220920 TERIBEAR 2 b3cd7085.JPGŠKODA AUTO již poosmé podpořila v roli generálního partnera dobročinný běh TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem – powered by ŠKODA AUTO. Hlavní náplní projektu je prostřednictvím zdravého pohybu vybrat finanční prostředky na pomoc dětem z dětských domovů nebo rodinám či nastávajícím matkám v nouzi. Přihlásit se mohl kdokoli a během či chůzí urazit podle svých možností co nejdelší) vzdálenost. Na vytyčenou trať v Praze na Letné bylo možné zavítat i několikrát během týdne. Partneři akce za každý kilometr předají na konto nadace částku 25 Kč. Díky více než 11 000 účastníkům, kteří uhradili startovné 250 Kč, a celkem téměř 150 000 absolvovaným kilometrům činil celkový výtěžek týdenního sportovního setkání přes 3 700 000 Kč, tuto částku Nadace Terezy Maxové navýšila na 5 000 000 korun. ŠKODA AUTO přispěla jak finančními prostředky, tak zapojením více než 100 zaměstnanců a jejich rodin do běžeckého programu.

„Sociální angažovanost je ve ŠKODA AUTO jednou z hlavních součástí strategie NEXT LEVEL –
ŠKODA STRATEGY 2030. Proto z našeho přesvědčení a ze srdce dlouhodobě a vytrvale
podporujeme charitativní organizaci TERIBEAR. Počet více než 11 000 účastníků a vybraná částka
5 000 000 Kč působivě dokazují, čeho můžeme naší pomocí společně dosáhnout. Ráda bych
srdečně poděkovala všem účastníkům, partnerům a sponzorům za jejich nasazení a podporu. Už
nyní se těšíme na další ročník,“ říká Maren Gräf, členka představenstva společnosti
ŠKODA AUTO za oblast Lidé a kultura.
„Jako vášnivému amatérskému sportovci je mi sport pro dobrou věc obzvlášť blízký. Proto pro mě
byla účast na charitativním běhu TERIBEAR skutečným osobním zážitkem. Kromě početného
zastoupení účastníků všech věkových skupin mě zaujaly především individuální výkony. Někteří
účastníci uběhli za jediný týden více než 300 kilometrů, nejlepší běžec dokonce více než 500. Rád
bych poděkoval Nadaci Terezy Maxové za to, že tuto akci již poosmé s velkým nasazením
zorganizovala a uspořádala,“ zdůrazňuje Johannes Neft, člen představenstva společnosti
ŠKODA AUTO za oblast technického vývoje.
Charitativní běh TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem: powered by ŠKODA
AUTO má dlouhou tradici a proběhl i v době covidových uzávěr – tehdy registrovaní účastníci
zaznamenávali zdolané kilometry pomocí aplikace v mobilním telefonu. Letošní podmínky umožnily
v týdnu od 12. do 18. září návrat k tradičnímu formátu na vytyčené trati v Praze na Letné.
Zúčastnit se mohl každý od zkušených sportovců až po netrénované zájemce, přičemž si mohl
zvolit své tempo i vzdálenost, na kterou si troufl. Principem běhu není dosáhnout co nejrychlejšího
času, ale podle svých možností urazit co největší vzdálenost, ať už během nebo pěšky. Výhodou
týdenního programu byla i možnost absolvovat okruh opakovaně. Každý registrovaný účastník
obdržel čip, který zaznamenal zdolanou vzdálenost.
Smyslem akce je vedle získání finančních prostředků a motivace ke zdravému pohybu také
upozornit na vysoký podíl dětí, které v České republice vyrůstají v ústavní péči. Projekt TERIBEAR
vznikl v roce 2009, aby přispěl k návratu dětí do rodinného prostředí.
K letošnímu výsledku charitativního běhu ve výši 5 000 000 Kč přispěli jak účastníci registračním
poplatkem 250 Kč, tak partneři, kteří za každý absolvovaný kilometr věnovali na konto pořadatele
částku 25 Kč. Tato výše nebyla zvolena náhodně: Nadace letos slaví 25. výročí práce pro opuštěné
a ohrožené děti a finanční příspěvek tak připomíná dlouhou tradici pomoci potřebným.
ŠKODA AUTO podpořila běh nejen finančně, ale také přímou účastí více než stovky zaměstnanců
a jejich rodin – všichni společně uběhli nebo ušli přes 1 000 kilometrů. Účastníci happeningu měli
možnost navštívit stánek značky ŠKODA s aktivitami pro děti, dopravní hřiště nebo pojízdnou
laboratoř EDU.LAB, kde se návštěvníci mohli seznámit s nejmodernějšími technologiemi, jako jsou
3D tisk, virtuální realita či umělá inteligence.
ŠKODA AUTO se dobročinné pomoci věnuje dlouhodobě, a to jak na republikové úrovni,
tak v regionech, kde provozuje své výrobní závody. Vedle intenzivní podpory zdravotních
a sociálních služeb během pandemie nemoci covid-19 zajistila rychlou a rozsáhlou finanční
i materiální pomoc obyvatelům Ukrajiny. Pomoc znevýhodněným dětem a podpora zaměstnanců
v dobrovolnických aktivitách představuje jeden z pilířů společenské odpovědnosti automobilky
ŠKODA AUTO.
(tz)