UniqaPodle nedávného průzkumu agentury Ipsos je s výší starobní penze spokojena jen čtvrtina důchodkyň. Ženy celý produktivní život čelí znevýhodnění. A i když jsou tou šťastnější částí populace, která se dožívá vyššího věku, ve stáří se genderové materiální rozdíly mohou dále zdramatizovat.

UNIQA přichází s tipy, jak se mohou ženy dopředu zabezpečit.

Aktuální průměrný rozdíl v příjmech populace mužů a žen je v ČR na úrovni 17,9 %. Na úrovni manažerů ještě více. Počet nabízených částečných pracovních úvazků roste stále pomalu. Podíl mužů na rodičovské dovolené je mizivý. Zatímco v OECD trvá průměrná rodičovská dovolená mužů 13 týdnů, u nás činí aktuálně 2 týdny. Od roku 2012, kdy bylo dětí ve věku do 4 let v kolektivních zařízeních (školky apod.) umístěno 9 %, se do letoška nezměnilo nic: v roce 2024 dochází do takové instituce stále jen 9 %. Tato data přinesla konference Equal Pay Day v dubnu 2024.

Neúprosná demografie
Demografický trend je k ženám shovívavější než k mužům: podle předběžných odhadů střední doba dožití činila loni u mužů 77 let, ale u žen 83 let (ČSÚ). Podle střední, nejpravděpodobnější varianty by se život do poloviny tohoto století mohl proti loňsku protáhnout u mužů o víc než pět let na 82,2 roku a už žen zhruba o čtyři roky na 87,1 roku.

Česko čeká výrazné stárnutí. Do poloviny století by mohl počet lidí nad 65 let vzrůst z 2,2 milionu na 3,1 milionu. Podíl se dostane z pětiny na 30 %. Přibýt by mělo hlavně lidí nad 85 let. Dětí a lidí v aktivním věku by mělo naopak ubývat. Zatímco osob ve věku 85+ teď je kolem 199.000, v roce 2051 by jich podle střední varianty mohlo v Česku žít 520.000, kolem roku 2065 přes 800.000 a na konci století by jejich počet mohl překročit milion. V nejvyšším věku by tak mohla být víc než desetina obyvatel Česka.

Zatímco teď na stovku lidí mezi 20 a 64 lety připadá 35 pětašedesátiletých a starších, v roce 2051 by jich mohlo být 54 (index ekonomické závislosti podle ČSÚ).

Co zatěžuje české penzistky
„České ženy stráví v důchodu delší dobu než jejich mužské protějšky. Penzi má naprostá většina z nich nižší, protože celý život pobíraly menší mzdy než muži. Díky vyššímu průměrnému dožití zůstávají se svojí nižší starobní penzí často samy. Hospodaření je pro ně obtížnější,“ konstatuje Pavel Vaněk, manažer pro penzijní a investiční zákazníky UNIQA.

Pokud nebydlí ve vlastním, může se pro ně stát živobytí obtížně řešitelným rébusem. Nájmy v ČR činily podle Deloitte v prvním čtvrtletí letošního roku v průměru 295 Kč/m2, přičemž v Praze to bylo už 400 Kč/m2, v Brně 329 Kč/m2. Ceny nájemného v krajských městech stouply od roku 2014 o 96 %. Vzhledem k obtížné dostupnosti pořízení vlastního bydlení lze předpokládat, že do budoucna poroste podíl lidí žijících v nájmu. Jenže nájem dokáže spolykat hlavní část starobní penze…

Individuální příprava na stáří je nezastupitelná
Z výše uvedených dat vyplývá, že každý z nás, a ženy zvlášť, by se na postproduktivní etapu života měl připravovat systematicky a dlouhodobě. Vzhledem k tomu, že velká část populace nemá hlubší přehled o fungování kapitálových trhů, a tedy potřebné vědomosti pro přímé investování, nabízí se v dnešní době zejména dva „masové“ instrumenty pro zabezpečení na stáří – doplňkové penzijní spoření a dlouhodobý investiční produkt.

V čem jsou podobné a čím se liší?
U doplňkového penzijního spoření (DPS) si střadatel volí investiční strategii, kterou „zúročí“ v účastnických fondech spravovaných penzijní společností. Jejich nabídka a investiční možnosti jsou do jisté míry omezené. Dlouhodobý investiční produkt (DIP) naproti tomu poskytuje větší svobodu v řízení vlastní investice a širší okruh možností, do čeho vkládat prostředky. DIP přináší příležitost portfolio dobře diverzifikovat a nespoléhat tak pouze na jeden nástroj. Jak DPS, tak i DIP jsou dlouhodobé nástroje s horizontem desítek let. Jen tak jsou schopné plnit svůj účel.

Jak DIP, tak DPS umožňují příspěvky od zaměstnavatele a daňové úlevy. Daňové úlevy jsou u obou produktů podmíněny smluvní dobou alespoň do 60 let věku a délkou minimálně 10 let. Oproti penzijku je DIP zvýhodněn v tom, že v daních si lze odečíst celou investovanou částku, nikoli jen její část jako v případě spoření v penzijních fondech.

DPS lze navíc využít i pro předdůchod
DPS i DIP znamená investovat na stáří. K DPS lze čerpat státní příspěvky až do 340 Kč měsíčně (od 1. 7. 2024), což je jistě atraktivní. Z hlediska investování můžeme DPS vnímat jako více tradiční produkt. DIP je nový flexibilnější způsob investování založený na výběru z více investičních možností. Hlavní výhodou je daňové zvýhodnění příspěvků. Pokud to finanční situace jednotlivce dovoluje, je ideální DPS i DIP kombinovat a maximalizovat výhody obou.

Jak konkrétně se může žena připravit na stáří podle svého aktuálního věku
UNIQA má v nabídce oba uvedené produkty zabezpečení na stáří. Nyní přichází s modelovými příklady pro různý věk a různé životní situace žen. „Předpokladem úspěchu je co nejdelší horizont trvání úspor či investic a jejich „železná pravidelnost“,“ upozorňuje ženy na základní zásady Pavel Vaněk z UNIQA. „A pokud chcete využít všechny výhody v podobě daňových úlev u DIP i DPS, a u DPS navíc státní příspěvky, je potřeba smlouvy nevypovídat před dosažením 60 let věku s trváním smlouvy minimálně 10 let,“ dodává.

A rovnou uvádí i konkrétní modelové příklady:
Andrea je mladá absolventka po škole, věk 26 let, v prvním zaměstnání s průměrným čistým výdělkem okolo 29 000 korun, bez závazků. Bydlí ve sdíleném bytě a platí za něj 6 000 korun měsíčně.

TIP: Jako startovací doporučujeme DIP. Poskytuje větší flexibilitu v zasílání vkladů, zatímco u DPS se změny příspěvků i přerušení musí hlásit penzijní společnosti. A současně by se Andrea měla zajímat o možnost příspěvků u zaměstnavatele. Pokud by byla schopna posílat měsíčně 1 000 korun (v průměru za celý investiční horizont 34+ let), nashromáždí si při „střízlivém“ průměrném výnosu 5 % na stáří sumu přes milion korun (cca 1,07 mil. Kč), a přitom výrazně ušetří na daních (daňová úspora 61 200 Kč).

Jana je momentálně ve věku 38 let na rodičovské dovolené se 2 dětmi. Pobírá rodičovský příspěvek. S manželem bydlí ve svém. Po odečtení všech výdajů jim zůstává na spoření na důchod asi 4 000 korun. TIP: Jana by měla vstoupit do DPS s vyváženou strategií a pravidelným vkladem 1 700 korun (optimální výše pro pobírání nejvyšší státní podpory). Jakmile se vrátí do zaměstnání, může si vklad zvýšit a/nebo požádat o příspěvek i zaměstnavatele, a tím si vyhlídky na zhodnocení a celkovou cílovou částku zlepšit. I bez toho si tak v 60 letech může zajistit (za 22 let trvání DPS) až milion „k dobru“, přičemž od státu na příspěvcích získá celkem 89 760 korun.

Ivana je 50letá rozvedená máma dvou dětí ve věku 14 a 16 let ve své péči. S alimenty na děti má k dispozici jako střední manažerka částku 56 000 korun měsíčně. S vědomím blížící se penze si nyní vyhradila na spoření na stáří měsíčně 6 000 korun. TIP: Ženy bývají zpravidla opatrné investorky, půjdeme tedy do kombinace konzervativního DPS a vyváženého profilu u DIP, a to i vzhledem k relativně krátkému horizontu úspor (10-15 let). Pro maximalizaci státního příspěvku i daňových výhod bude pro Ivanu optimální částka 5700 korun měsíčně. 1700 korun půjde do DPS a 4000 korun do DIP. Za 10 let tak získá od státu celkem 40 800 Kč na státním příspěvku a dalších 72 000 jí stát vrátí na daních. Budeme-li navíc počítat s konzervativním zhodnocením 2,5 % v DPS a 4 % u DIPu, může mít k dispozici v 60 letech až 940.000 korun. Vydrží-li investovat až odchodu do penze v 65 letech, dokonce cca 1,5 milionu.

(tz)