Mothers Day 3Minulý rok společnost Mars, jeden z největších světových výrobců cukrovinek, čokolády, potravin a krmiva pro domácí zvířata, shromáždila a analyzovala názory více než 10 000 žen z 88 zemí a hledala odpověď na jedinou otázku: Co se musí změnit, aby více žen využilo svého plného potenciálu? Mars spolupracoval s týmem vědců z iniciativy Future of Marketing Initiative Said Business School na Oxfordské univerzitě, a zjistil, že mnoho žen bojuje s hledáním rovnováhy mezi mateřstvím a kariérou. Letos, na Den matek, Mars využívá výsledky své studie k zavedení změn. Naléhá také na další společnosti, aby se připojily k prosazování rovnosti pohlaví a zároveň podporovaly pracující matky.

Podle Světového ekonomického fóra zasáhla pandemie nejvíce matky: ztráta zaměstnaní v případě žen byla totiž v době pandemie dvakrát častější než u mužů. Důvodem byl většinou fakt, že nebylo v silách žen udržet si svou každodenní práci a zároveň se starat o rodinu. Aby Mars zvýšil povědomí o naléhavosti tohoto problému, staví na výsledcích své crowdsourcingové kampaně nazvané #HereToBeHeard. Chce povzbudit všechny, včetně zainteresovaných stran v soukromém sektoru, vlády a jednotlivců, aby naslouchali, učili se a byli součástí cesty, která pomáhá prosazovat rovnost žen a mužů a podporuje pracující matky při skloubení jejich osobního a pracovního života.
Rozvoj talentů a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem byly pro společnost Mars vždy hlavním cílem. Svědčí o tom ka­riérní dráha Daniely Hlaváčkové, marketingové ředitelky ve společnosti Mars:
„V Marsu se mi podařilo nasbírat zkušenosti na nejrůznějších pozicích napříč různými funkcemi, segmenty a regiony. Zároveň se však mohu soustředit i na svou rodinu. Byla jsem povýšena do vedoucí pozice, když jsem čekala jedno ze svých dětí, a pak jsem měla to štěstí, že jsem pracovala flexibilně. Mohla jsem tedy trávit více času se svou rodinou, a přesto neztratit možnost budovat kariéru. Často jsem slýchávala, že vyšší pozici nemůže zastávat matka malých dětí. Je to příliš časově náročné a maminky malých dětí by ten tlak nezvládly. Chtěla jsem dokázat, že opak je pravdou. Do práce jsem se vrátila dříve, než se v ČR běžně očekávalo, když bylo dceři devět měsíců. Nastoupila jsem ještě na vyšší pozici, než když jsem odcházela na mateřskou. Motivuje mě to podporovat i ostatní maminky,“ řekla Daniela Hlaváčková, marketingová ředitelka Mars Central Europe.
Podle výzkumu společnosti McKinsey a Světové banky fungují společnosti se silnou genderovou diverzitou na všech úrovních lépe než jiné. K dosažení tohoto cíle se společnost Mars zavázala vytvářet pracovní prostředí, kde bez ohledu na pohlaví má každý šanci dosáhnout svého potenciálu. Mars Central Europe dlouhodobě vede změny v regionu a je příkladem rozmanitosti a genderové vyváženosti.
„Mars se ve střední Evropě aktivně angažuje v poskytování rovných kariérních příležitostí pro muže a ženy. Jsme hrdí na to, že se nám v dlouhodobé perspektivě podařilo udržet genderově vyvážený vedoucí tým ve střední Evropě. Je to výsledek vytvoření vhodného pracovního prostředí, kde se bude dařit každému bez ohledu na pohlaví,“ uvedla Zuzana Lošáková, ředitelka pro korporátní záležitosti Mars Central Europe.
Aby Mars navázal na výsledky kampaně
#HereToBeHeard, v současnosti poskytuje všem svým středoevropským spolupracovníkům školení Inkluze a Diverzita. Od učení, jak se v práci rozvíjet, a jak vést produktivní rozhovory o polarizujících tématech, až po zkoumání a překonávání nevědomých předsudků. Dále se zde probírá, jak čelit izolaci v práci nebo jak efektivně spolupracovat a vytvářet nové kontakty.
Mars se také zaměřuje na vytváření sponzorských, mentorských a školicích programů na podporu žen v různých funkcích podnikání. Více než 200 žen z celého světa úspěšně dokončilo kurz Mars Women Leading Purposefully, který je vlajkovou lodí Harvardské univerzity. Mars také vyzývá ostatní společnosti, aby přepracovaly své školicí programy pro zaměstnance na vedoucích pozicích s důrazem na inkluzi a diverzitu, aby bylo zajištěno, že vedoucí představitelé budou vytvářet a prosazovat principy inkluze a diverzity na pracovišti.

(tz)