Lenka VodičkováLenka VodicováTaké je vám dobře v místnostech, které se vyznačují originalitou, svérázným pojetím, osobitostí střihu? Módní a oblíbené jsou interiéry kaváren, firemních hal, obýváků či pracoven, jejichž stěny se vracejí do dávno minulých dob oprýskaných omítek, nevyštukovaných nerovností, surových cihel, rozmanitých nedokonalostí. Snídáte s chutí ve společnosti nádobí, jemuž chybí ouško, trocha glazury nebo špička nože? Místo plastových tácků používáte zbylé dlaždice ze stavby své kuchyně? Ano, má to své kouzlo. Stejně jako nábytek z bedýnek, kterými se dřív topilo, nebo z palet, určených na převoz nejrůznějšího zboží. Inu, člověk si vymýšlí, jak to udělat, aby mu bylo útulno, dobře, aby vyrovnal tlaky doby a nadbytek technologií, příkazů a informací, které den co den musí brát v potaz. Vítá pak i rozličné doplňky, jež dokážou jeho obydlí nebo pracoviště či místo k odpočinku povznést do kategorie tvořivosti až umění v případě silně designérsky utvářené reality.

Právě k tomu má velmi blízko výrobní družstvo OBZOR ze Zlína. To je ryze českou společností, mezi jejíž hlavní výrobní produkci patří vačkové spínače a domovní vypínače a zásuvky s top řadami RETRO a DECENTE. Kromě domovní elektroinstalace společnost vyrábí a distribuuje drobné elektromechanické výrobky, díly pro automobilový průmysl a kovové díly. Dále se zabývá vstřikováním plastů a jinými kooperačními pracemi. Družstvo v poslední době zabodovalo využitím betonu v interiérech. Jak, na to jsem se zeptala Lenky Vodicové, vedoucí marketingu tohoto zlínského výrobce:

vypinac RETRO ve zdi beton image zdroj OBZORIndustriální beton naplno proniká do moderních interiérů a výjimkou nejsou ani vypínače a zásuvky. Tento materiál, který nás provází doslova na každém kroku, je známý svojí svéráznou porézní strukturou. Jaké přednosti tedy betonový rámeček domovní elektroinstalace nabízí?

Na prvním místě bych určitě jmenovala přítomnost polyvinylalkoholových vláken ve výrobní směsi, která zaručují jeho celkovou pevnost. Stabilita betonu se odráží i v síle samotných rámečků – u řady DECENTE jde o tloušťku 7 mm, zatímco u kolekce RETRO jde o masivnějších 13,5 mm. Materiál je voděodolný a UV stabilní, čímž zaručuje prakticky neměnnost vzhledu rámečku. Pro beton charakteristické póry jsou na povrchu rámečku samozřejmě přiznány a činí z něho originální řešení dekorací s industriálním nádechem.

Připravit správnou betonovou směs vhodnou pro rámečky vypínače a zásuvky jistě nebylo jednoduché. Jak se to podařilo u vás ve Zlíně?

Cesta to byla opravdu komplikovaná. Beton sám o sobě představuje velmi individuální materiál a zpracovat jej do stabilní formy pro tak malou plochu, jakou je rámeček domovní elektroinstalace, nebylo vůbec jednoduché. Dlouhý čas trvalo pouhé mísení exaktního poměru přísad pro samotnou betonovou směs odpovídající požadavkům. Musela se vytvořit taková, aby se proporce betonových rámečků po vymodelování a následném dostatečném vysušení ve vnitřních rozměrech nezměnily o více než 0,3 mm. Z těchto důvodů muselo během dvou let vzniknout mnoho prototypů, než se docílilo finálního vzhledu a podoby tohoto progresivního materiálu.

Odkud pochází inspirace pro produkci takových rámečků?

Prvotní impulz vzešel od Ing. arch. Tomáše Velinského, který má ve svém portfoliu spoustu betonových doplňků. Iniciativu poté uchopil OBZOR do vlastních rukou a nápad rozvinul do dnešní podoby betonových rámečků v hranatých liniích řady DECENTE a kulatých proporcích kolekce RETRO. Výrobou těchto rámečků k elektroinstalaci OBZOR zareagoval na požadavky mnohých architektů i designérů po materiálově atraktivnějších a individuálnějších doplňcích pro interiéry.

vypinac RETRO OBZOR byl založen na základech zapojení zdravotně znevýhodněných osob do výroby, drží se tohoto poslání družstvo dodnes?

Ano, je tomu tak i nyní. Zakladatelem družstva byl Svaz invalidů, odtud tedy pramenilo jeho poslání – zabezpečovat pracovní příležitosti pro občany se změněnou pracovní schopností. Tuto vizi podporujeme i v současné době. V současnosti družstvo zaměstnává na
260 pracovníků, z nichž více než 60 % tvoří lidé se změněnou pracovní schopností, jejichž ruční práce je vysoce oceňována.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi
www.obzor.cz