2023 02 08Vztahy na pracovišti nás ovlivňují víc, než si připouštíme. Budování dobrého pracovního prostředí je zároveň jedním z úkolů šéfů a manažerů. Musí se na tom ale neustále pracovat. Pohoda v jednotlivých odděleních pomáhá zvyšovat pracovní výkon, ovlivňuje směřování firmy a prospívá zdraví kolegů. Důležité je nastavení hranic, které se nevyplácí překračovat.

Dobré vztahy na pracovišti u lidí vytvářejí dobré emoce, a ty mají vliv na vše. „Pokud jsou zaměstnanci emočně dobře naladěni, vykazují lepší výsledky, práce je baví, a cítí i větší loajalitu vůči firmě,“ řekla Irena Vrbová, zakladatelka konzultační společnosti Porto, která se zabývá vzděláváním a rozvojem majitelů a manažerů menších a středních firem.

Mezilidské vztahy v jednotlivých firmách lze podle ní budovat buď v pracovním prostředí založeném na pracovní realitě, nebo na kamarádské realitě. Pracovní realita souvisí s tím, že zaměstnance zajímá vize dané firmy, její směřování, proč firma existuje. Pracovník má jasné cíle a jejich plnění ho baví. „Kamarádská realita je ale jiná. Práce sice zaměstnance baví, ale víc ho zajímá, jak si rozumí v soukromých vztazích. Znamená to pro něj víc než to, kam firma směřuje. V pracovní době si raději povídá o soukromí než o práci. A to má mimo jiné vliv na jeho efektivitu. Snad kromě společného oběda nebo kávy v kuchyňce by měla mít prioritu práce samotná,“ vysvětlila rozdíl Irena Vrbová.
Kamarádské vztahy jsou do jisté míry v každé firmě, častěji jsou ale patrné v malých podnicích. Některé si na rodinném prostředí dokonce zakládají. I to ale může být občas na škodu. Kamarádovi obvykle neřeknete stejnou kritiku jako kolegovi. Kamarád vám také nevyčte to, co by vyčetl kolegovi. Nastavit hranice musí mnohdy až šéf nebo manažer. Dochází k tomu ve chvíli, pokud v týmu vzniká tenze, výkonnost klesá a vztahy skřípou.

Problémy se mohou také objevit, pokud firma prochází krizí, v době, kdy se hůře prosazují změny, nebo vedení dokonce propouští. „Pokud firma prochází nelehkým obdobím, tak při prioritě kamarádských vztahů je nemožné situaci v klidu překlenout. Je jednodušší dát výpověď kolegovi než své kamarádce. Je ale kamarádka kvalitnějším pracovníkem, a proto zůstává? Nebo se bojíte emocí člověka, se kterým jezdíte na dovolenou a vídáte se v soukromí? Manažeři mají před sebou obrovskou výzvu toto ustát,“ upřesnila Irena Vrbová.

Důležité je o jednotlivých rolích ve firmě mluvit a nastavovat jasná pravidla, která budou předcházet nedorozuměním. Ta totiž mohou rozbít jak fungování firmy, tak kamarádství. „Pokud vám kamarádka a zároveň vaše zaměstnankyně přijde oznámit těhotenství, dostanete se automaticky do vnitřního konfliktu. Jako šéfová řešíte, jak její místo nahradit, jako kamarádka jí narození potomka přejete. Z různých důvodů často převáží role šéfovská, a to pak způsobuje trápení a rozkoly,“ uzavřela Irena Vrbová.

(tz)