V roce 2020 pracovalo v Evropské unii v oblasti ICT 2,7 miliónu lidí s odpovídajícím vzděláním. V profesi informačních a komunikačních technologií jsou výrazně více zastoupeni muži, v EU tvoří 83 %, v České republice dokonce 89 %. Odborníci společnosti Moore Technology poukázali na fakt, že přestože za poslední desetiletí zaznamenalo Česko největší nárůst počtu žen v oboru ICT z celé EU, stále patří spolu s Lotyšskem, Slovinskem a Belgií mezi čtveřici zemí, kde mají nejmenší zastoupení. Naopak nejvyrovnanější poměr náleží Dánsku, kde ženy v ICT tvoří 33 %. Vyplývá to z aktuálních dat Eurostatu.

S rozmachem digitální doby roste zájem o odborníky v oblasti informačních a komunikačních technologií. Za posledních deset let vzrostl v EU počet lidí vzdělaných v oblasti ICT ze dvou miliónů na 2,9 miliónu osob, tedy o 45 %. Podle statistik jich 2,7 miliónu z nich v této profesi také pracovalo. Stále dominantnější zastoupení mají v tomto odvětví muži. „Dle nejčerstvějších údajů Eurostatu vzrostlo zastoupení mužů v ICT od roku 2010 o tři procentní body z 80 na 83 %,“ konstatoval Miroslav Rut, partner společnosti Moore Technology, která je součástí skupiny Moore Czech Republic.

Přibývaly nejrychlejším tempem v Česku

Za poslední roky v ČR vzniklo několik iniciativ, které podporují ženy v ICT odvětví, přesto je poměr mužů a žen stále značně nevyrovnaný. Ve srovnání relativního růstu obsadila v uplynulé dekádě Česká republika v rámci EU s 20,7 % první místo. Vzrůstající zapojení žen ve světě ICT potvrzují také data Českého statistického úřadu, když v roce 2010 bylo mezi vysokoškolskými studenty ICT oborů pouze 11,5 % žen, zatímco v roce 2020 jich bylo již 17 %. „Je správné, že existují programy a iniciativy snažící se přivést do světa informačních a komunikačních technologií více žen. Zvýšení jejich počtu v oboru je těžké i z toho důvodu, že je ICT ženami vnímáno jako mužská doména. Více žen je v ICT přitom vítáno, jejich větší zapojení může alespoň částečně pomoci vyřešit nedostatek pracovních sil v tomto oboru,“ uvedla Marcela Hrdá, partnerka skupiny Moore Czech Republic s tím, že již několik let výrazně převažuje počet volných pracovních míst v oboru nad kvalifikovanými odborníky. „Vzhledem k tomu, že je oblast ICT zpravidla nadstandardně finančně ohodnocena, může navíc větší zapojení žen snížit rozdíl v průměrném výdělku mezi muži a ženami,“ dodala.

Genderový rozdíl napříč EU

Přesto je podle dat Eurostatu Česko stále mezi nejhoršími zeměmi v podílu žen v ICT, a to spolu s Belgií na děleném 4. místě od konce žebříčku. I přes zlepšení v posledních letech tvoří ženy v tuzemském ICT pouze 11 %, hůře na tom je pouze Slovinsko (10 %) a Lotyšsko (6 %). Naopak existuje pět zemí, kde tvoří ženy v ICT alespoň čtvrtinu pracovní síly, a jimž vévodí Dánsko s 33% zastoupením.

(tz)