Margaret FrancoMargaret FrancoŽeny a technologie, patří k sobě? Margaret Franco, senior viceprezidentka pro marketing ve společnosti Dell EMC EMEA, je přesvědčena, že bezesporu ano. Vyzpovídali jsme ji při příležitosti Dell Technologies Forum, které se uskutečnilo minulý měsíc v Praze.

Na pražské konferenci jste hovořila na téma Ženy v technologických odvětvích. Na co jste se zaměřila především?

Moderní technologie představují pro ženy velkou výzvu. Ano, dosud v technologických odvětvích nacházíme ženy mnohem méně než zaměstnance – muže. Avšak právě v naší společnosti Dell Technologies, Dell EMC a VMware patří podpora a rozvoj profesionální kariéry co největšího počtu žen k největším prioritám. Začíná to už přijímáním nových zaměstnanců. Když provádíme nábor, snažíme se, aby na seznamech kandidátů bylo co nejvyrovnanější zastoupení obou pohlaví. Začátek ale musí být už ve školství, v genderovém složení zájemců o univerzitní programy, které souvisejí s výukou přírodních a technických věd.
Uvedla jsem jen několik příkladů aktivit, kterým se ve společnosti Dell věnujeme. K dalším patří interní programy, například Many Advocating for Real Change (MARC). Nezabývá se jen dynamikou vztahů muži versus ženy, řeší také etnické, kulturní a další otázky. Abych to osvětlila: Každý z nás je bezděčně zaujatý, aniž si to uvědomuje. Tento program upozorňuje zaměstnance na různé předpojatosti, aby mohli lépe přijímat diverzitu. Zabývá se i zapojením žen do technických profesí. Velmi dobře víme, že firmy s větší diverzitou zaměstnanců mají lepší nápady, přihlašují více patentů a dosahují vyšších příjmů. Ve společnosti Dell jsme si vědomi, že to děláme správně nejen z lidského hlediska, ale že v konečném důsledku nám to pomáhá rozvíjet naše podnikání.

Mají ženy ve vaší společnosti přístup ke stejným kariérním příležitostem jako jejich kolegové? Nebo se v některých zemích a kulturách, ve kterých společnosti Dell a Dell EMC působí, stále vyskytují znatelné rozdíly?

Ve společnosti Dell máme zavedené programy pro diverzitu a inkluzi, jako je program MARC, a proto mají ženy přístup ke všem pracovním pozicím, ke všem nástrojům, které potřebují k tomu, aby mohly dále rozvíjet svou kariéru. Kariérní růst a rozvoj je velice osobní věc. Ne všichni mají stejné ambice a s tím souvisí důležitá práce, které se ve společnosti Dell Technologies věnujeme. Já osobně jsem mentorkou mnoha kolegyň a kolegů. Tento proces začíná tím, že zaměstnancům pomůžeme najít jejich kompas, jejich hvězdu, která jim bude udávat směr: V jakých oblastech se chtějí profesně rozvíjet? Jaké další kroky chtějí podniknout? Jaké tempo jim vyhovuje? Jak vidíte, je to opravdu individuální záležitost. Ve společnosti Dell Technologies mají ale ženy otevřené pole působnosti, ženy stejně tak jako kdokoli jiný.

Uplatňují se tyto programy všude tam, kde Dell působí?

Rozhodně ano. Právě MARC je program, který probíhá prakticky ve všech evropských kancelářích i jinde ve světě. V některých lokalitách a zemích uplatňujeme programy zaměstnaneckých skupin Employee Resource Group (ERG). Jedna ze skupin ERG se jmenuje Women in Action (Ženy v akci). Představte si volně přístupné weby, kde se setkávají skupiny dobrovolníků, aby implementovali místní programy zaměřené na vzdělávání studentů, sdílení technologií pro lokální programy výuky přírodních a technických věd nebo jakékoli jiné dobrovolnické aktivity v konkrétní oblasti.

Technologické společnosti jako Dell EMC často hovoří o tom, že nové technologie musejí být pro uživatele snáze dostupné a pochopitelné. Jak to funguje? Jak k tomu přistupujete v obchodní komunikaci?

Základní filozofií Dell, nebo Dell Technologies, je podporovat demokratizaci technologií. Využíváme přitom velikosti naší společnosti. Souvisí to s naší ústřední strategií zvyšovat podíl na trhu. Nejen proto, že chceme všem ukázat, jak jsme dobří, že jsme číslo jedna. Zároveň tím můžeme snižovat ceny díky úsporám nákladů z rozsahu. Když jste například v rámci dodavatelského řetězce největším odběratelem flash disků a máte největší podíl na prodejích notebooků, můžete nabídnout levnější zboží, které se stává dostupnější pro větší okruh uživatelů. Základním přesvědčením společnosti Dell je předávat tuto hodnotu našim zákazníkům. Sledování technologických trendů, integrace nových technologií, využívání otevřených standardů, to nám umožňuje demokratizovat přístup k technologiím.

Dell Technologies je velká společnost a většina čtenářů, kteří jsou současně i zákazníky, zná spíše produktové řady určené pro spotřebitele, tedy notebooky, monitory a podobně. Jak obtížná je komunikace o produktech v podnikovém segmentu?

Mám za sebou dlouhou kariéru v technologických odvětvích, která zahrnuje klientská zařízení, serverová zařízení i infrastrukturní zařízení. V současnosti řídím marketing ve společnosti Dell EMC. Dell EMC není jen značka produktů pro datacentra, je to i naše komerční značka. V případě společnosti Dell EMC je ale důležité si uvědomit, že její zaměstnanci jsou současně také zaměstnanci společnosti Dell Technologies. Obě společnosti se zaměřují především na firemní uživatele. Z tohoto hlediska věnujeme hodně času seznámení s naší produktovou nabídkou a hodnotou, kterou tyto produkty přinášejí. Chápeme to jako součást našich povinností, abychom v konečném důsledku dokázali implementovat naše řešení, která budou pomáhat našim zákazníkům.

Domníváte se, že komunikace se zákazníkem se nemůže zužovat jen na dodání samotných technologií, ale musí se zaměřit spíše na celkové řešení?

Ano, myslím, že to tak je. Zejména ve firemním a komerčním segmentu zajímá naše zákazníky, co jim instalovaná technologie přinese pro jejich business. Neřeší, kolik gigawattů vyžaduje provoz jejich datacentra. Zajímají se o celkové náklady provozu nebo o zvýšení produktivity podnikání. Technologie se proto snažíme demystifikovat. Nezdůrazňujeme všechny technické detaily produktu, místo toho se zaměřujeme na obchodní přínosy. V našem vlastním marketingovém týmu běží celá řada programů s aplikací na jednotlivá odvětví.
Uvedu jeden příklad: program konceptuálního vedení s názvem Connected Series. Cílovými skupinami tohoto programu jsou ředitelé IT, marketingoví ředitelé nebo i generální ředitelé. Zaměřuje se také na odvětví nebo problémy konkrétních odvětví. Jeden z konkrétních programů nese název Connected Finance (Propojené finance). Vytvořili jsme postupy, jimiž jsme zkoumali segment finančnictví a mapovali nejdůležitější trendy. Které trendy mají dopad speciálně na finanční odvětví? Jakých výsledků se finanční společnosti snaží pomocí svých technologií dosáhnout? Naše řešení pak doplníme o případové studie, které pojednávají například o bankách z celého světa, jimž jsme poskytli služby. Dokládají, jak jsme ve společnosti Dell Technologies dosáhli výsledků, které tito zákazníci požadují. To je podle mého názoru pro naši marketingovou a komunikační strategii naprosto zásadní.

Jakou roli podle vás hraje, nebo by měl hrát, marketing ve velké IT společnosti, jako je Dell EMC?

Marketing by se měl zaměřovat na zákazníka. V marketingu je opravdu zapotřebí pohlížet na společnost zvenčí dovnitř. Ptáme se, jak můžeme uplatnit postoje zákazníků a poznatky, které o nich máme, a zapracovat je do naší organizace. Proto, abychom pak našim zákazníkům poskytovali lepší služby. Děláme to mnoha různými způsoby, avšak zásadní je orientovat se na zákazníka: musíme přinášet jejich názory a požadavky zpět do naší organizace. Důležitá je interakce se zákazníky prostřednictvím celé řady komunikačních platforem, k nimž se řadí i pražské setkání Dell Technologies Forum. Pořádáme také menší akce a využíváme i digitální komunikaci.

Digitální transformace současné ekonomiky (firem a společnosti) má dopad na nás na všechny. Rozlišujete v tom, jak o této transformaci komunikujete s mladší generací, která s moderním IT už vyrostla, a se staršími generacemi, které si stále ještě pamatují „analogový“ svět?

V komunikaci nepoužíváme nezbytně odlišné přístupy, protože naším hlavním cílem je digitální transformaci „odmýtizovat“. Za důležité pokládám hned na začátku si uvědomit, že nemáme po ruce žádné univerzální řešení digitální transformace. Takové řešení neexistuje. Každá firma (v závislosti na svém portfoliu) používá jiný hnací motor svého podnikání nebo dokonce i jiné složení věkových skupin v rámci tohoto podnikání, a proto u každé z nich bude mít digitální transformace jinou podobu, bude probíhat odlišně. Proto se zaměřujeme na spojení našich sedmi značek pod jednou střechou, kterou představuje společnost Dell Technologies, abychom mohli se zákazníky probrat jejich situaci a najít řešení, které je pro ně vhodné. Nesnažíme se nezbytně o segmentaci podle věkových skupin. Náš přístup se týká celkové obchodní (organizační) strategie. Pak zohledníme všechny další proměnné a výsledkem je řešení, které dává pro zákazníka smysl.

připravil Pavel Kačer