchto žen 39 %. V Evropě je podíl žen ve vedoucích funkcích 34 %. Zároveň 90 % firem má ve vrcholovém managementu alespoň jednu ženu. Z pohledu zastávané pozice dlouhodobě klesá zastoupení žen na pozicích
HR ředitelek, naopak roste počet generálních ředitelek – již v každé čtvrté firmě zastává tuto pozici žena. Nárůst počtu žen ve vedení přitom mohla urychlit i koronavirová pandemie.

Odborníci tvrdí, že právě ona zasáhla do určitých standardů, týká se to i světového businessu?

Koronavirová pandemie proměnila standardy napříč společností, a to i v businessovém prostředí. Požadavky na vedoucí pozice prošly díky pandemii také svojí proměnou, protože se v části kancelářských zaměstnání zcela změnil pracovní postup a zažité normy. Dle výzkumu Grant Thornton koronavirová krize však pouze urychlila již probíhající trendy. Významná část naší práce se přesunula do online prostředí. To na jednu stranu zefektivnilo pracovní výkon, ale zároveň významně zatížilo každého člena týmu. Všichni jsme se museli adaptovat na nové podmínky. Pro manažery znamená tato doba výzvu, jak nově vést a motivovat tým. Diverzifikované týmy s větší genderovou rovnováhou dokážou lépe číst novou situaci, jsou schopny vyšší empatie a flexibility při hledání vhodných řešení.

Co ještě ukázal výzkum?

Například až 69 % dotázaných odpovědělo, že proměna pracovního prostředí pomůže ženám v dosahování jejich kariérních cílů. Díky pandemii covid-19 přešly firmy na flexibilnější možnosti práce, což může pro některé znamenat lepší podmínky pro prezentaci svých schopností v rámci společnosti.
Rok 2021 je obecně významným milníkem z pohledu genderové diverzity firem. Dle výzkumu skupiny Grant Thornton, který je každoročně zpracováván již 17 let, až 90 % podniků má ve vedení alespoň jednu ženu. Pro srovnání – v roce 2017 to bylo pouze 66 % podniků. V globálním měřítku zastoupení žen ve vrcholovém managementu stouplo o dva procentní body z 29 % na 31 %, čímž byla překročena významná hranice 30 %. Počáteční hodnota byla na začátku reportování v roce 2004 na 19 %. Předpokládá se, že překonání příčky 30 % předznamenává trvalejší transformační změnu. Tento zlomový moment představuje pokrok v globálním měřítku.

Evropská businessová kultura je vysoká, má za sebou slavnou historii. Přesto žen ve vedoucích pozicích není tolik, jak by možná někteří předpokládali, naopak zajímavé tendence můžeme pozorovat třeba v Africe či Asii. Je to tak?

Dominující oblastí z pohledu zastoupení žen v top managementu zůstává, pro někoho možná překvapivě, Afrika. Ta si od minulého roku polepšila o jeden procentní bod na celkových 39 %, což je nejvíce na světě. V závěsu je pak jihovýchodní Asie s 38 %, to je o tři procentní body více než loni. Jižní Amerika měla minulý rok nejvyšší nárůst, a to z 25 % na 33 %.
I letos si polepšila o další tři procentní body na celkových 36 %. Evropská unie konkuruje svými 34 %, Severní Amerika se dostala na 33 %.

Ženám velmi často patří pozice personálních ředitelek, to se však prý již mění...

V klesající tendenci, kterou výzkum Grant Thornton zaznamenal už v roce 2020, pokračuje i zastoupení žen na pozicích HR ředitelek. Ačkoliv je segment HR tradičně domácí půdou žen ve vedení, jejich podíl zde nadále klesá. Minulý rok bylo v této oblasti 40 % žen, letos už je to pouze 38 %. Naopak nadále zvyšující tendence pozorujeme opět u podílu žen na pozicích generálních ředitelek. Tam zastoupení žen narostlo od minulého roku o šest procentních bodů na celkových 26 %.

Jaký názor má na genderovou vyváženost vaše společnost?

Globální skupina Grant Thornton se již dlouhodobě staví do pozice hybatele v oblasti genderové diverzity ve firmách. Věří, že různorodé vedení je z dlouhodobého hlediska přínosem pro firmy samotné i pro celkové prostředí vrcholového managementu.

Mohl byste charakterizovat podnikatelky a manažerky v ČR?

Opravdu si netroufnu na takto obecnou otázku dát jednoduchou a výstižnou odpověď. Každý jsme jiný, osobně neberu ženy-podnikatelky nebo ženy-manažerky jako speciální kategorii. Za sebe bych rád vyzdvihnul, že obdivuji, s jakou elegancí, vřelostí a empatií většinou působí na své okolí, aniž zaostávají nadhledem nebo výkonností v čele svých týmů.

ptala se Eva Brixi