mb lé1Na základě průzkumů společnosti Pilulka.cz by 79 % uživatelů internetu uvítalo zásilkový výdej léků na předpis, který je zatím zákonem zakázán. Průzkum probíhal letos v květnu mezi uživateli internetu po celé ČR. Shodně jako loni by Čechy téměř ze čtyř pětin tato možnost potěšila.

V ČR se intenzivně mluví o uvolnění pravidel pro vydávání léků a umožnění jejich objednávky i online. V současné době leží příslušný návrh v poslanecké sněmovně a mohl by začít platit již od roku 2021. Řadě pacientů by online prodej léků, a to i těch na předpis, pomohl ke snadnějšímu přístupu k nim při zachování kvality garantované vydávající lékárnou. Zajímavostí je, že zájem o doručení léků budí shodný zájem jako v roce 2019.
V Evropě se léky mohou online objednávat například ve Švédsku, Británii, Dánsku, Norsku nebo v sousedním Německu. Pro mnohé, zejména regionální lékárny to je nová možnost, jak úspěšně působit ve svém místě.

„Nikde v Evropě, kde k rozšíření pravomocí lékárníků při výdeji léčiv došlo, se žádné komplikace nekonaly. Například v Německu je tato služba zákonem povolena 14 let a dělá okolo 10 % výdeje všech předpisových léčiv. Nejde tedy o nijak dominantní službu měnící zásadně lékárenství. Pro některé skupiny pacientů je ale naprosto klíčová,“ shrnul Martin Kasa, spolumajitel sítě lékáren Pilulka.cz.

Okolo 40 % léků dnes vyzvedne v lékárnách někdo jiný než konečný uživatel léků. Důvodem bývá například to, že sám pacient je natolik nemocný, že si pro léky sám dojít nemůže. „V podstatě mimo zákon je i laskavost ošetřujícího personálu domovů pro seniory. Vyzvedávat léky někomu cizímu v rámci své podnikatelské činnosti je dnes protizákonné,“ vysvětlil Martin Kasa. Největším přínosem by byla tato služba pro osoby s omezením pohybu, seniory, rodiče s malými dětmi, ale také pro extrémně vytížené osoby nebo pro chronické pacienty, kteří si léky vyzvedávají opakovaně. Život by mohla zjednodušit i těm, kteří užívají neobvyklé léky, které se musí objednávat nebo individuálně připravovat. Téměř tři čtvrtiny uživatelů internetu nakupuje volně prodejné léky i přes toto médium. Součástí průzkumu byl i vztah Čechů k elektronickému receptu. Zatímco v roce 2018 elektronický recept začínal a lidé se s ním seznamovali, letos je již naprostým standardem. „Mimo drobné výpadky, které provázely start eReceptu, lze dnes říct, že si lidé na moderní verzi eReceptu zvykli a oblíbili si ji. Nabízí jim mnohé nové možnosti. A pro nás, provozovatele lékáren, odpadl problém s falešnými recepty,“ dodal Martin Kasa.

(tz)