20161108 204808 0551 galavecer s ceskou kvalitou 1920Také letos se v závěru listopadu v Praze odehrál Galavečer s Českou kvalitou, setkání odborníků, kteří kvalitu prosazují do každodenního života firem, organizací, i mezi širokou spotřebitelskou veřejnost. Stejně jako v minulých letech i v roce 2017 byly představeny výrobky a služby, které získaly značky kvality, jež nabízejí české veřejnosti špičkové výsledky své práce. Informace o nich najdete na této stránce. V souvislosti se zmíněnými aktivitami jsme připravili rozhovor s Ing. Janem Tarabou, ředitelem Národního střediska podpory kvality (NIS-PK):

Snímek je z Galavečera s Českou kvalitou

Nejrůznějších značek zaměřujících se na kvalitu na našem trhu přibývá. Jakým může spotřebitel skutečně věřit?

V současné době se můžeme na našem trhu setkat s celou řadou nejrůznějších značení. Některá z nich v sobě nesou parametry prokázání kvality daného výrobku, některé bohužel nikoliv. Aby se zabránilo devalvaci významu seriózních značek kvality a aby se ztížila pozice různých podvodníků, vznikl v roce 2002 vládní Program Česká kvalita. Organizace, které značky udělují (správci značek), získaly možnost požádat o členství v programu a ověřit věrohodnost svého značení. Pokud splní náročná kritéria, mohou ke své značce – jako důkaz její důvěryhodnosti – připojovat i logo Česká kvalita. Zákazník tak na první pohled odliší seriózní značky od těch, které nic neznamenají. Nejstarší značkou v tomto programu je značka CZECH MADE, nejmladší je pak značka Životnost Plus.

Jaký výrobek či služba smí nosit značku kvality Programu Česká kvalita?

Značkami kvality v Programu Česká kvalita jsou označovány výrobky nebo služby na území ČR. U výrobků je jednou z povinností nezávislé ověření jeho technických parametrů v akreditované laboratoři, u služeb se provádí tzv. hodnocení na místě vyškolenými hodnotiteli.

Žijeme v době, kdy služby nabývají na našem trhu na významu a jejich počet roste. Ne každý však ví, že značku kvality mohou nést právě také služby.

Je tomu skutečně tak, i v oblasti služeb, jak jsem již naznačil, je možné prokázat nadstandard a poukázat na kvalitu nabízeného výkonu. Poskytovatel služby nejdříve provede sebehodnocení, které je následně podrobeno přezkoumání nezávislými hodnotiteli přímo v sídle dané společnosti. Do celého procesu také vstupuje zákazník, jehož názor je zjišťován formou dotazníkových šetření. V Programu Česká kvalita je možné nalézt celou řadu takto ověřených služeb, namátkou mohu zmínit nákup přes internetový obchod, zakázkovou výrobu nábytku a vlajek, poskytování zdravotního pojištění, služby spojené s regenerací bytových domů, vzdělávání dospělých, služby realitní kanceláře. Spektrum je opravdu široké a je z čeho vybírat.

Ať výrobek, či služba, které získají značku kvality, se jí mohou chlubit „navždy“. Pro jaký časový úsek platí?

Licence u značek zařazených do Programu Čes­ká kvalita jsou udělovány maximálně na dva až tři roky. V tomto intervalu se navíc pravidelně provádí průběžná kontrola během platnosti užívání značky, většinou v polovině platné licence. Na popud zákazníků je možné nařídit i mimořádnou kontrolu.

Lze také tuto značku odejmout? Za jakých podmínek?

Samozřejmě, tato možnost existuje, a pokud se prokáže, že daný výrobek či služba nesplňuje požadované parametry, je mu značka odebrána. Podmínky jsou u každého výrobku různé, jiné požadavky jsou kladeny například na dětskou obuv, jiné na textilní produkci.

Podle čeho pozná zákazník značku kvality od jiných označení? Čím se má řídit při nakupování či objednávání služeb?

Obecně platí: číst etikety, zvláště pak složení výrobků, řídit se vlastní zkušeností s výrobkem nebo si získat informace o výrobku před jeho nákupem. Posloužit mohou internetové stránky výrobce. Firmy a organizace, které značky dostaly, se jimi zpravidla patřičně chlubí. A logo Česká kvalita se již za ty roky také vžilo, je hodně známé a dobře se pamatuje.

Není škoda, že spousta vynikajících výrobků a služeb ještě o vašem programu neví?

Na našem trhu určitě najdeme řadu kvalitních výrobců a poskytovatelů služeb, jejichž produkty neprošly dobrovolnou certifikací a nejsou nositeli konkrétního značení. Zejména menší podnikatelé se primárně věnují aktivitám bezprostředně spjatým s jejich hlavní činností, tedy výrobou, financemi a obchodem. Trendy v oblasti propagace většinou nesledují a marketing dělají spíše intuitivně. Věřím však, že všechno chce svůj čas.

Tlak veřejnosti na kvalitní české výrobky i služby a jejich cílené vyhledávání postupně nese své ovoce a nositelů značek přibývá. Ten, kdo je do kvality fanda a sleduje naše aktivity, to jistě potvrdí.

Co má učinit firma, která by ráda značku kvality pro svůj produkt získala?

Odpověď na tuto otázku by byla velice rozsáhlá. Všechny zájemce o dobrovolnou certifikaci formou značek kvality bych nejprve nasměroval na stránky www.ceskakvalita.cz, zde si mohou vybrat značku kvality podle svého oboru působnosti, následně oslovit daného správce, který vybranou značku kvality uděluje. Uchazeč bude seznámen s celým procesem udělování krok za krokem, včetně cenových podmínek. Rádi mezi těmi, kdož si na kvalitě zakládají, přivítáme další subjekty.

Program Česká kvalita je cestou, která má smysl.

ptala se Eva Brixi