kcZpomalování ekonomiky, geopolitická nestabilita nebo stoupající inflace, včetně růstu cen potravin. I to jsou důvody vzniku nového Verdi fondu farem pro kvalifikované investory, za nímž stojí investiční skupina Verdi Capital. Tento fond se jako jediný v Česku zaměřuje na nákup, zefektivnění a rozvoj zemědělských farem. Fond založený zkušenou investorkou Kateřinou Zychovou se od 1. července 2022 otevírá pro další podílníky. Těm nabízí konzervativní investici se stabilním zhodnocením vložených prostředků. Lákadlem pro investory je i možnost nákupu biopotravin z farem, na jejichž rozvoji se svým vkladem budou podílet.

„Cílem fondu je navýšit hodnotu zemědělských farem pomocí jejich restrukturalizace a efektivního řízení,“ komentovala Kateřina Zychová, zakladatelka fondu a výkonná ředitelka skupiny Verdi Capital. „Do portfolia vybíráme zejména malé a střední farmy, které se zabývají rostlinnou a živočišnou výrobou. Při výběru je pro nás důležitý také dopad farmy na životní prostředí. V tuzemsku je mnoho farem, jejichž hospodaření dokážeme díky efektivnímu řízení zlepšit, a značně tak navýšit jejich hodnotu. Očekáváme, že celkové čisté zhodnocení fondu bude více než 10 % ročně,“ dodala. Jako jedna z mála českých žen uspěla na Wall Street a prosadila se i ve světě londýnských investičních bank.

Investice, know-how a nové technologie

Cílem fondu je vylepšit efektivitu provozu farem například snížením nákladů formou modernizace, zavedením nových technologií nebo využitím odpadového tepla. K dalším nástrojům rozvoje farem patří instalace solárních panelů a hledání nových zdrojů tržeb. „Mnoho farmářů již dnes nemá kapacitu a čas vyřizovat si dotace, ve kterých je často velmi obtížné se zorientovat. Náš fond disponuje profesionálním managementem se zkušenostmi v zemědělství, v řízení farem i v investičním bankovnictví. Pro naše farmy tak umíme získat dotace jak z národních, tak z evropských rozpočtů,“ uvedla Kateřina Zychová.
„Naším největším know-how je restrukturalizace. Nespoléháme se pouze na pasivní růst cen podkladových aktivit, jako je třeba půda. Dobrým hospodařením máme možnost výkonnost fondu dále pozitivně ovlivnit,“ vysvětlila Kateřina Zychová.
Zemědělství je podle ní stabilní sektor, který je velmi odolný i v dobách krize. „Zemědělské komodity a potravinová soběstačnost se i v návaznosti na covid a na válku na Ukrajině staly klíčovými tématy. Ceny zemědělských komodit, zejména pšenice, v současné situaci raketově rostou. Investice do farem, které mohou tento trend pozitivně promítnout do svých tržeb, a navýšit tak svou ziskovost, proto vnímáme jako lukrativní. Verdi fond farem klade při rozvoji a správě farem důraz na ekologii a udržitelnost, což odpovídá i cílům Evropské unie pro následující roky,“ zmínila zakladatelka fondu.

Půda a farmy jako sázka na jistotu

Kateřina Zychová svému projektu věří, a proto do něj vkládá vlastní kapitál v podobě tří již fungujících farem. A do budoucna plánuje investici dále navyšovat. „Ceny nemovitostí a pozemků v čase rostou rychleji než inflace. Investorům tak nabízejí možnost vysokého zhodnocení a zároveň výrazně omezují jejich riziko. Ze strany investorů registrujeme velký zájem. Je to dáno specifickým zaměřením fondu, protože na trhu podobný nenajdete,“ zdůraznila.
„Aktuálně vlastní Verdi fond farem podíl ve třech zemědělských farmách v České republice a v následujících letech plánuje koupit další farmy s celkovou investicí až jedna miliarda korun. Nejčastějším důvodem pro prodej farem dnes bývá generační obměna,“ dodala Kateřina Zychová, která již několik let patří mezi nejvlivnější ženy v Česku.

Rozvoj farem i regionu

Verdi fond farem nevnímá pouze jako investiční příležitost. Postupná akvizice dalších farem a jejich rozkvět je podle ní pozitivním impulzem pro rozvoj celého regionu. „Dvě ze tří farem vlastníme v oblasti západních Čech, kde je krajina místy stále velmi zanedbaná. Jednu z nich už provozujeme v biorežimu a postupně ji zvětšujeme: oblast zbavujeme náletových rostlin, uvažujeme o rozšíření honitby a postavení skleníků. Zvažujeme také výrobu sušeného ovoce, což je mimochodem činnost, která má v regionu tradici,“ vylíčila Kateřina Zychová. „Zaměříme se také na distribuci vlastních výrobků – nabízet budeme maso, mléko, máslo nebo jogurty v biokvalitě a naši investoři na ně budou mít velkoobchodní slevu,“ pokračovala.
Zemědělství zůstává podle ní sektorem, kterému byla historicky vždy věnována značná pozornost. „Otázka potravinové soběstačnosti byla velmi citlivá zejména po druhé světové válce a pak při vzniku Evropské unie a jejím následném rozšiřování. Důkazem významu zemědělství je také fakt, že většina výdajů z rozpočtu Evropské unie směřuje právě na jeho podporu,“ sdělila.

(tz)
www.fondfarem.cz, www.verdicapital.eu