Helen StankuHelen StankuJsou otázky, na které hledáme odpověď, aniž si to vlastně uvědomujeme. Anebo naopak, usilovně se snažíme najít řešení, otázky klademe sebejistě a jasně, ale odpověď stále není ta pravá. Někdy jsme jen obyčejně zvědaví či zvídaví. Nu a samotné odpovědi? Kde se skrývají, kde je hledat? Způsobů je mnoho. Jedním z nich mohou být karty. Někdo jim věří, někdo ne. Žena s úžasnými schopnostmi s kartami pracovat už kdysi na stránkách Madam Business vystupovala. Její jméno určitě znáte. Helen Stanku. Desítka otázek tentokrát putovala právě k ní:

Už druhým rokem provází náš život, tedy i podnikání, řada nejistot, které se vážou ke koronaviru. Vliv to má i na lidskou psychiku. Máte v této souvislosti více zájemců o výklad karet?

Zájem o výklad karet je neustále stejný, ale přibývá těch, kteří volí spíše výklad pomocí telefonu. Vůbec se tomu nedivím, protože si tak ušetří cestu, čas i kontakt s dalšími lidmi. Samozřejmě jsou i tací, pro které je osobní kontakt nezastupitelný, a já to plně respektuji.

Ptají se ženy podnikatelky a manažerky častěji na svoji budoucnost, zdraví, smysl podnikání a seberealizaci?

Ženy podnikatelky a manažerky mívají zpravidla svou práci v malíčku. To, co tam někdy vázne, jsou často vztahy. Žena, která musí být někdy i tvrdý businessman, mívá problém přepnout do role křehké ženy, která dává muži pocit, že je muž a ochránce. To je to, co ale často muži potřebují nejvíce. Nechtějí mít vedle sebe soupeře, který s nimi bude poměřovat své síly, ale ženu, které s radostí otevřou dveře, odsunou židli, podělí se o názor. Když takovou naleznou, cítí se naplněni. I ženy hledají ochránce, ale zároveň je v nich spousta hrdosti, a ta jim často zakazuje přijmout svůj úděl ženy. Někdy chtějí, aby je muž, partner, milenec, respektoval stejně a poslouchal jako jejich podřízení či obchodní partneři. Takto to ale potom dlouhodobě nefunguje. Moudrá žena dokáže zkombinovat kultivovanost s laskavostí a partnerskou vstřícností. Ty, které jsou manažerkami i doma a řídí domácnost a celé její osazenstvo jako svoji firmu, kde je každý musí poslouchat, mohou být šťastné, jen pokud mají submisivního partnera. Ale silná žena často nepotřebuje slabého, submisivního muže. V takovém rozporu hledají cesty a řešení. Když dokážou muži nabídnout to, co potřebuje, nemá ten chlap kam utéct. Než zjistí, co platí na toho konkrétně jejich, hledají cestu. Ta může vést i přes moji pracovnu.

DSC1Projevuje se v jejich otázkách také větší měrou strach, nebo spíše odhodlání si se vším poradit?

Tyto ženy jsou bojovnice. Když ke mně přijde manažerka, tak ta má jasno. Maximálně ji bude zajímat prognóza úspěchů a možných komplikací, protože samozřejmě vždycky přemýšlí na deset kroků dopředu. Pokud zjistí, že může být některé období méně příznivé, lépe se připraví a zváží podle toho firemní strategii. Často se tyto ženy ptají na úspěšnost nových projektů.

Asi každý z nás by rád věděl to, co ani karty nedokážou odhalit. Co poradit, jak bychom se měli ptát?

Nejlepší otázky jsou takové, které jsou z hloubi duše. Na ty karty odpovídají přednostně. Zpravidla dělám napřed menší výklad, aniž by klientka položila jedinou otázku. Karty většinou vyzdvihnou to, co je důležité. Až poté se klientka táže konkrétně. Je ohromné sledovat, jak na to podstatné karty reagují okamžitě a jistě, a méně podstatné věci se v kartách projevují jinak. Samozřejmě platí, že čím konkrétnější dotaz, tím konkrétnější předpověď.

Ostatně, rýsuje se rok 2021 pro business optimističtěji než ten uplynulý? Nač si dát pozor, čeho se vyvarovat?

Rok 2021 bude více pracovní a bude nutné zapojit větší kreativitu. Celkově by vůbec nemusel dopadnout zle, ale vyžádá si oproštění se a vymanění ze starých vzorců.

Co měla pandemie lidem sdělit, nač je upozornit, co připomenout?

Záleží na tom, zda bereme pandemii jako boží trest, nebo jako přírodní cyklický jev. Z hlediska businessu jde o jednu z opakujících se krizí. V předchozích krizích i pandemiích obchod neskončil a lidstvo nevymřelo. Podle mého názoru nás tato situace učí pružně reagovat na vzniklé problémy a nutí nás o firemní nebo fyzické přežití trochu jinak bojovat, než jak jsme byli doposud zvyklí.

Samozřejmě každý z nás se táže, kdy už to všechno skončí. Nebo co udělat, aby se situace vylepšila. Mohou k tomu karty něco poznamenat?

Tady je potřeba jít vpřed krůček po krůčku, poučit se z případných chyb, a vždycky dojde dál ten, který si stanoví malé, dílčí cíle, než ten, který chce udělat velký skok. Nemáme v ruce ani kouzelnou hůlku ani kouzelný prsten a všechno si musíme odpracovat. To vše nese ohromný pracovní potenciál. Kolik firem naopak v době krize doslova vyletělo nahoru? Karty doporučují přizpůsobit se situaci, pokud to jde, pokud to není možné, tak vydržet. To, jak dlouho to bude trvat, však nezáleží na předpovědi z karet či z jiného média, ale především na nás všech, na schopnosti v extrémní situaci společně bojovat proti nemoci.

DSC 1032S klientkami pronikáte do jejich osudů, čtete v kartách jejich příběhy. Jak moc vás to ovlivňuje, a o čem to v poslední době vypovídá?

Jsou klientky, u kterých si říkám, co z toho, s čím ke mně přišly, je vlastně téma k zamyšlení i v mém příběhu, a vlastně si z toho mohu hodně vzít. Miluji moudré lidi. Můj výklad nesmí být ovlivněn empatií, ale musí být vždycky objektivní. Mohu s klientkou souznít i soucítit, ale nesmí to nikdy ovlivnit obsah mého výkladu. V některých případech děkuji vyšším silám, protože i já si z příběhu klientky mohu vzít něco pro sebe.

Často se zamýšlím nad tím, jestli by stát neměl podpořit podnikání seniorů, z nich je řada v dobré zdravotní i finanční kondici a hledá, co s časem. Někteří by jistě mohli v menším měřítku provozovat například služby, za které by jiní rádi zaplatili. Navíc starší populace přibývá, podnikáním by se mohli nejen bavit, ale být velmi užiteční. Najdou karty odpověď?

Mně to povídejte, mí rodiče jsou doteď velmi aktivní. Samozřejmě jakákoliv pomoc se počítá. Tady však nepomohou výklady karet, protože senioři obecně už státu pomáhají. Všichni jsme slyšeli o pedagozích – důchodcích, bývalých zdravotních sestrách a lékařích v důchodu, kteří znovu přišli do práce a pomáhají, seč jim jejich síly stačí. V rámci rozhodování, zda má senior podnikat, nebo ne, nemohu říci, že by nerozhodní důchodci žádali moje služby při rozhodování, zda do toho jít. Na druhou stranu, díky koronakrizi ti, co se už odhodlali znovu začít podnikat, třeba i v drobných službách, hledají předpověď v kartách, zda to ustojí především zdravotně a zda mají ve svém podnikání perspektivu.

Madam Business letos oslaví 15 let na čes­kém mediálním trhu. Jaká cesta ji v nejbližším období čeká? Není to až příliš troufalá otázka?

Začnu od konce. Ve svém oboru neznám troufalé otázky. Tento rok bude pro vás přelomový. Budete volit sami, jestli se vám chce jít dál a jestli máte dostatek síly. Někdy se může stát, že určitá letargie a klacky pod nohy dopadnou i na vás. Jako by se vás to ptalo, jak moc to opravdu chcete. V momentě, kdy si kladně odpovíte, se vám znovu vše otevírá a přijdou některé finanční zdroje zvenku. Vám se tak znovu vrátí větší radost i barva.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi