1 zFinanční společnost Provident Financial již potřetí úspěšně absolvovala audit rovných příležitostí od Gender Studies. Audit potvrdil, že v Providentu nedochází k genderové diskriminaci a firma má velmi dobře nastavené procesy proti diskriminačnímu jednání. Česko přitom dlouhodobě patří v rámci EU k zemím s nejméně vyrovnanými platy mezi muži a ženami, na což upozornil i nedávný Den za rovné příjmy.

Cílem auditu bylo zhodnotit rovné příležitosti, ocenit dobrou praxi a nabídnout cestu ke zlepšení. Auditorky s ohledem na to provedly hloubkovou analýzu interních směrnic, dotazníková šetření a individuální a skupinové rozhovory se zaměstnanci. „Zjistily jsme, že Provident má velmi dobře nastavené procesy týkající se hodnocení, odměňování nebo vzdělávání. Výzvou je spíše aplikace těchto procesů do firemní praxe a jejich důsledné dodržování. Pozitivním zjištěním je, že jak muži, tak ženy mají ve firmě stejný přístup ke vzdělávání, zaměstnaneckým benefitům nebo možnostem kariérního růstu,“ řekla auditorka Gender Studies Johana Jonáková. 

Provident auditem úspěšně prošel již potřetí, poprvé certifikát získal již v roce 2009 jako jedna z prvních velkých společností v ČR. Letos auditorky ocenily zejména vzornou péči o zaměstnance. „Mezi silné stránky Providentu patří dobře kodifikovaný systém vzdělávání, možnost otevřené zpětné vazby až k vedení společnosti, velmi přátelská atmosféra na pracovišti a spokojenost zaměstnanců. Jisté rezervy má firma ve využívání kapacit zaměstnankyň na rodičovské dovolené a v jejich zapojení do pracovního procesu po návratu, včetně větší nabídky částečných úvazků,“ doplnila Johana Jonáková.

„Přestože se audit zaměřuje hlavně na prosazování rovných příležitostí žen a mužů, jeho výsledkem je i celkové zlepšení výkonnosti firmy. Všímá si totiž firemní kultury, komunikace ve firmě, náboru a rozvoje zaměstnanců a slaďování práce a soukromého života. To nám přináší spokojenější, loajálnější a motivovanější zaměstnance,“ vysvětlila HR manažerka Providentu Kateřina Brikciová, proč se firma pro audit rozhodla.

Vznikl jako reakce na to, že společenské postavení žen a mužů není rovnocenné a životní i pracovní role žen a mužů jsou do velké míry ovlivňovány zažitými stereotypy. Ačkoliv dnes dávno neplatí, že ženy se doma starají o děti a muži jsou živitelé rodin, tento stereotyp stále ovlivňuje podmínky zaměstnávání žen a mužů. Ženy tak kvůli potenciálnímu mateřství mívají velice často horší podmínky při přijímání do zaměstnání, ale i horší vyhlídky na vzdělávání a kariérní postup, a v neposlední řadě bývají i hůře odměňovány.

Dle statistiky, kterou letos zveřejnil u příležitosti Mezinárodního dne žen Eurostat, má Česko v rámci EU po Estonsku nejméně vyrovnané platy. V Česku vydělávají ženy v průměru o 22 % méně než muži na stejné pozici, a to i přesto, že mezi mladými ženami je o 14 % víc vysokoškolaček než mezi muži stejné věkové kategorie. Při průměrné hrubé měsíční mzdě 31 851 korun ve druhém letošním čtvrtletí tak ženy berou skoro o 7000 korun méně než muži.

Příjmová nerovnost je veřejností chápána jako velký problém. V Česku na něj upozornil např. Den za rovné příjmy, který tentokrát připadl na pátek 12. října. Největší rozdíl mezi příjmy obou pohlaví vzniká v momentě, kdy se ženy vracejí do zaměstnání po mateřské. Obtížně pak konkurují mužům, kteří svou kariéru nepřerušili.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com