lekar na tel 1Strmě, téměř pětinásobně, vzrostl počet volání na nonstop konzultační linku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) Lékař na telefonu. Zatímco za loňské první čtvrtletí bylo na lince vyřízeno 1023 hovorů, letošní první čtvrtletí přineslo již 4526 hovorů. Toto číslo představuje téměř dvě třetiny hovorů, vyřízených za celý minulý rok. Každý desátý hovor se týká výhradně nemoci Covid-19.

„Když jsme před dvěma lety linku spouštěli, ani jsme netušili, o jak vizionářský krok se jedná. Klienti postupně získali důvěru ve služby Lékaře na telefonu, a dnes, v době koronavirové infekce, se na ni obracejí stále častěji. Ve spojení výhradně s nemocí COVID-19 registrujeme zhruba každý desátý hovor. K násobnému nárůstu volajících došlo právě v průběhu března, kdy se lidé začali častěji a detailněji informovat o karanténních opatřeních a nemoci samotné,“ uvedl generální ředitel ZP MV ČR David Kostka s tím, že v této formě asistenčních služeb a distanční péče bude ZP MV ČR „rozhodně pokračovat“.

Statistika příchozích a odchozích hovorů ukazuje, že linka vyřídí průměrně 50 hovorů denně. Jen pro srovnání – za celý loňský rok se počet hovorů pohyboval kolem sedmi a půl tisíce.

Nejčastěji konzultace zdravotního stavu

Na telefonní linku 283 002 772 volají lidé nejčastěji proto, aby s lékařem zkonzultovali zdravotní stav. Tato volání tvoří až 70 % příchozích i odchozích hovorů. Lékaři na telefonu se věnují také podrobnějšímu vysvětlování medicínských pojmů (až 4 %) nebo dotazům ohledně problematiky úhrad zdravotní péče (1,5 %).
Zájem o poradenství po telefonu mají volající napříč všemi věkovými skupinami, o něco častěji starší generace a maminky malých dětí. Ačkoliv výhradních dotazů ke koronaviru je 10 % všech volání, nemoci Covid-19 se nějakým způsobem dotkne většina volajících.
Nejvíce hovorů přijímá infolinka v pondělí. V rámci jednotlivých dnů pak největší nápor registruje mezi 8 a 10 hodinou, případně také odpoledne mezi 14 až 17 hod. Operátoři jsou ale dostupní nonstop, tedy 24 hodin denně. V denní službě na lince pracují vždy tři lékaři, zdravotnický záchranář a 6–7 koordinátorů, přes noc je k dispozici jeden lékař a jeden koordinátor.

Lékař na telefonu je bezplatná nonstop telefonní linka, na níž odborník 24 hodin denně, 7 dní v týdnu odpovídá na dotazy volajících. Na telefonním čísle 283 002 772 poskytují pojištěncům největší zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, ZP 211) konzultace pouze kvalifikování lékaři. Služba je zdarma, volající hradí pouze telefonní hovor podle tarifu svého operátora. Pro ZP MV ČR zajišťuje službu Lékař na telefonu společnost AWP Solutions ČR a SR, člen skupiny ALLIANZ.

ZP MV ČR působí na českém trhu již osmadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Jako jediná zdravotní pojišťovna v zemi je již tři roky za sebou držitelkou prestižního mezinárodního titulu Czech Superbrands.

(tz)