Eva Brixi

V srdci mám básně
Které nezklamou
A léčí každou duši bolavou
Tvá víčka otvírám
Pohledem rozšafným
Vedle tebe časně zrána
Hlídají mne tvoje
Probuzená rána
Kokrhají kohouti
Vstávat se mi nechce
Minuty neprosněné zarmoutí
Dnes mám volno
Okno dokořán
A úsměv na rtech
Ten ti dám
Zasněžená krajina
Je moje lehká peřina
Do kaluží
Mráz mi kreslí pohádky
Starosti upisuji zvesela
Jak hypotéku
Na splátky
Naše dny běží
Bez hádky
Zpíváme si spolu
Dny růžové
Jsou svěží