ZPWNPYIxj1Situace ohledně pandemie způsobené koronavirem se dotkla každého. Ať už po osobní, nebo po pracovní stránce. Každá mince má však dvě strany. Řadu firem donutil nynější stav k zamyšlení, jak business změnit, vylepšit, posunout. Pro všechny jde o velké poučení a hledání cest budoucího rozvoje.

Motivace a výkonnost

Potvrzuje se, že štěstí přeje připraveným. Institut home office byl dlouho vnímám jako benefit, který se v současné době proměnil v nutnost. „Pokud máte jako firma již procesy pro práci z domova nastavené, pak byl pro vás přechod do tohoto náročného období o něco jednodušší než pro ostatní, a nemusel nutně znamenat ztrátu pracovní efektivity zaměstnanců. Naopak pomohl zachovat plynulé fungování firmy, a může navíc znamenat příležitost zaměřit se na efektivitu pracovních procesů, a prověřit, jak si jako firma v tomto ohledu stojíte,“ řekla Bronislava Chudobová, generální ředitelka jazykové agentury Skřivánek. Zároveň se ukazuje, že to, co firmu v těchto chvílích spolehlivě drží, jsou zaměstnanci. Jestliže firma průběžně investovala do vzdělávání a rozvoje, pak je nyní mnohem lépe připravena čelit současné situaci. „Investice do lidského kapitálu pomáhají zvýšit zásobu vědomostí, produktivitu, ale i motivaci a výkonnost. Současně s použitím technologií je proto flexibilita a know-how zaměstnanců jedna z největších výzev dnešní doby, ale i příštích let,“ uzavřela Bronislava Chudobová.

Chytře na administrativu

Digitalizace je hodně diskutované téma posledních několika let. Nyní, kdy se většina z nás ze dne na den ocitla doma a potřebuje pracovat, jsme zjistili, jak málo ji povětšinou využíváme. „V situaci, kdy se mnohým z nás business zpomalil, je ideální doba se postavit k digitalizaci čelem a být připraveni využívat více chytrých řešení v oblasti správy dokumentů a administrativy. Až se vše zase rozběhne, firmy se budou moci věnovat tomu, co dělají, naplno a bez zbytečné administrativy,“ komentovala Veronika Brázdilová, ředitelka společnosti Xerox, která v tomto směru firmám nabízí podporu a pomocnou roku. V rámci digitalizace pracovních procesů je možné fyzické dokumenty převést do elektronických, zautomatizovat běžné procesy, jako je zpracování faktur, využít digitální archivaci či chytrou podatelnu. „Většinu ,papírové‘ agendy je možné transformovat do elektronické podoby a následně využívat nových možností. Firmy tím ušetří mnohdy až 30 % na přímých i nepřímých nákladech, a to bez ohledu na svou velikost. Efektivita pro nás všechny bude nyní klíčová,“ dodala Veronika Brázdilová.

Morálka a loajalita

„Řídím pět výrobních podniků, jež poskytují servis pracovních oděvů a pomůcek, každý cílí na jiný segment a je jinak zasažen krizí. Jeden je po stoprocentní ztrátě odbytu uzavřen a další jede víc než na plné obrátky, aby stihl dodávat farmaceutickým firmám potřebné pracovní oděvy v té nejvyšší čistotě. Ostatní se pohybují někde mezi,“ uvedla Jana Puškáčová, regionální manažerka společnosti Elis pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. V Elis proto zavedli krizové řízení dle všech praktických i strategických pravidel, ale klíčem k přežití krize jsou pracovníci, jejich týmy. Svízelné období prověří leadership managementu a odolnost všech ve firmě, projeví se loajalita, morálka, silné stránky i lidské slabiny, obzvlášť jde-li o omezení fungování či o nesnáze podniku.
„Mnohdy je krizové jednání náročné, ale i v těchto vypjatých chvílích jde hlavně o slušnost, věcnost, otevřenost a rozhodnost. Tak sehraný tým, jako mám já, který si vzájemně věří a funguje efektivně, je tím nejdůležitějším faktorem, díky němuž vím, že nelehké období zvládneme,“ vysvětlila Jana Puškáčová.

(tz, red)