1-nadacni-fond-slunce-pro-vsechny-www-slunce-info.jpgNadační fond Slunce pro všechny www.slunce.info byl založen v únoru 2002 za účelem podpory dětí a dospělých se speciálními potřebami. Podporuje unikátní soubor zařízení, jež poskytují moderní péči o handicapované ve všech oblastech jejich potřeb, a to od nejútlejšího věku až do dospělosti. Umožňuje dětem a dospělým se speciálními potřebami vzdělávání, všestranný rozvoj a uplatnění ve společnosti.

Už od začátku své existence se Nadační fond snaží o integraci dětí postižených a zdravých. Tato myšlenka, byť se na počátku devadesátých let zdála být neuskutečnitelnou, se stává realitou a Slunce otevírá první mateřské školky tohoto typu.

Blanka Dvořáková - zakladatelka Nadačního fondu „Slunce pro všechny"

„Po skončení základní školy jsem začala studovat na Gymnáziu v Kladně, poté na vysoké škole. Vysokou školu jsem zakončila Rigorózní zkouškou a získala titul doktor pedagogiky. Již v průběhu studia na střední škole jsem navštěvovala různá zařízení, jako jsou ústavy sociální péče, domovy důchodců, dřívější zvláštní školy.
Po skončení vysokoškolského studia jsem začala pracovat ve škole pro žáky s poruchou školní přizpůsobivosti v Praze 6. V roce 1979 jsem nastoupila jako učitelka v Diagnostickém ústavu pro mládež v Praze, poté do Jedličkova ústavu v Praze a od roku 1991 jsem ředitelkou Soukromé školy Slunce, zařízení OO SPMP v Kladně a Centra služeb Slunce všem.
V průběhu let se škola několikrát transformovala a v současné době nese název Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce,o.p.s. V lednu 2008 došlo také ke sloučení všech zařízení Okresní organizace SPMP Kladno s Centrem služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti.
Práce, kterou vykonávám je zároveň i mým koníčkem. Speciální pedagogice propadla celá naše rodina, často vedeme doma diskuse na toto téma a plně se jí věnujeme i ve svém volném čase.
Celý svůj dosavadní život jsem pracovala v tomto oboru, přináší mi pocit uspokojení, radosti a štěstí. Pomoc druhým mě zcela naplňuje."
/tz/