2021 06 17 10 37 52 Česká centra Praha ÚvodProjekt EUNICAST s podtitulem Inspirativní hlasy Evropy, který (nejen) pro britské posluchače připravilo České centrum Londýn, se dostal na žebříčku T0P 20 podcastů ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Na tomto úspěchu má velkou zásluhu profesionální produkční spolupráce s partnery, výběr osobností a diskutovaných témat. Na „pořadu dne“ bylo například umění, budoucnost kultury, současný „stav světa“. U pomyslného mikrofonu s moderátorem BBC Joe Lynamen se vystřídalo 7 osobností, mimo jiné z Velké Británie, Německa, Francie, Rakouska a dalších zemí.

Britská pobočka Evropského sdružení národních kulturních institutů EUNIC spustila 8. dubna zbrusu nový podcastový projekt EUNICAST – inspirativní hlasy Evropy, který vznikl v britské metropoli pod vedením Českého centra Londýn. Posluchači nejen v Británii tak měli mimořádnou příležitost seznámit se prostřednictvím stále populárnější formy podcastu s výraznými osobnostmi z oblasti umění, které spojuje evropský původ a kariéra na britských ostrovech. Tématem rozhovorů bylo jak umění a budoucnost kulturní scény, tak současná situace ve světě. Nechyběly silné osobní příběhy jednotlivých hostů. Série uvedla rozhovory se španělskou primabalerínou a uměleckou šéfkou Anglického národního baletu Tamarou Rojo; německou kurátorkou, historičkou a ředitelkou Muzea historie a vědy Oxfordské univerzity Silke Ackermann; estonským držitelem ceny Grammy, dirigentem Paavo Järvim; francouzskou znalkyní a sběratelkou moderního umění Catharine Petitgas; rakouským ředitelem komorního orchestru Akademie sv. Martina v polích Tomo Kellerem a slavnou litevskou umělkyní, skladatelkou a hudebnicí Linou Lapelyte.

Rozhovory vedl uznávaný novinář BBC Joe Lynam, který za svou práci získal řadu ocenění. K dnešnímu dni (17. 6.) si podcast poslechlo téměř tisíc posluchačů, mezi nejpopulárnější episody patří právě pilotní epizoda s česko-britským zástupcem Johnem Tusou, bývalým ředitelem zahraničního vysílání BBC a kulturního centra Barbican.

Žebříček byl sestaven společností beststartup.co.uk, která se dlouhodobě věnuje vyhodnocování podcastové scény ve Velké Británii. Mezi hlavní hodnotící kritéria se řadí především profesionalita, vedení rozhovoru podcastu, výběr témat a jejich obsahová zajímavost, vyhodnocení analytických nástrojů (SEMrush, ListenNotes), v neposlední řadě pak také kurátorský výběr. U zrodu myšlenky zprostředkovat posluchačům „pohledy odjinud“, stál Přemysl Pela, který je iniciátorem, současně také autorem myšlenky.

PŘEMYSL PELA, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA LONDÝN a President EUNIC:
„Zařazení EUNICASTu připraveného Českým centrem Londýn mezi TOP 20 podcastů roku 2021 ve Velké Británii nás samozřejmě velmi těší a oceňuje nejen profesionální produkční spolupráci s partnery, ale zvláště výběr osobností a diskutovaných témat, které rezonují mezi posluchači.”

Přemysl Pela na závěr dodává, že cílem podcastů bylo prostřednictvím rozhovorů s významnými evropskými a britskými osobnostmi z oblasti umění a kultury předat lidem naději, optimismus a inspiraci, ale také se podělit o názory na výzvy současné a v mnoha ohledech historické doby.

ČESKÁ CENTRA
Česká centra (ČC) jsou kulturním institutem, zřízeným Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Jejich hlavním posláním je šíření a podpora dobrého jména ČR a posilování kulturních vztahů mezi zeměmi. ČC jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů – EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních
a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací.
Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček na 3 kontinentech – kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě.
www.czechcentres.czczechcentres.cz   

EUNIC
Posláním Evropského sdružení národních kulturních institutů EUNIC je vzájemně sdílet zdroje a informace za účelem navázání užší spolupráce mezi evropskými a britskými organizacemi. EUNIC Londýn představuje síť kulturních institutů a ambasád členských států EU v britské metropoli.
www.eunicglobal.eu 

(tz)