1 spoluPavla Škorpilová, Lukáš Doskočil a Tomáš VeselýNemoc, a zejména vážná nemoc dítěte, bývá vnímána tragicky. Avšak může poskytnout i příležitost k velkým činům. Pavlu Škorpilovou, Lukáše Doskočila a Tomáše Veselého přivedla k projektu, který chce pomáhat nastávajícím maminkám. Hovořili jsme o tom s jedním ze zakladatelů, Tomášem Veselým.

Jak nápad vznikl a proč?

Nezisková organizace Fairsurence Spolek pro mateřství vznikla jako iniciativa tří zakladatelů Pavly, Tomáše a Lukáše, které na stejnou cestu svedla chuť hledat řešení opravdových problémů. Lukáši i mně k nápadu na nový projekt dopomohla vlastní zkušenost, na kterou jsme sami nebyli připraveni. Našim oběma dětem totiž byla diagnostikována vrozená vývojová vada. Zjistili jsme, že rodičovství a cesta k němu s sebou nesou mnoho nejistot a že se v něm mnohdy můžeme cítit sami. Rozhodli jsme se svou osobní zkušenost využít pro něco smysluplného, a umožnit maminkám, aby si těhotenství užily v psychické pohodě s vědomím, že jsou připraveny na vše, co je čeká. Dalšími cíli neziskové organizace je možnost prodeje voucherů online, aby tak členství mohli snadněji darovat i partneři, příbuzní či kamarádky, nebo rozšíření seznamu vrozených vývojových vad pro uplatnění nároku na finanční pomoc.

Kdo jsou „otcové zakladatelé“ a jaká byla jejich cesta ke Spolku pro mateřství?

Lukáš Doskočil a já jsme dlouholetí přátelé a obchodní partneři, které spojuje chuť budovat projekty, jež dávají dlouhodobě smysl. Mezi ty nejúspěšnější patří například firma Tesla Medical, která vyvinula neinvazivní přístroj pro léčbu inkontinence. Do Fairsurence jsme tak investovali nejen své úspory, ale vložili do něj i svůj osobní příběh a odborné zkušenosti s prosperujícími startupy právě z oblasti zdravotnictví, e-commerce, či dokonce automotive. Já osobně se ve Spolku i nadále věnuji budování strategických partnerství a finančnímu řízení.
Pavla Škorpilová téměř tři roky působila v inovačním týmu startupového studia Creative Dock v Praze, které testuje a staví nové produkty a služby pro velké korporace v rámci Česka, Rakouska, Švýcarska a Německa. Věnovala se zde pestré škále projektů pro klienty. Patřily mezi ně například značky Škoda, Raiffeisenbank (AT) či E.ON a další. Do projektu Fairsurence přinesla své zkušenosti s projektovým vedením, inovačními procesy a výzkumem digitálních produktů a má na starosti především exekutivu projektu.

Co projekt obsahuje a na jaké hlavní problémy se zaměřil?

 • Fairsurence Spolek pro mateřství je nezisková organizace, která svou službou vytváří komplexní podporu budoucím i stávajícím maminkám.
  Hlavními benefity členství ve spolku jsou:
  a) Finanční pomoc ve výši jednoho miliónu korun v případě, že se člence Spolku narodí dítě se závažnějším typem vývojové vady. Seznam byl vytvořen na základě spolupráce s odborníky, přednosty dětských klinik, kteří nám pomohli vytipovat vývojové vady závažnějšího typu, a to z pohledu dlouhodobého snížení kvality života dítěte a rodiny. Peníze rodině pomohou s výpadky příjmů spojenými s péčí o dítě, s nákupem zdravotních pomůcek či procedur, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
  b) Nefinanční benefity, na které mají členky nárok i v případě bezproblémového těhotenství:
 • Neomezený počet online konzultací s odborníky prostřednictvím portálu Ulékaře.cz po dobu tří let. Mohou se tak obrátit na gynekology, pediatry, výživové poradce, ale třeba i psychology
 • Obsahová platforma, prostřednictvím které se maminky dostanou k ověřeným informacím v podobě článků o zdraví, těhotenství a mateřství.
 • Přehled nároků v rámci zdravotního a sociálního pojištění.
 • Praktický rozcestník se seznamem pracovišť a kontaktů na příslušné odborníky z oblasti paliativní a rané péče, nadace a další specializované organizace, které se vztahují právě k péči o dítě s vrozenou vývojovou vadou.

Komu je pomoc určena a za jakých podmínek?

Spolek funguje na principu vzájemné pomoci a solidarity. Pokud se člence narodí dítě s vrozenou vývojovou vadou ze Spolkem stanoveného seznamu 72 diagnóz, pak získá nárok na jeden milión korun. Pokud se člence narodí zdravé dítě, její peníze ve Fondu finanční pomoci pomohou jiné mamince, která takové štěstí neměla. Všechny ostatní nefinanční benefity však může využívat i v případě, že se narodí dítě zdravé.
Celých 90 % z členského příspěvku jde okamžitě do Fondu finanční pomoci, odkud se berou peníze v případě, že bude potřeba některé z členek vyplatit finanční pomoc. Zbylých 10 % z jednorázových členských příspěvků jde na zajištění nefinančních benefitů (např. na úhradu konzultací portálu Ulékaře.cz atd.), jejich rozvoj (např. soustavné budování rozcestníku) a na běžný provoz neziskové organizace.
Snahou Fairsurence je, aby se ženy stávaly členkami Spolku proaktivně, předtím, než jejich dětem byla vývojová vada diagnostikována. Zamezují tím zneužívání služby a zároveň jim to dovoluje poskytnout pomoc těm členkám, které na ni budou mít nárok.

Kdo se může stát členkou?

 • Ženy, které přijmou stanovy a Kodex Spolku,
 • jsou ve věku mezi 18 a 40 lety,
 • o dítěti přemýšlejí nebo již jsou těhotné, a to nejpozději do jednoho dne před porodem.
 • zaplatí jednorázový členský příspěvek ve výši 5000 Kč, (což odpovídá 139 Kč za každý měsíc, kdy členku a její miminko Spolek kryje – nárok na finanční pomoc lze totiž uplatnit kdykoliv od narození až do 36 měsíců po narození miminka).

Jsou už nějaké konkrétní výstupy nebo zkušenosti z praxe?

Spolek pro mateřství má již tři týdny po spuštění desítky registrovaných žen a setkává se s pozitivními ohlasy maminek.

otázky připravil Pavel Kačer