V únoru 2009 se rozběhne druhý ročník kampaně s názvem Únor měsíc pojištění, jejímž iniciátorem je Česká asociace pojišťoven. Nosným tématem bude pojištění majetku, které má již od roku 2000 rostoucí tendenci. Objem předepsaného pojistného u pojištění majetku se v letech 2002 až 2007 zvýšil o 34 procent z 12,73 mld. Kč v roce 2002 na 17,02 mld. Kč v roce 2007. Vedle pojištění majetku se kampaň dotkne i dalších aktuálních témat českého pojistného trhu. Naváže na kampaň z února 2008, která byla s podtitulem „Pojisti život“ zaměřena na životní pojištění.

Cílem kampaně je především osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti pojištění. „Stále se setkáváme s tím, že klienti nemají dostatek informací, aby se dokázali zorientovat v nabídce pojistných produktů,“ řekla Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven (ČAP). Kampaň by měla odpovědět na dotazy co je důležité při sjednání pojištění majetku, kde, jak a na jakou částku si majetek pojistit a zároveň proti jakým rizikům. Dalším cílem kampaně je poradit veřejnosti, jak postupovat v případě hlášení pojistné události, jak využít asistenční služby nebo jak se zachovat při živelné katastrofě.

Kampaň Únor měsíc pojištění bude zahájena tiskovou konferencí, jejíž předběžný termín byl stanoven na čtvrtek 29. ledna 2009. Ve stejný den budou zprovozněny informační internetové stránky www.pojistimajetek.cz, kde budou k dispozici informace o pojištění majetku. Současně zde bude i odkaz na stránky www.pojistizivot.cz, které Česká asociace pojišťoven zpřístupnila již letos v únoru k tématu životní pojištění.

Pro pojištění majetku hovoří i živelné katastrofy, které v posledních letech Českou republiku zasáhly. Jak povodně, tak řádění větru v posledních dvou letech. Největší větrná katastrofa, orkán Kyrill, zasáhla v lednu 2007 celé území České republiky a způsobila bezmála 80 tisíc pojistných událostí v objemu téměř 2,25 mld. Kč. O rok později následovala Vichřice Ema, která v březnu 2008, způsobila téměř 38 tisíc škod v celkové výši přesahující 1,24 mld. Kč.

„Dobře uzavřené pojištění majetku sice nezabrání tomu, aby pojištěného nepostihlo nic zlého, ale pomůže zmírnit finanční následky, pokud k takové situaci dojde,“ řekla Marcela Kotyrová. „I přesto však stále existuje dost těch, kteří buď nejsou pojištěni vůbec, nebo nedostatečně. Škoda na majetku pak pro ně mívá velmi závažné následky,“ dodala. Odpovědnost za špatná rozhodnutí nese klient sám. Proto vznikají projekty, jako je tento, aby pomohly lidem získat přehled o dostupných pojistných produktech, možných rizicích a zamezily tak tomu, že se pojistí špatně.

/tz/