Lidé si vybírají partnery s podobnými rysy ve tváři, je to faktor přitažlivosti: ruzovyslon.czProtiklady se přitahují, nebo vrána k vráně sedá? Vědci už dlouhá léta studují, čím se přitažlivost mezi lidmi řídí. Co je tím faktorem, který o ní rozhoduje? Jedním z faktorů mohou být dle nové australské studie podobné rysy ve tváři. Z ní vyplývá, že lidé si partnery podobné sobě samým přímo vybírají. Jsou pro ně přitažlivější a také vlídnější.

Podobnost vzniká i v průběhu vztahu

O manželských dvojicích či dlouholetých partnerech se běžně říká, že se v průběhu svého soužití začnou jeden druhému čím dál více podobat. A neplatí to přitom jen o zvycích či třeba gestech, ale přímo o vzhledové podobnosti. Svůj původ má tato populární teze ve vědecké studii z roku 1987, v níž tým odborníků z University of Michigan v čele s psychologem Robertem Zajoncem zkoumal fotografie sezdaných párů na začátku manželství a po 25 letech společného života. Na základě svého výzkumu pak Zajoncův tým vyslovil závěr, že u lidí, kteří spolu dlouho žijí, dochází ke konvergenci (sblížení) obličejových rysů. V průběhu let se tato teorie zpopularizovala, dnes už je však považována za překonanou.

Partnerská podoba jako mýtus?

V roce 2020 Zajoncův experiment zopakovali odborníci ze Stanford Univesity, kteří do svého výzkumu zahrnuli 517 dvojic, jejichž fotografie zkoumaly i moderní algoritmy rozpoznávání obličejových rysů. Podobnost partnerů byla zkoumána v časovém rozpětí od doby krátce po sňatku až po dobu o 69 let později. Výsledek? „Konvergence obličejových rysů nebyla potvrzena, přesto vědci odhalili, že si jsou dlouhodobí partneři podobní – ovšem už hned od začátku vztahu. To znamená, že si lidé za své životní partnery vybírají muže či ženy, kteří jsou jim podobní,“ popisuje závěry studie Adam Durčák ze společnosti Ruzovyslon.cz.

Podobnost vyvolává větší subjektivní přitažlivost i pocit spřízněnosti

Podle čerstvé studie odborníků z australské University of Queensland je právě i vnímaná atraktivita pevně spjata s podobností. Vědci provedli experiment, při němž celkem 682 účastníků sledovali při jejich vzájemných interakcích podobných speed-datingu. Následně lidé vyplnili dotazník, v němž své jednotlivé „partnery“ hodnotili co do přitažlivosti tváře, tak i vnímané vlídnosti. Jako přitažlivější a také vlídnější z tohoto hodnocení vyšli lidé, kteří s hodnotící osobou sdíleli podobné rysy. „Vzájemná podobnost podle vědců u potenciálních partnerů navozuje pocit spřízněnosti, lidé se tak s takovými protějšky instinktivně cítí komfortněji a sdílejí s nimi pocit blízkosti, což je pro rozvoj romantického vztahu značná výhoda,“ komentuje průzkum Adam Durčák.

Použité zdroje informací:

https://link.springer.com/article/10.1007/bf00992848

https://www.nature.com/articles/s41598-020-73971-8

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S109051382300051X?via%3Dihub

(tz, red)