ZIVOT90 4Každý pátý Čech je starší 65 let, i to je jeden z důvodů proč PENNY dlouhodobě podporuje veškeré aktivity, které pomáhají lidem ve vyšším věku žít důstojný a plnohodnotný život. Kromě dalších aktivit v posledních pěti letech věnovalo na péči o seniory takřka šest miliónů korun.

A protože chce své aktivity v této oblasti dále rozvíjet, zahajuje nyní spolupráci s organizací ŽIVOT 90. PENNY podpoří částkou přes jeden milión korun nejen provoz samotného komunitního centra, ale také dispečink tísňové péče a provoz nepřetržité linky důvěry.

Počet lidí starších 65 let neustále roste. Jen za posledních 10 let jich přibylo více než půl miliónu a v současné době jich je v České republice více než 2 milióny. „Definovat v dnešní době, kdo je a kdo není senior, není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Hranici 65 let proto vnímáme tak trochu jako orientační. Senioři dnes a před 25 lety žijí zcela rozdílný život. Každý z nás máme ve své rodině nebo ve svém okolí aktivní přátele nebo známé, kteří i v 80 žijí aktivněji než leckterý čtyřicátník. Na opačné straně je řada lidí, které ve vyšším věku trápí zdravotní problémy, žijí osamoceni a potřebují naši podporu. Naším cílem je pomáhat všem bez ohledu na to, zda jim je 60, 80 nebo 90 žít takový život, jaký si zaslouží a přejí, a to je důvod, proč jsme navázali spolupráci s organizací ŽIVOT 90,“ říká Tomáš Kubík, manažer komunikace PENNY.
ŽIVOT 90 byl založen v roce 1990 manželi Blankou a Janem Lormanovými. V letech 1990 a 1991 začali dobrovolnicky zajišťovat činnosti jako sociální, odborné a lékařské poradenství, klubové aktivity, aktivizační činnosti apod. „Co všichni potřebujeme ke spokojenému životu bez ohledu na věk? Kromě zdraví, které ovlivňujeme jen do určité míry, určitě respekt a sebeúctu. Proto vznikl ŽIVOT 90. Naším cílem je především podporovat nezávislost u starších lidí. Přáli bychom si, aby do života měli stále chuť. Aby ve svých všedních povinnostech byli co nejvíce soběstační, nevzdávali se vlastního úsudku a rozhodování a nepřestávali se podílet na životě svého okolí. Rádi bychom byli průvodci seniorů a seniorek, když jsou v plné kondici, mají spoustu nápadů a chuť se realizovat. Jsme s nimi ale i tehdy, když je začínají zrazovat fyzické i psychické síly.  Svou podporu nabízíme i těm, kteří o ně pečují,“ popisuje činnost organizace Jaroslav Reichl Lorman, ředitel ŽIVOTa 90. Ta provozuje v Praze komunitní centrum, kde se lidé scházejí mimo jiné na kurzy práce s počítačem a mobilem, malování nebo výuku jazyků. Každý týden má setkání také pěvecký sbor. Některé z kurzů vedou seniorky či senioři samotní. Součástí komunitního centra je i vlastní divadelní scéna ŽIVOTa 90 Divadlo U Valšů.

PENNY bude podporovat nejen provoz samotného komunitního centra, ale podpoří také dispečink tísňové péče Nadosah, která zajišťuje seniorům pomoc v případě nouze, a současně provoz nonstop linky důvěry pro starší lidi, Senior telefon s číslem 800 157 157. „Naším cílem je nejen pomáhat žít aktivní život starším lidem, ale také jim poskytovat bezpečí a jistotu zázemí. Řada z nich potřebuje pečovatele v menší či větší míře, ale také potřebují někoho, na koho se mohou obrátit v případě nouze či ve chvíli, kdy si nevědí s něčím rady a potřebují se třeba jen poradit nebo pomoci při jednání s úřady. Proto naše podpora ŽIVOTa 90 není cílena jen na zajištění chodu samotného komunitního centra,“ říká Tomáš Kubík a dodává: „V rámci spolupráce chceme i aktivně pomáhat, zapojit naše zaměstnance, a naopak i jim nabídnout služby ŽIVOTa 90 pro jejich blízké. Vždyť každý z nás má ve svém nejbližším okolí někoho staršího, a především, každý z nás jednou do této životní fáze rovněž dospěje. Tak se chovejme tak, jak chceme, aby se pak ostatní chovali k nám.“

Na podporu seniorů věnovalo PENNY od roku 2018 takřka 6 miliónů korun, které věnovalo z prodeje časopisu S PENNY U STOLU. V letošním roce pak věnuje právě organizaci ŽIVOT 90 z prodejů dvou vydání tohoto časopisu více než 1 milión korun.
(tz)