Eva Brixi

Staré hrušně kolem cest
Veselé rozverné stařenky
Rostou tu s námi
Pro láhev veselé pálenky
Příběhy v každé větvi lásky
Raší pupeny a rodí tmavovlásky
Vítání jara i občánků
Na každém rodném listu
Oslavy hruškovice u stánků
Naděje srolovaly šátek z čela
Je potřeba radovat se dnes i včera
Když pole začínají tesknit
Po létě
A dnům ještě není konec
Hrušně jak rozpraskané ruce
Objímají vesmírné dobrodiní
Vrásky a letorosty zpod kapuce
Sklání se moudrostí
Nás všechny vyprávěním pohostí
Věk zapisuje
Vratká léta
Ze slečny se najednou
Stane povídavá teta
Až přijde čas
Bude to v nás
Ty sloky plné pověstí
Které nic dobrého nevěstí
Ale také
Plné sladkých chutí
Jak milenci
Kteří líbají se
Svlečení i zutí