fakt uryPětina všech plateb v ČR není uhrazená včas, některé účty dokonce nezaplacené zůstanou. V důsledku toho se české firmy více než loni potýkají s poklesem zisků (40 %), investic (20 %), a naopak se zvyšováním cen (17 %). Dvěma třetinám společností pomáhají s navrácením prostředků externí služby specializované na inkaso pohledávek. Zpět získané peníze využívá 69 % majitelů k úhradě vlastních dluhů, výrazně je ale investují i do výzkumu (30 %). To vyplývá z výsledků celoevropského průzkumu platební morálky pro společnost EOS Group.

Podle šetření mezi 200 českými firmami trpí každá třetí společnost ztrátou zisků a zhoršeným cash flow, a to právě kvůli opožděným platbám za zboží a služby. Na 20 % českých firem je kvůli tomu nuceno snížit další investice, každá šestá společnost letos zvýší své ceny. Desetina majitelů dokonce připouští ohrožení vlastního podniku.

„Českým společnostem se ve srovnání s evropským průměrem daří stále o něco lépe. Domnívám se, že je to způsobeno vyspělostí české ekonomiky, která se v mnoha aspektech přibližuje ekonomikám západním. V Evropě o přežití kvůli nesplaceným pohledávkám bojuje více než každá sedmá společnost, v Chorvatsku dokonce každá čtvrtá. Opožděné platby nejvíce ohrožují podnikání ve východních zemích, kde se situace oproti loňskému roku zhoršila,“ řekl Vladimír Vachel, jednatel inkasní agentury EOS KSI.

České společnosti se proti neuhrazeným fakturám brání především včasnou faktura-cí (79 %), nebo správným nastavením upomínkového procesu ve vymáhání (60 %). Návratnost peněz si firmy zajišťují také prostřednictvím spolupráce s externí společností specializující se na poskytování inkasních služeb (67 %).

Vymožené finanční prostředky pak využívají majitelé především k úhradě vlastních dluhů (69 %), a to dokonce více než ve zbytku celé Evropy. Podle Vladimíra Vachela je hlavním motivem snaha se připravit na recesi. Dále finance investují také do vytváření nových pracovních míst (43 %) nebo na výzkum a vývoj (30 %).

„Investice do výzkumu a vývoje mohou firmám přinést konkurenční výhodu po stránce úspor, v inovativních produktech, nebo i v zachycení trendu a rozvoji nových technologií. Společně se snížením dluhové zátěže se tyto investice mohou značně vyplatit v případě krize, a to za předpokladu, že je firmy směřují do správných oblastí,“ uzavřel Vladimír Vachel

(tz)