01 po telefunČeská podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group od června nabízí svým klientům novou asistenční službu ke smlouvám životního pojištění. Zdravotní a sociální infolinka funguje nonstop a může ji neomezeně využívat pojištěný a až pět blízkých osob – třeba dcera, tatínek, babička, sestra i životní partner. Cena je 89 Kč za měsíc, bez ohledu na realizovaný počet hovorů.

Tvrdá konkurence na trhu životního pojištění a složité pandemické období nutí pojišťovny pravidelně inovovat své pojistné produkty. Klienti jsou čím dál náročnější a pojišťovny, které chtějí své klienty zaujmout, musejí přinášet nová vylepšení. ČPP od letošního června nabízí u svého pojištění NEON další novinky a výhody.
Pojištění NEON cílí od počátku na krytí nejvážnějších pojistných rizik, jako jsou vznik invalidity v důsledku nemoci i úrazu, trvalé následky po úraze, a samozřejmě i smrt. Od června je toto pojištění rozšířené o novou telefonickou asistenční službu – zdravotní a sociální infolinku ČPP Pomoc. „Novinka zahrnuje tři dílčí služby. Jsou to rychlé zdravotní informace, lékař na telefonu a rychlé sociální informace,“ uvedla Jitka Volná, manažerka odboru vývoje životního pojištění. Jde o spolehlivý zdroj informací, který lidem ušetří čas při hledání odpovědí na případné dotazy na internetu. Tam totiž nikdy není jistota, že nalezené informace jsou skutečně pravdivé.
„Velmi cenné jsou také konzultace s lékaři. Ti poskytnou volajícímu například vysvětlení nálezu z odborných vyšetření nebo jaké jsou možnosti alternativních léků. Součástí asistenčních služeb je i poradna pro těhotné ženy a matky po porodu, poskytnutí informace o nárocích z veřejného zdravotního pojištění i informace o nárocích z důchodového pojištění. Kromě toho se zájemce dozví vše o sociálních dávkách, včetně mimořádného zvýhodnění určeného zdravotně postiženým osobám,“ doplnila Jitka Volná.
Telefonická asistenční služba stojí 89 korun měsíčně a využití, tedy počet telefonických hovorů, není nijak limitováno. Služba funguje nepřetržitě a v rámci smlouvy ji může využívat nejen sama pojištěná osoba, ale dalších pět blízkých osob. Je možné zde získat také informace o tom, jak postupovat při úmrtí rodinného příslušníka a nechybějí ani rady ohledně dědického řízení.
Novinek je však u pojištění NEON více. Například u vhodných připojištění se doba pojistného krytí prodlužuje až do věku 85 let. Pojištění reaguje také na loňský rok, kdy v Česku vzrostl počet vydaných neschopenek o více než 10 %. S pracovní neschopností jde ruku v ruce obvykle i pokles příjmu, což může být pro nejednu rodinu velice problematické. Proto ČPP nově rozšířila pojištění pracovní neschopnosti o variantu plnění zpětně od prvního dne nemoci.

(tz)