frosh tematicke uklid tisk. kv. 01Zákazníci ekologických produktů se zelenou žabkou Frosch přispěli k výsadbě 5000 nových stromků v oblasti Moravského krasu. Za každé dva produkty zakoupené u vybraných zákazníků nakoupila a zasadila firma Frosch novou sazenici.

Výsadba 5000 stromků proběhla v oblasti Moravského krasu v místech poškozených suchem a kůrovcem. Do výsadby se zapojili také zaměstnanci, kteří během jednoho podzimního dne zasadili 700 sazenic buků. Výsadba, výběr ploch k osázení a všechny ostatní kroky firma konzultovala se zkušenými lesníky, kteří rozhodli kde a jaký druh stromku bude, aby byl co nejlépe podpořen místní ekosystém. Vybráno bylo osm druhů dřevin od javorů, modřínů, buků až po smrky. Na první výsadbu naváže další, v každém cyklu přitom může být vysazeno až 30 000 sazenic. Projekt to není nahodilý. Značka Frosch každoročně usiluje o to, aby svými inovacemi přispěla k udržování životního prostředí. Rovněž je pro ni podstatné, aby její výrobky byly ekologické během celého životního cyklu. Zohledňuje ekologické principy při výběru surovin a volbě dodavatelů, při práci s energiemi, obaly až po to, aby byly všechny produkty snadno biologicky odbouratelné a obaly zcela recyklovatelné, a produkty tak nezanechávaly žádnou ekologickou stopu. Projekt podpořil zhruba 450 malých vlastníků lesa v oblasti.

„Podobně jako si klade značka Frosch za cíl dlouhodobou udržitelnost po celém světě, vybírali jsme i pro Českou republiku takový projekt, který bude mít dopad ještě za desítky let. Než totiž vznikne nový vzrostlý les, trvá to zhruba sto let. Nebylo tedy pochyb, že výsadbu nových stromků bylo nutno podpořit. Moravu jsme vybrali po důkladné konzultaci s odborníky. Byla a je jedním z regionů dlouhodobě nejvíce strádajících vlivem sucha, kůrovce a dalších parazitů,“ uvedl Jiří Krechler, marketingový ředitel společnosti Melitta ČR s.r.o., distributora značky Frosch pro český a slovenský trh. „Chtěli bychom velice poděkovat všem našim zákazníkům za podporu, kterou nám dávají. Především díky nim se mohl projekt Zasaď strom se žabkou Frosch realizovat,“ vysvětlila Anna Stoklasová, brand manažerka společnosti Melitta ČR s.r.o., distributora značky Frosch pro český a slovenský trh. „Přestože jsme nikdy neměli masivní reklamní kampaně, je Frosch vnímána jako značka s nejvyšší podpořenou znalostí značky v České republice. Je to jasný důkaz toho, že dobrá zkušenost s našimi výrobky tomuto aspektu velice napomáhá. Zákazníci nám věří,“ dodala Anna Stoklasová.

Značka Frosch každoročně obhajuje certifikaci EMAS, kterou společnost poprvé získala již v roce 2003. EMAS je přitom jedna z nejvyšších a nejkomplexnějších evropských certifikací týkající se ekologie a ochrany životního prostředí.
A protože hrálo a hraje dřevo v tomto projektu Zasaď strom se žabkou Frosch velkou roli, doporučuje značka Frosch účinného pomocníka i pro tento materiál. Rovněž ani při výrobě multifunkčního produktu Frosch Čistič na dřevo Frosch nezapomíná na jeho udržitelnou stránku. Pryskyřice v něm obsažená je získávána jako vedlejší produkt dřevozpracovatelského průmyslu, a to výhradně z Evropy. Obalový materiál je vyroben ze 100 % z recyklovaných plastů ze žlutého kontejneru.

(tz)