Hospic sv StepanaNadace pojišťovny Kooperativa v souvislosti s epidemií koronaviru vypsala mimořádné grantové řízení pro partnerské neziskové organizace na zmírnění následků epidemie a dopadů nutných restrikcí na kvalitu života klientů a činnost neziskových organizací. Celkem 21 úspěšným žadatelům z celé České republiky pak rozdělila 1 026 011 Kč.

„Právě neziskové organizace zastávají mnohdy stěžejní roli v této situaci. Provozují domy s pečovatelskou službou i terénní asistenční péči, hospici a další provozy, ve kterých se věnují rizikovým skupinám obyvatel jako jsou senioři nebo hendikepovaní“, vysvětluje důvody mimořádného grantového programu Petra Vaňoučková, ředitelka Nadace Kooperativy.

Organizace mohly požádat o jednorázový příspěvek v maximální výši 50 tisíc Kč na ochranné pomůcky a desinfekce, vitamíny a léky, na pokrytí ztrát z příjmů, zvýšené náklady a mzdy. Nadace Kooperativy celkem obdržela 34 žádostí.

„Děkujeme všem pracovníkům v sociálních službách, kteří teď pracují s neuvěřitelným nasazením. Vážíme si jejich práce a myslíme na ně,“ dodává Petra Vaňoučková.

Nadace Kooperativy byla založena v roce 2013 s cílem pomáhat těm, co to v životě nemají lehké. Každý příběh je jedinečný, a právě díky spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi má nadace možnost těmto příběhům naslouchat, pomáhat s jejich řešením a zároveň reagovat na aktuální celospolečenské problémy. Hledá nejen způsoby, jak vyrovnat šance sociálně i zdravotně znevýhodněných, ale zejména možnosti, jak těmto případům předcházet.

(tz)