yo scSpolečnost yourchance o. p. s. realizuje celorepublikově projekty Finanční gramotnost do škol a Začni správně. Oba připravily pro své klienty v době koronakrize řadu rozvojových a edukativních aktivit, online her a webinářů, ale také forem přímé pomoci dětským domovům a mladým lidem na startu samostatného života.

Pandemie zvýšila naléhavost a potřebu naší společnosti rozumět penězům a zdokonalovat finanční gramotnost každého z nás. Znásobilo se také úsilí a potřeba pomoci dětským domovům a mladým, kteří již brány domovů opustili, ale současná situace je dostala do úzkých. Ruku v ruce s dosud nepoznanou „novou situací“ se pozměnil také podnikatelský přístup a styl vedení obou zakladatelek společnosti yourchance – Gabriely Křivánkové a Jany Merunkové.

Řízení yourchance je obecně hodně založené na leadershipu, hodnotách a vedení příkladem. V době pandemie se mnohem více ukázalo, že investice do pracovních vztahů nesou své ovoce. Týmy, přestože měly omezené možnosti fungování, protože primární cílovou skupinou jsou v projektu Finanční gramotnost do škol učitelé a v projektu Začni správně mladí lidé z dětských domovů a pěstounské péče, vymýšlely nové příležitosti, jak být v kontaktu se školami i mladými dospělými. „Vznikly online kavárny, kde se týmy pravidelně setkávaly a diskutovaly aktuální situaci z terénu ve všech regionech. Některé aktivity se musely přeplánovat, nové se tvořily. Toto období přispělo k rozvoji strategie yourchance. Skvělá byla loajalita a také soudržnost a pracovní nasazení kolegů. Během koronakrize platilo motto: „Není důležité, co se děje ve tvém okolí, ale jak k tomu přistoupíš.“ Předsedkyně správní rady yourchance Gabriela Křivánková zkušenost komentovala tak, že vedení yourchance se podařilo dostat cennou zpětnou vazbu na dosavadní fungování. Zakladatelky yourchance se rozhodly tuto dobu využít jako příležitost k rozvoji dalších strategických oblastí a vedení yourchance by se dalo přirovnat k vlajkové lodi, která udává směr dle jasného zaměření.

Doba krize přinesla i možnost častěji se zastavit a využít nabytých poznatků o moderních online technologiích. Hbitě jsme všichni přepnuli do virtuálního světa. yourchance spustilo sérii webinářů na téma Finančně gramotný a podnikavý učitel, webináře pro teenegery, veřejnou sbírku, připravuje letní tábory a další aktivity. Po celou dobu koronasituace byly zejména koordinátoři projektu Začni správně v první linii přímé pomoci mladým lidem v nouzi a dětským domovům, na které stát tak trochu zapomněl. Velký dík vedení yourchance patří donátorům, zejména společnosti NN Životní pojišťovna, která vypsala speciální grantové řízení pro neziskový sektor k podpoře právě v době pandemie.
Toto období rozvinulo leadership pracovníků, kteří v praxi ocenili dřívější důraz zakladatelek na osobní rozvoj, nutnost digitální i finanční gramotnosti a podnikavosti. Podstatně se tím zvedly standardy kvality a očekávání od lidí v jednotlivých týmech. Vedení tak bude ještě více upevňovat kompetence lidí a držet špičkovou kvalitu. Do dalších měsíců budou v yourchance zachovány online porady zavedené právě během koronakrize. S ohledem na spolupracovníky po celé ČR jsou tato pracovní „setkání“ ve virtuálním světě efektivnější.
Firemní knihovna byla doplněna o další tituly jako Naučený optimizmus M. Seligmana, Houževnatost A. Duckwortha nebo Hunterova Služebníka.
Renata Majvaldová, yourchance

chech hChechták pomáhá – investice se společenským přesahem

Veřejná sbírka yourchance podporuje realizaci celostátních projektů Finanční gramotnost do škol a Začni správně.
Původně soutěžní platidlo Chechták se stalo symbolem dvou důležitých cílů české společnosti: rozvoje finanční gramotnosti napříč generacemi a pomoci mladým lidem z dětského domova nebo pěstounské péče při integraci do společnosti.

Slavnostní zahájení prodeje Chechtáků proběhlo 4. června v České mincovně v Praze. „Prostřednictvím veřejné sbírky chceme dát všem zájemcům o investici s přesahem určitou sběratelskou hodnotu a zároveň získat finanční podporu na věci, které považujeme za důležité,“ vysvětlila smysl akce Jana Merunková, ředitelka a spoluzakladatelka yourchance o. p. s. 

Podpořte projekt svou investicí a nákupem Chechtáku online na webových stránkách chechtakpomaha.cz. V prodeji jsou Chechtáky stříbrné a z odolného lesklého kovu Nordic Gold. Každý Chechták se prodává v etuích s certifikátem pravosti. Edice pro rok 2020 je v počtech: Nordic Gold
1000 ks, stříbro 100 ks a od 15. září také pravé zlato v počtu 20 ks.