foto M.Kajabova 2Ing. Markéta KajabováNejen uspokojovat potřeby zákazníků a vytvářet dobrý hospodářský výsledek. Firmy se mohou chovat společensky odpovědně a vést vlastním příkladem i pomocí zajímavých projektů ostatní k ohleduplnému chování vůči přírodě a životnímu prostředí. dm postavila své podnikání právě na umění spojit věci – business a odpovědnost. Vyplývá to z rozhovoru s Ing. Markétou Kajabovou, jednatelkou společnosti, vedoucí rezortu expanze a regionálně zodpovědnou.

Kosmetika, bytová chemie, konzervační a ochranné přípravky, vlastně veškerý sortiment drogerie, včetně obalů, se snaží zbavit nálepky neekologického zboží. Může se to podařit, nebo vždy půjde o kompromisní řešení, které bude jen méně zatěžovat životní prostředí?

Každý člověk má možnost volby. Může se rozhodnout, zda chce šetřit přírodu a její zdroje, nebo je mu toto téma zcela lhostejné. My se snažíme v rámci naší činnosti poskytnout zákazníkům dostatek informací a nabídnout jim v sortimentu alternativy produktů šetrnější k životnímu prostředí. Chceme jim ukázat, že změna v chování není často tak složitá, jak by se mohlo zdát, a že stojí jen trochu času a chuti se o tohle téma více zajímat. Koneckonců všichni žijeme na jedné planetě, a tak by se téma její ochrany mělo týkat každého z nás. V dm jsme právě odstartovali rozsáhlou tříměsíční kampaň nazvanou Vědomá volba, která si klade za cíl ukázat zákazníkům, že se nemusejí ničeho zříkat, stačí se jen vědomě rozhodovat a přemýšlet o svém nákupním chování a jeho dopadu na životní prostředí i budoucnost naší planety.

Jaké má dm programy, které mají eliminovat nebo snižovat následky současné konzumní společnosti? Mohou zákazníci udržet vysoké standardy životní úrovně, aniž by nadměrně zatěžovali zdroje modré planety?

Odpovědný přístup v podnikání se prolíná celou firemní filozofií společnosti dm už od jejích počátků, ať už jde o společenskou odpovědnost, či trvalou udržitelnost. A těmto tématům se také nepřetržitě věnujeme prostřednictvím rozmanitých programů a iniciativ. Už jsem zmiňovala kampaň Vědomá volba, která navazuje na několik předchozích ročníků. Ty znají zákazníci pod názvem „Už dnes myslíme na zítřek“. Všechny ročníky spojuje zásadní téma: trvalá udržitelnost. Jednotlivé ročníky pak byly zaměřeny na užší oblasti: už jsme se zabývali například tématy šetrného ekologického praní, třídění odpadu vzniklého po používání kosmetiky, používání opakovaně využitelných a recyklovaných nákupních tašek nebo například výhody přírodní kosmetiky. A jestli zákazníci mohou udržet svůj navyklý standard, aniž by se museli něčeho zříkat? Právě naše aktuální kampaň poukazuje na to, že to jde. Stačí hledat alternativy produktů, které přispívají k trvalé udržitelnosti a ke kterým je v prodejnách dm navedou zelené cenovky.

foto zelene cenovkyCo se v tomto směru podařilo a kam směřují dnešní aktivity dm?

Vždy se snažíme jít příkladem. V minulosti jsme tak například zrušili vydávání jednorázových plastových sáčků zdarma, a to ještě před tím, než to všem prodejcům uložila zákonná povinnost. Střechu centrální správy a logistického centra jsme vybavili slunečními kolektory, obě tyto budovy i část prodejen dm zásobuje zelená energie. V prodejnách jsme přešli také na úspornější LED osvětlení, plastové kelímky v aquamatech jsme nahradili šetrnější variantou z papíru, čímž ročně ušetříme dalších několik tun plastu. Iniciativ a opatření k podpoře trvalé udržitelnosti existuje celá řada, a tak i nadále usilujeme o jejich rozšíření.

Myslí dm nejen na spokojené a společensky odpovědné zákazníky, ale i na své zaměstnance a obyvatele, kteří patří k sousedům v místech prodeje?

Co se týká edukace, tak rozhodně ano. Nabízíme informace a vyzýváme k odpovědnému způsobu života nejen své zákazníky, ale také spolupracovníky. Téma trvalé udržitelnosti pravidelně otevíráme v rámci interních porad, kdy společně hledáme stále nová řešení a opatření, která můžeme všichni aplikovat i ve svém každodenním pracovním životě. Tématem trvalé udržitelnosti se také pravidelně zabývá interní pracovní kroužek složený ze zástupců všech oddělení centrální správy, centrálního skladu i provozu. Iniciativa {SPOLEČNĚ}, kterou jsme uspořádali při příležitosti 25. výročí dm na českém trhu, podpořila přes 200 veřejně prospěšných projektů, které si kladly za cíl udělat z našeho bezprostředního okolí lepší místo pro život. A do těchto projektů byly ve většině případů zapojeni také spolupracovníci dm coby pořadatelé nebo dobrovolníci, takže si měli možnost v praxi vyzkoušet, jaké je to pomáhat druhým, což ostatně mohou každý rok i v rámci dm dobrovolnického dne.

Úspěch dm na českém trhu nejlépe potvrzuje nepřetržitá expanze, ale i mnoho prestižních cen, které společnost každý rok dostává. Je stejně oceňována za přínos k trvale udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti?

Největším oceněním je pro nás vědomí, že děláme něco pro druhé a že to, co děláme, má smysl. Ať za to dostaneme veřejné ocenění, či nikoliv. Důležitý je pocit dobře odvedené práce. Ale co se týká oficiálních ocenění na poli trvalé udržitelnosti, získala společnost dm například jako vůbec první firma v České republice ocenění za ekologický počin od občanského sdružení Přírodní zahrada za vybudování první firemní přírodní zahrady u centrální správy dm přímo v centru Českých Budějovic.

Může tedy i firma, jejímž posláním je vytvářet zisk, vychovávat spoluobčany, například jít příkladem, případně nastolovat vlastní témata, jimž by celá společnost měla věnovat větší pozornost?

Myslím si, že všechny předchozí odpovědi dokazují, že nejde o vizi nebo cíle zformulované pouze na papíře, ale že konkrétní opatření a kroky dokazují, že po vytyčené cestě opravdu postupně kráčíme směrem k jejich splnění.

hodně dalších úspěchů v nastoupené cestě popřál Pavel Kačer