Jaroslava Sindelarova zdroj Geis CZ s.rJaroslava ŠindelářováTěžká fyzická práce, selský rozum a kupecké počty, takový obraz dřív poskytoval obor logistických služeb. To však už dávno není pravda. Do jaké podoby se proměnil a jaké role v něm hrají ženy, o tom jsme hovořili s Jaroslavou Šindelářovou, která je HR teamleader skupiny Geis:

Jaké příležitosti nabízí ženám moderní logistika? Mění se podobně jako celá ekonomika a společnost?

Moderní logistika nabízí ženám opravdu řadu možností a můžu říci, že se dobře uplatňují, a to od dělnických profesí, jako například skladové operátorky, až po top manažerské pozice. Logistika se mění a dávno to není sel­ský rozum, kupecké počty a těžká fyzická práce. Dnes mluvíme o propojování složitých informačních systémů a toku obrovského množství dat, která je třeba umět nejen zabezpečit, ale také optimálně využít ve všech logistických procesech, nehledě na extrémně rychlý rozvoj přepravní a skladové techniky a vybavení. Trendem v logistice je již dlouhodobě automatizace, rozvoj inteligentních řešení a nových technologií, které v celém logistickém řetězci nahrazují nebo pomáhají ulehčit lidskou práci.

Kolik Geis zaměstnává žen a na kterých pozicích? Dokáže využít jejich přednosti?

Skupina Geis má v České republice zhruba 1600 zaměstnanců a z tohoto počtu je 43 % žen. Nejsou jen na administrativních pozicích, máme u nás ženy i na pozicích řidiče, a to jak dodávkových vozidel, tak i vozidel s nosností nad 3,5 tuny. Ženy jsou zastoupeny i na manažerských postech, například na pozicích manažerek našich dvou velkých distribučních center. Máme manažerku marketingu,
šéfku personálního oddělení a jednu z našich firem vedou dvě prokuristky.

Jak si mohou ženy, které odejdou na mateřskou, udržet přehled o dění ve firmě, v oboru, a případně zvyšovat kvalifikaci?

Důležité je, aby maminka na rodičovské dovolené neztratila kontakt se svou profesí a snažila se dál vzdělávat. Dva nebo tři roky rodičovské dovolené je v životě firmy celkem dlouhá doba, ve které může nastat mnoho změn v náplni a stylu práce nebo ve využívaných technologiích. Velkou výhodu mají ty ženy, které se zaměstnavatelem spolupracují v průběhu rodičovské dovolené např. na zkrácený úvazek nebo formou občasné výpomoci. Také pomůže, pokud si žena udržuje alespoň základní odbornost a dovednosti, jako např. práci s počítačem, respektive s kancelářskými programy. Existuje mnoho kurzů pro osvěžení znalostí, které nejsou nijak finančně a časově náročné.

Zajímáte se o spokojenost svých zaměstnanců, vycházíte jim v jejich požadavcích vstříc?

Ano, samozřejmě se snažíme o to, aby naši zaměstnanci byli spokojení a zdraví. Pokud to tedy provoz umožňuje, vycházíme jim vstříc například pružnou pracovní dobou nebo zkráceným pracovním úvazkem.
Všem zaměstnancům nabízíme velmi výhodně kartu MultiSport, protože považujeme za důležité, aby kompenzovali pracovní vytížení pohybem a relaxací. Dvakrát ročně navíc dostávají Multipasy Edenred, které mohou využít podle svého uvážení. Oblíbené jsou i vitaminové balíčky, ty dostává každý zaměstnanec v podzimním období.
Zdravý životní styl a kvalitně trávený volný čas podporuje náš projekt, který jsme spustili v minulém roce pod názvem Pojďte ven, a to nejen pro naše zaměstnance. Na webu projektu vysvětlujeme, jak jsou pohyb a relaxace důležité, a hlavně přinášíme širokou škálu nápadů a návodů, jak kvalitně volný čas trávit. Naši zaměstnanci mají možnost se podělit o svoje zážitky a přidat i svoje tipy.

Máte před sebou ještě další úkoly v rozvoji lidských zdrojů, na kterých chcete pracovat?

Stále je co zlepšovat a personalistika je nikdy nekončící práce. Nicméně aktuálním problémem, který řešíme, je pro nás nedostatek pracovních sil. Pokud se bude ekonomice i nadále dařit, bude situace na pracovním trhu obdobná. Pro personalistiku v logistice to znamená, že bude více zaměřena na práci se stávajícími zaměstnanci, jejímž cílem bude snižování fluktuace. Dalším východiskem je již zmíněná automatizace provozů, ve kterých budou lidé stále více zastávat sofistikovanější práci.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer