uloha-vzdelani-v-dobe-krize-vzrusta.jpgSe současnými ekonomickými problémy se musí vyrovnat všichni, jichž se dotýká. Na firmy a zaměstnance doléhá krize nejvíc, ale poznali už její důsledky i soukromé vysoké školy a studenti? To jsme se chtěli dozvědět od manažera marketingu Bankovního institutu - Vysoké školy Davida Špidlena a proto mu položili několik otázek.

Zaznamenala škola změněný zájem uchazečů o studium nebo o jednotlivé obory v souvislosti s hospodářskou recesí? Zůstává například makléř i nadále žádanou profesí?

V současné době nemáme žádné podobné signály. O studijní obory vyučované na BIVŠ je zájem srovnatelný s rokem 2008 množstvím zájemců i jejich skladbou.

Jak BIVŠ reaguje na zhoršenou ekonomickou situaci? Nebo se jí změněné vnější podmínky významně nedotýkají?

Probíhající recese na trhu a fenomén hospodářské krize zasahuje všechny resorty. Klíčová úloha vzdělání však násobí důležitost investic do osobního rozvoje. BIVŠ dlouhodobě modeluje vzdělávací programy vzhledem k potřebám trhu, naši absolventi jsou trvale žádáni trhem práce a tak se krizový trend v našich výsledcích projevuje prozatím jen okrajově.

O hospodářské krizi nedávno přednášel studentům předseda ČSSD Jiří Paroubek. Patří odborné přednášky a setkání s politiky k pravidelným akcím školy? A naplňují vaše očekávání?

Přednášky tohoto typu patří na vysokých školách k atraktivním formám komunikace akademického prostředí s vnějším světem. Studenti mají možnost poznat zajímavé osobnosti veřejného a politického života a učinit si o jejich působení vlastní obrázek nedeformovaný médii. To je bezesporu přínosem jak pro studenty BIVŠ, tak pro hosty naší školy.

Jaké novinky chystá BIVŠ do nového školního roku 2009/2010?

Jako každý rok připravujeme řadu vzdělávacích akcí, konferencí, pracujeme na nových studijních oborech, zejména v navazujícím magisterském studiu. Víc prozradit nemohu.

Co by si soukromá vysoká škola s ekonomickým zaměřením přála od nové vlády a nového parlamentu?

Srovnatelnější podmínky pro naši práci v porovnání s veřejnými vysokými školami.

rozhovor připravil Pavel Kačer