Mladí lidé v regionu CEE jsou mezinárodně orientovaní, optimističtí a flexibilní
• Ukázaly to výsledky průzkumu provedeného mezi 15.000 obyvateli střední a východní Evropy a Rakouska
• Index optimismu: mladí lidé ve střední a východní Evropě se do budoucnosti dívají s důvěrou

 

 

Mladí lidé v regionu střední a východní Evropy (CEE) mají celkově pozitivní pohled na budoucnost a vykazují vysokou míru pracovní flexibility a ochoty se za prací stěhovat. Podle výsledků prvního „barometru" pocitů lidí ve střední a východní Evropě, který představila Bank Austria patřící do skupiny UniCredit Group, si mladí v tomto regionu uvědomují velké příležitosti, které přináší rostoucí internacionalizace. Většina by také ráda na určitou dobu pracovala v zahraničí. „S regionem CEE, který disponuje velkým potenciálem, je naše banka těsně spojena už přes třicet let. Tím spíše jsme potěšeni, že zejména mladí lidé vidí, jaké příležitosti jednotná Evropa nabízí a že jich také dovedou využívat. Mladá generace staví základy pro úspěšnou budoucnost," prohlásil Ralph Müller, člen představenstva Bank Austria.

Reprezentativní průzkum, v jehož rámci bylo dotazováno 15 tisíc obyvatel celkem patnácti zemí na jejich osobní a profesní očekávání, realizovaly renomované agentury GfK Group, RmPlus, TNS a PENTOR . Odpovědi ukazují soustavně pozitivní trendy; zároveň z nich vyplývají některé velice zajímavé odlišnosti. „Hlavně v Polsku, Srbsku, Rusku, Bosně a Hercegovině a Bulharsku, ale i v Kazachstánu věří mladá generace, že jejich země teď prochází obdobím výjimečně dobrého rozvoje ekonomiky," řekl Martin Mayr, náměstek ředitele odboru průzkumu trhu Bank Austria. „Mladí Rakušané se vyznačují méně euforickým pohledem. Nemají negativní názor na vývoj ekonomiky své země, ale postrádají optimismus," dodal. Pocity v Turecku jsou ještě výrazně horší. Kromě napjatého a nestabilního politického prostředí k tomu přispívá ještě silná inflace, velké výkyvy cen a vysoké úrokové sazby. Podobně pesimistická nálada je v Maďarsku, kde se v důsledku nutných fiskálních změn začíná projevovat obtížná ekonomická situace.

Mladí mají důvěru v budoucnost
Mezi jednotlivými zeměmi jsou ale také významnější rozdíly v tom, jaká očekávání mají mladí lidé ohledně vývoje své osobní situace. Průměrná hodnota , vypočtená pro tento ukazatel, vypovídá, že mladí hledí s optimismem na vývoj své situace zejména v Kazachstánu, kde tento názor zastává 71 % z nich, a dále v Rumunsku a Polsku (69 %) a v Srbsku s 66 %. Celek dotazovaných je v tomto ohledu zdrženlivější - 63 % v Kazachstánu, 54 % v Rumunsku, 57 % v Polsku a 59 % v Srbsku. Rozdíl je ještě zřetelnější na Ukrajině, kde mladí lidé vidí pro sebe slibnou budoucnost (průměrně 60 % z nich), zatímco celek populace v průměru příliš perspektiv nevidí, kladně odpovědělo jen 46 % celkového počtu dotazovaných. „V zemích jako Kazachstán nebo Ukrajina právě v současnosti probíhají změny, a mladá generace je vítá, protože v nich vidí příležitost zapojit se do dynamického vývoje věcí," řekl dále Ralph Müller. I v Rakousku jsou ale podobně velké rozdíly: zatímco mladá generace očekává ve své většině zcela pozitivní vývoj (67 %), průměr populace má sice také pozitivní očekávání, ale je zřetelně konzervativnější (pozitivní vývoj očekává průměrně jen 55 % dotazovaných).

Spjatost s kořeny a ochota samostatně podnikat
Mladí lidé v některých zemích CEE vidí samostatné podnikání jako velmi dobrou alternativu k zaměstnání. Na scénu tak přichází nová generace „selfmademanů", a to zejména v Turecku, kde si 38 % dotazovaných umí představit, že bude samostatně podnikat, a také v Srbsku (25 %) a Maďarsku (22 %).

Mladá generace v některých zemích se dále zjevně vyznačuje velkou flexibilitou v otázce geografického umístění svého pracoviště. Ochota se stěhovat za prací je u Slováků a Maďarů třikrát větší než u Rakušanů. Patnáct procent Slováků a Maďarů a čtrnáct procent obyvatelů Bosny a Hercegoviny si dovede představit, na rozdíl od pouze pěti procent Rakušanů, že by pracovalo v zahraničí.

„Všeobecně se ale dá říci, že většina mladých lidí by v budoucnu ráda pracovala ve své vlastní zemi. To se týká hlavně mladých obyvatel Slovinska, Ruska, Ukrajiny a Rakouska," vysvětluje Mayr. „Navíc si své budoucí zaměstnavatele vybírají velmi opatrně." Domácí zaměstnavatel je preferován před cizími společnostmi hlavně v Rusku (u 46 % dotazovaných), na Slovensku (u 48 %), v Bulharsku (u 43 %) a rovněž v Rakousku (u 46 %). Naopak v Polsku a na Slovensku je o mezinárodní firmy velký zájem. Zhruba 39 % mladých Poláků by rádo zahájilo svou kariéru v polské pobočce mezinárodní firmy, a jen 13 % u firmy domácí.


Index optimismu zavedený Bank Austria
„Výsledky průzkumu nám umožnily vypočítat jakýsi index optimismu. Jasně vidíme, že až na pár výjimek mají mladí lidé ze všech zemí CEE, kteří se průzkumu zúčastnili, velmi kladná očekávání do budoucnosti," prohlásil dále R. Müller. "Na čele tohoto indexu jsou mladí Poláci s 68 %, kteří jsou těsně následování Kazachy a Rumuny s 66 %." Tento první index optimismu pro země CEE využije Bank Austria ve svých budoucích studiích. A dodal: „Index optimismu ještě prohlubuje naše spojení s regionem střední a východní Evropy. Může ale zároveň sloužit jako indikátor budoucího vývoje v příslušných zemích. A naše bankovní skupina, která je v regionu jasnou jedničkou, bude mladé občany zemí CEE na jejich cestě do budoucnosti podporovat."

/tz/