Částku sto čtyřicet pět tisíc korun vynesla benefiční aukce sochařských děl uspořádaná občanským sdružením Friends of the National Museum of Women in the Arts, Czech Republic a občanským sdružením Mathilda dne
5. listopadu ve Velkopřevorství Českém v Praze. Sochy do aukce věnovaly nevidomé sochařky, přičemž toto spojení umění s postižením předurčuje i účel, na který vydražená částka půjde.

Aukce se konala pod záštitou J. E. Velvyslance Suverénního řádu Maltézských rytířů v České republice Dr. Maria Quagliottiho. Umělecká díla věnovaly nevidomé sochařky Jana Boudová, Jarmila Hochsteigerová, Božena Přikrylová, Alena Stanická, Marianna Machalová-Jánošíková a Petra Vogelová.

Výtěžek aukce ve výši sto čtyřicet pět tisíc korun bude rozdělen rovným dílem na aktivity, kterými se pořádající sdružení zabývají.

Občanské sdružení Mathilda bylo založeno na konci roku 2008 a navazuje na řadu dalších iniciativ na pomoc zrakově postiženým. Žena, která mu propůjčila své jméno, paní hraběnka Mathilda Nostitzová, bezmála dvacet let různými způsoby pomáhá nevidomým v České republice. Občanské sdružení Mathilda se mimo jiné zaměřilo na zajištění reprodukce a odchovu štěňat určených pro potřeby Střediska výcviku vodicích psů pro nevidomé, aby pak tito psi mohli být podrobeni dalšímu odbornému výcviku.
„V tuto chvíli chybí na dokončení porodny pro štěňátka, z nichž vyrostou budoucí vodicí psi, dvě stě tisíc korun. Vydražená částka tedy podstatným způsobem sníží tento deficit. Pochopení a solidarita všech, kdo mají na dnešní aukci podíl, mne naplňuje radostí a patří jim velký dík," říká paní Mathilda Nostitzová.

Občanské sdružení Friends of the National Museum of Women in the Arts, Czech Republic (NMWA) bylo založeno v roce 2007 a svou činností navazuje na aktivity National Museum of Women in the Arts sídlícího ve Washingtonu, D.C., k jehož odkazu se hlásí. Smyslem činnosti Sdružení je rozmanitými způsoby podporovat a rozvíjet tvorbu českých umělkyň a umělkyň žijících a tvořících v České republice. „Výtěžek z aukce nám pomůže naše plány pro příští rok uvést v život," říká Lenka Dušková, místopředsedkyně představenstva NMWA a iniciátorka tohoto benefičního večera, která zároveň dodala, že největší obdiv mají nevidomé sochařky, které se rozhodly samy přispět na dobrou věc, byť by samy pomoc také potřebovaly.

O příjemný kulturní zážitek se postaralo vokální trio MAKABARA ve složení Marie Vostatková, Kateřina Uličná a Barbora Janová. Překvapením večera bylo vystoupení přední české flétnistky Žofie Vokálkové. Po zbytek večera se potom o příjemnou atmosféru postaral klavírista Kalman Horvát.

/tz/