Eva Brixi

Když se rok už chýlí
K svému konci
A kalendář své listy
Rychlorychle ztrácí
Jsme si všichni milí
Zpívají nám k tomu zmlklí ptáci
Já našlapuji doma po špičkách
Život mi dal totiž pěknou práci
Abych mohla pozvat
Tvoje touhy dál
Okamžik ukrojit ten krajíc
Však ještě nenastal
Za oknem mráz kreslí fresky záhad
Sbírám stále s chutí poklady mých zahrad
Nakupovat chodím schválně pěšky
Jednotlivé kroky v tichu střádat umím
Stopy ve sněhu jsou věčné
Potřebují srdce zahřát
Tam na zastávce někde
Na konečné
Vzpomínky dávají se do běhu
Doba vánoček
Hrozinek a mandlí
Rozvoněla čas
Má prostopášná duše zase randí
Kdesi v nebesích
Dobro oslovilo nás
Nerozhodně připíjím si slzičkami
Kdo jsem
Nevím ani