loukaNa více než 40 místech v Praze 12 jsou nově nainstalovány tabulky, které upozorňují občany na to, že právě tady mají prostor květiny, ale i motýli, včely a čmeláci. Vyšší trávníky zlepšují mikroklima a v létě nám krásně rozkvetou. Proto MČ Praha 12 omezila rozsah sekaných ploch a zároveň i snížila frekvenci jejich sekání.

Část ploch vyčlenila pro květnaté louky.  Místostarostka Eva Tylová (Piráti s podporou Zelených) tento přístup komentuje: „Sekáme mozaikově, část ploch zůstává při každé seči neposekána, což umožní vývoj motýlů a současně tak krmíme včely a čmeláky. Aby bylo zřejmé, že tyto plochy byly vynechány záměrně, umístili jsme na okraji lučních porostů více než 40 tabulek s textem Zde dáváme květinám a motýlům trochu prostoru.“

(tz)