porcDoba se mění. Nejen nastupující generace cítí, že se planeta Země musí začít otáčet podle jiných pravidel hry. Nelze pouze brát, je třeba i dávat, respektovat přírodní zákony, možnosti zdrojů. Zdraví obecně, nejen to lidské. Zamýšlet se nad tím, co je to vlastně komfort, v čem ho hledat i nacházet. Vítaným směrem jsou principy cirkulární ekonomiky. Spousty argumentů slyšíme například proti nadbytečnému používání plastů. Na ničení krajiny v souvislosti s výrobou, spotřebou i jejich nedokonalou likvidací.

S nimi souzní i strategie Českého porcelánu v Dubí u Teplic. Známý výrobce proslaveného cibuláku už dávno před tím, než se diskuze o významu plastového nádobí pro jednorázové použití rozvířily, vysvětloval, že používání kvalitního porcelánu má hluboký smysl. Nehledě na kulturu stolování, požitek z chuti, vztah k hodnotám. Plasty firma nezatracuje, jen by měly nacházet jiné využití než právě jako náčiní ke konzumaci potravin.

Netrvalo dlouho a názor výrobce porcelánu souzněl s celospolečenským trendem. Prodej jednorázových plastových příborů, talířů, úchytů k nafukovacím balonkům, ale také polystyrenových obalů na potraviny a hrnků na nápoje určených k okamžité spotřebě a dalších produktů z plastů, které mohou přispívat ke znečištění mikroplasty, skončí.

Toto rozhodnutí členských zemí oznámila Rada EU nedávno. Jednotlivé země EU mají přijmout jasné kroky k výraznému snížení používání plastových obalů na potraviny a nápoje, pro něž zatím neexistují náhradní obaly.

„My jsme toto opatření předvídali, plastové zamoření skutečně hrozí. A podíváte-li se na to, co se objevuje například v mořích, tak tady to není pět minut před dvanáctou, ale dvanáctá odbíjí. Přírodu je třeba zachránit, pustit se do toho pokud možno hned! A my bychom v tomto směru chtěli udělat maximum,“ sdělil generální ředitel akciové společnosti Český porcelán Ing. Vladimír Feix. „Rádi bychom oznámili svou připravenost nabídku vymodelovat podle potřeby, zájmu a poptávky náhrady za plastové nádoby. Konkrétně tyto poháry To Go, které jsme předvedli poprvé na nedávných Velkých porcelánových trzích v Teplicích, si umíme představit všude tam, kde se prodává zatím do plastových kelímků káva, kterou si potřebují vzít třeba řidiči na cestu. Velikosti mohou být různé, o dekoru nemluvě.“

20190531 143259Na pohárcích jsou víčka, běžně se vyrábějí rovněž z plastů. Ta, jež by využila porcelánka, jsou z gumy. „Dívali jsme se kolem sebe a hledali už dopředu výrobce. Objevili jsme ho v sousedním Německu a v tuto chvíli jednáme o spolupráci. Víčka se dají použít vícekrát, dobře se myjí, a na poháru dobře sedí, přilnou k němu. Dá se z nich pít rovnou nebo přes brčko, které však podle vydaného usnesení nemůže být plastové,“ doplnil Vladimír Feix a dodal, že límeček na kelímku s horkým nápojem chrání ruku před popálením, ale i vyklouznutím. Zkrátka v Dubí už vymýšlejí a hledají rychlá řešení k tomu, jak plasty nahradit. A začali pohárky na kávu.

„Nechci nabízet, jenom vysvětlit, jaká je naše odezva, jaké myšlenky nás napadají. Jsme připraveni se daným problémem zabývat naplno a hledat vhodnou cestu,“ zdůraznil Vladimír Feix. „Pokusíme se vyjít vstříc každému, kdo se ozve a bude chtít, abychom mu pomohli vyřešit problém náhrady plastových výrobků.“

Hrnečky, talíře, konvice, tácky, mísy, nespočet předmětů pro každou domácnost. To je bohatý sortiment české fabriky, která už 155 let zásobuje domácí i zahraniční trh vysoce jakostním nádobím, jež používaly naše babičky, které se dědilo s úctou k tradici, i rozbíjelo při běžném používání. Jí se z něj v hotelích a restauracích, cibulák reprezentuje firemní kulturu a vztahy v mnoha společnostech, servíruje se v něm na oslavách, svatbách nebo o svátcích, vzácné kousky najdete v soukromých sbírkách i jako poklady v osobních vzpomínkách mnohých z nás. Tradice nyní restartuje. Logiku to má.

připravila Eva Brixi