Obrázek1Celkem 70 % velkých českých firem, které mají roční obrat více než jednu miliardu korun, nemá ve svém vedení ani jednu ženu. Nová evropská směrnice, která má od roku 2026 přinést lepší genderovou vyváženost ve vedení velkých firem, ale situaci nijak zásadně nezlepší.

Týká se totiž pouze firem kotovaných na burze a do její působnosti spadá jen pět společností z celé ČR. Velkých firem s obratem přes miliardu korun je u nás ale celkem 2359. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF, která vychází z dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Nová evropská směrnice se dotýká pouze firem kotovaných na burze, které mají přes 250 zaměstnanců, roční obrat vyšší než 50 miliónů eur (1,2 miliardy korun) nebo aktiva v hodnotě přes 43 miliónů eur (1,08 mi­liardy korun). „Vychází z reality západní Evropy, kde je rozvinutý kapitálový trh, a tak je běžné, že velké firmy na burze působí. U nás je realita jiná. Když se podíváme na obsazení řídících a kontrolních orgánů ve firmách s ročním obratem přes jednu miliardu korun, je situace tristní a směrnice ji vylepší jen velmi málo, protože se na většinu z nich nevztahuje. Týká se jen dvou promile relevantních firem,“ komentovala Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Situa­ce se lepší, i když velmi pomalu. V roce 2014 nemělo 79 % firem s ročním obratem jedna miliarda korun a více ve vedení ani jednu ženu, v roce 2024 je to „jen“ 70 %.
Z celkového počtu firem s ročním obratem přesahujícím jednu miliardu korun bez žen ve vedení jich více než polovina byla založena do konce roku 2000, to znamená, že na trhu působí minimálně 24 let, naopak ty, které vznikly až v posledních deseti letech, tvoří pouze 16 %.

Data dále ukazují, že menší firmy jsou na tom s uplatněním žen ve vedení ještě hůře než velké společnosti. U firem s obratem 500–999 mi­liónů korun má vedení bez zastoupení žen 73 % společností, v kategorii obratu 300–499 miliónů korun má vedení bez žen 74 % firem. „Jako by u nás platilo pravidlo, že čím menší firma, tím méně stojí o ženy v čele,“ řekla Věra Kameníčková.

Výrazné rozdíly v uplatnění žen ve vedení firem panují podle odvětví. Data za všechny společnosti v ČR bez ohledu na výši obratu (tj. firmy od nejmenších po největší) ukazují, že největší šanci na uplatnění ve vrcholovém vedení firmy mají ženy, které pracují ve zdravotní a sociální péči – firem, které mají ve vedení alespoň jednu ženu, je v tomto oboru 66 %. Podobná situace je ve školství, ve kterém má ženy ve vedení přesně polovina všech organizací. V dalších odvětvích ale tento poměr strmě klesá: v ubytování a stravování už má ženu ve vedení jen 32 % firem, v oboru profesních, vědeckých a technických činností je to 31 %.

(tz)