IMG 4356 copy copyJaký má kredit mezi klienty? Co nabízí kromě klasických pojistných produktů? Na koho cílí? A jaké hodnoty ve své filozofii vyznává? Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., jde pojišťovacím trhem svou osobitou cestou. Zakládá si na tom, že je subjektem s českým kapitálem a že je historicky spjata s dobrovolnými hasičskými sbory této země. Je to pouto silné a inspirativní. O tom je i rozhovor s Ing. Vladimírou Ondrákovou, předsedkyní představenstva:

Hasičská vzájemná pojišťovna letos oslavila významné výročí. Jak by se dala rekapitulovat doba od znovuzaoložení pojišťovny v roce 1992?

Po skončení státního monopolu byl dán prostor soukromému podnikání v pojišťovnictví, a stejně jako tomu bylo v jiných oborech, bylo i v pojišťovnictví třeba postupně nastavit pravidla a zákonné úpravy, které pojišťování v Čes­ké republice přivede na evropskou úroveň. Znamenalo to, že Hasičská vzájemná pojišťovna musela, za roky své novodobé existence, překonat řadu problémů, které přinášelo liberalizované prostředí pojišťovacího trhu, silná konkurence, regulační normativy, a samozřejmě i sama příroda. Například velké povodně v roce 1997 a 2002 prověřily nejen zdatnost a obětavost dobrovolných hasičů, ale i jejich pojišťovny.

IMG 4295Jste však jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů v Evropě, protože pojišťovna vlastně vznikla už v roce 1900. Co z tehdejších myšlenek jí zůstalo ve vínku i dnes?

Stejně jako v době svého vzniku, je i dnes Hasičská vzájemná pojišťovna stoprocentně českou pojišťovnou bez účasti zahraničního kapitálu a stejně jako tehdy je úzce spjata se sbory dobrovolných hasičů, které podporuje v jejich zásahových i sportovních činnostech. Důsledně pečuje i o zachování svých dalších tradic – vstřícnost ke klientům, poctivost v jednání, rychlé řešení pojistných událostí a kvalitní zajistný program.

Máte silné postavení na venkově i mezi drobnými živnostníky, s dobrovolnými hasiči spolupracujete velmi intenzivně. Co všechno si pod tím lze představit?

Zaměřujeme se především na obyvatele venkova a menších obcí, střední a malé podnikatele a živnostníky, a přesto, že nepatříme mezi největší pojišťovny, můžeme jim nabídnout moderní pojištění, která jsou připravena s ohledem na jejich stále se měnící potřeby. V oblasti pojištění vozidel je to naše Autopojištění, pro pojištění soukromého majetku movitého i nemovitého, včetně běžné občanské odpovědnosti, nabízíme nové Komplexní pojištění občanů, které v kombinaci s Rodinným úrazovým pojištěním poskytne našim klientům spolehlivé a přiměřené pojistné krytí. Poslední novinkou je pojištění Fortel, které jistě ocení především drobní podnikatelé, kteří nemají tak vysoký obrat a které zohledňuje především jednoduchost sjednání a variabilita produktu.
Zcela speciálními druhy pojištění jsou produkty určené pro pojistnou ochranu členů sborů dobrovolných hasičů. Tam jsme schopni výhodně pojistit nejen jejich sportovní a tréninkovou činnost, ale i práci s dětmi a mládeží, a samozřejmě i rizika při výkonu zásahové činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obce.

Kolik hasičských sborů má u vás uzavřenou smlouvu o spolupráci?

K dnešnímu dni máme uzavřeno se Sbory dobrovolných hasičů 4872 smluv. Cílem pojišťovny je neustále inovovat stávající nabízené produkty a oslovovat tím tyto sbory tak, aby se zvyšovala propojištěnost právě s touto cílovou skupinou. Velké poděkování patří většině z vás, těm, kteří s námi spolupracujete.

IMG 4385Mezi hasiči jsou i ženy. Předpokladem je vynikající kondice, a to nejen fyzická, ale i psychická. Co na nich obdivujete?

I ženy, stejně jako muži, denně dokazují své nasazení a odhodlanost, mnohdy s obrovskou odvahou právě proto, že ve většině případů jde o „hasičky“ maminky a babičky... Také proto dokážou bojovat jako lvice... postavit se a čelit nepříznivým situacím, které řeší s chladnou hlavou. Nezbývá jen zatleskat těmto odvážným ženám a jejich reakcím, jak rychle a správně se umí rozhodnout v krizových situacích, tak, aby vše dopadlo co nejlépe a s co nejmenšími následky. Má podpora a velké poděkování patří právě těmto ženám-hasičkám.
Ve filozofii pojišťovny je silně zakotveno vlastenectví, vztah k opravdovým hodnotám a úcta k domácím výrobcům i poskytovatelům služeb. Vážíte si umu našich lidí a snažíte se, aby to vnímalo co nejvíce spoluobčanů. I proto jste například již třetím rokem partnery soutěže českých potravinářů Česká chuťovka. Jakou zkušenost vám přinesla letos?

Toto partnerství mi je potěšením a velice si vážím toho, že naše pojišťovna má možnost být již 3. rokem partnerem České chuťovky a že toto „ryze české přátelství“ se čím dál tím více prohlubuje. Ani tentokrát nechyběla pojišťovna při přípravách letošního ročníku, na žádné doprovodné akci, ať už na tiskových konferencích, či samotném vyhlášení České chuťovky. Mohu říci, že kvalita a české výrobky potvrzují pravidlo, že co je české, to je dobré, ne-li výtečné. I naše pojišťovna, která letos oslavila 25. výročí znovuobnovení pojišťovací činnosti, je důkazem toho, že myšlenka z počátku minulého století může přežít, přizpůsobit se a prosperovat v otevřeném a dynamickém prostředí, a tím držet „čes­kého ducha“ v pojišťovnictví.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi