„Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí\" (Dalajláma)


„MUŽ\" - Manuál Úspěšné Ženy - se již vepsal do povědomí žen, které si oblíbily podnětná setkání s odborníky, výměnu zkušeností a v neposlední řadě rády prožijí příjemný den, kdy je o ně dobře postaráno. Tentokrát však přinesl i něco jiného!
Téma V. výroční konference „Jak se úspěšně prosadit\\\\\\\" se ukázalo, jako to pravé, po čem ženy touží. Sešly se dámy všech věkových kategorií a jak je již zvykem - i mužská část byla zastoupena nejen speakery, ale i posluchači, kteří zřejmě chtěli více porozumět ženám.

Eva Čejková, zakladatelka projektu, zahájila konferenci trochu netradičně, a to čísly. Na úvod zhodnotila, jak si „MUŽ“ ke dnešnímu dni stojí.

Zde malá statistika:

 Kolik proběhlo konferencí?
4
- Jak zaujmout ve společnosti
- Umění úspěšné komunikace
- Matkou na plný úvazek
- Sladký život po třicítce

Jak je projekt „MUŽ" starý?
Dnů = 550 
Hodin = 13.200

Kolik žen se zúčastnilo „MUŽe“?
320 žen

Kolik mužů se zúčastnilo „MUŽe“?
23 mužů

Kolik žen celkově projevilo o
projekt zájem?
1.035 žen

Kolik mužů celkově projevilo
o projekt zájem?
Kolika Kč přispěl „MUŽ“ na charitu?
Finanční dary: 268.400,- Kč
Materiální dary: 282.000,- Kč

Kolik partnerů se do
 projektu zapojilo?
50 společností

Kolik stánků se prezentovalo
 na akcích „MUŽe“?
15 společností

Kolik vystoupilo celkem přednášejících?
18 žen a 8 mužů

Jaká je návštěvnost stránek
od začátku projektu?
26.500 návštěvníků

Jaká je průměrná návštěvnost
stránek měsíčně?
1.470 návštěvníků
 
159 mužů

A JAK HODNOTÍ POSLEDNÍ KONFERENCI SAMOTNÍ SPEAKEŘI?

Eliška Hašková Coolidge, první dáma etikety
Jako patronka „MUŽe“ jste se zúčastnila všech dosavadních konferencí. Jak byste po poslední konferenci zhodnotila projekt – mají konference pro ženy budoucnost?
Již samotný nápad, pořádat tato setkání pro ženy, mne nadchnul. Ale nyní mohu s přesvědčením říci, že je to kvalitní, inteligentní projekt s velkou budoucností.

Tématem panelové diskuse bylo MUŽ vs. ŽENA vs. KARIÉRA. Co byste poradila české ženě, která se nechce vzdát ani kariéry ani rodiny?
Jít za svým snem! České ženy jsou velmi chytré, kultivované ženy, které dokáži zvládnout vše, co si zamanou. A to i za často velmi limitovaných podmínek.

PhDr. Marta Boučková, psycholožka – přednáška na téma „Nejčastější překážky na cestě k úspěchu“  Můžete shrnout do jednoho rčení, čeho by se ženy měly držet při cestě k úspěchu?
Nic není zadarmo a nic nejde samo!
Považujete se za úspěšnou?
Pro mě úspěch znamená – být spokojená. Někdy se tedy cítím úspěšná a někdy ne.

MUDr. Jan Hnízdil, rehabilitační lékař Centrum komplexní péče s.r.o. – přednáška na téma „Příznaky stresu a reakce organismu“
Jak jste se cítil jako jediný přednášející muž před plně dámským publikem?
Moc se mi na konferenci líbilo, těší mne zájem o problematiku, o níž současný zdravotnický systém mnoho informací neposkytuje.
Jakou hlavní myšlenku by si ženy měly z Vaší přednášky odnést?
Mým osobním heslem je: „Nadměrná lékařská péče škodí zdraví!“. Jsem přesvědčen o tom, že zdraví = pocit spokojenosti. Když nestůně duše, nestůně ani tělo. Samozřejmě je třeba nezapomínat na selský rozum – se zlomenou nohou se sádře bohužel nevyhnete...

MgA. Alena Špačková, lektorka a pedagožka – „Umění správného vystupování a sebeprezentace“
Jak se přihodí, že se člověk ze sólistky operety Hudebního divadla Karlín stane učitelkou rétoriky?
Návazně na studia na vysoké škole jsem absolvovala studium umělecké aspirantury v oboru technika mluveného slova. Vždy mne kultura projevu zajímala, měla blízko k projevu jevištnímu. Záhy jsem tyto znalosti uplatnila coby asistentka na Husitské teologické fakultě UK v předmětech Kultura mluveného projevu, dialogická komunikace a komunikační dovednosti.
Trpíte trémou?
Mít trému je rozhodně zdravé. Záleží do jaké míry jí trpíte – tréma musí pomáhat, „vybičovat“ k výkonu, ne srážet. Pro mě je tréma vzrušení.

Sonia Slavtcheva, MBA – „Od nuly k vítězství“ – životní příběh ženy, která do Česka přišla před 18 lety z Bulharska, začínala jako účetní a pár let nato již vedla nadnárodní banku …
Jaké to je, být ve vrcholné funkci, kde zpravidla jsou kolem Vás jen samí muži?
Tvrdě pracuji a ráda čelím výzvám, které dokonce vyhledávám. Lidé musí rozlišovat pracovní a osobní vztahy. Pochopila jsem, že ne vždy druzí hrají týmově.
Jaké je Vaše životní motto?
Držím se několika svých životních pravidel. Jsou to: Zachovat si zdraví, respektovat sama sebe, zůstat svá, být vstřícná ke změnám a spokojená sama se sebou.

PhDr. Zorica Gajič, konzultantka a trenérka, Institut pro NLP s.r.o.
Jak se z Vás stala tak energická a pozitivně smýšlívá žena?
Dřív tomu tak nebylo. Pochopila jsem, co od života chci a jak toho dosáhnout.
Jakou dáte radu ženám, aby si více věřily?
Neříkejte co nechcete, vyslovujte co chcete.

Více se o projektu „MUŽ“, náplni připravovaných konferencí i o výstupech
z těch předchozích, se dozvíte na
www.manualzeny.cz

Děkujeme všem partnerům „MUŽe“ za jejich velkorysou podporu. Velký dík patří také hostům, kteří přispěli ke skvělé atmosféře a dokázali, že pro splnění snu, musí člověk něco udělat.

                                              Váš tým „MUŽe“

/tz/