JstyHr8hUIDlouhodobý home office v mnoha firmách ukazuje, že není úplně jednoduché pracovat z domova. Řada firem nezvládá udržet motivaci lidí a jejich vedení. Bez neformální firemní komunikace vázne sdílení informací, mnoho lidí si stěžuje na to, že jim práce mnohem více zasahuje do soukromí, než když odcházejí do práce.

Ukazuje se, že záleží nejen na předpokladech zaměstnanců, schopnostech jejich managementu, ale i nastavení firemní kultury jako takové. Podle nedávného průzkumu HR Pulse společnosti Profesia mezi českými firmami není 33 % zaměstnanců na home office spokojeno. Více než pětina pracovníků chce pokračovat v práci z domova trvale, přes 35 % pak tuto možnost chce využívat více než před covidem.

Na home office se v poslední době zaměřilo mnoho průzkumů, které přinášejí velmi rozdílné výsledky. Na jedné straně tvrdí, že práce z domova nevyhovuje více než polovině zaměstnanců, na druhé straně to, že více než polovina lidí se domnívá, že jsou při práci z domova podstatně produktivnější. „Ukazuje se, že společnosti, které mají otevřenou firemní kulturu, snášejí home office mnohem lépe. My razíme Open Book Management, jehož základním principem je sdílení. Je důležité být se zaměstnanci v kontaktu, pravidelně se vídat a otevřeně komunikovat o všem, co se ve firmě děje,“ řekla Janka Pacinová, ředitelka Accace for People.

Řadě lidí práce z domova vyhovuje. Umějí si uspořádat svůj čas, navíc odpadá dojíždění do práce. Podle nedávné studie Vysoké školy technické a ekonomické je doma efektivnějších přes 51 % zaměstnanců. Přesto se u mnoha lidí s prodlužující se dobou práce z domova se začíná projevovat další problém – práce jim čím dál tím více zasahuje do soukromí. Rozvolnění pracovní doby u nich sklouzává v to, že práci prokládají jinými činnostmi, takže se jim roztáhne na prakticky celý bdělý čas. „Při práci z domova je velmi důležitý time management a sebekázeň. Schopnost určit si nejen dílčí cíle, ale i někam směřovat, nyní odděluje ty, kteří svou práci bez problémů zvládají,“ řekl Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS. „Umění organizovat si svůj pracovní čas bez dozoru nadřízeného, rozvrhnout práci tak, aby odpovídala součinnosti s ostatními členy týmu, to jsou dovednosti, které se dají naučit.“

Větší podíl práce z domova bude pravděpodobně jednou z věcí, která přetrvá i po odeznění pandemie. Firmy přehodnocují svůj systém fungování a ukazuje se, že vzdáleně je možné vykonávat podstatně větší množství činností, než připouštěly dříve. Lze očekávat, že podíl lidí pracujících z domova se bude po návratu do normálních podmínek zvyšovat. „Podle našeho průzkumu HR Pulse mezi českými firmami není 30 % zaměstnanců na home office spokojeno, cítí větší stresovou zátěž, nebo jsou dokonce nešťastní,“ uvedl Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz a dodal: „Téměř stejný podíl lidí ale tento způsob práce vítá, protože jim odpadá dojíždění a mohou si den uspořádat tak, jak jim to vyhovuje. Více než pětina pracovníků chce pokračovat v práci z domova trvale, přes 35 % pak tuto možnost chce využívat více než před covidem. Očekává se proto vzestup takzvané hybridní práce, která kombinuje přítomnost na pracovišti a home office.“

(tz)