regulaceModerní ekonomiky potřebují dobrou regulaci, která bude podporovat růst, investice, inovace, otevřenost trhu a prosazovat zákonnost. Naopak špatné regulační prostředí podkopává konkurenceschopnost podniků i důvěru občanů ve vládu a ve veřejném životě podporuje korupci. Na tomto závěru se shodli účastníci semináře, který nedávno uspořádal v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Seminář předcházel otevření výstavy The Future of Brands instalované také v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Výstavu, která trvala dva týdny, navštívili poslanci Parlamentu ČR, odborníci, ale i širší veřejnost. „Jsme rádi, že pohled na výstražné obrázky na čokoládě a pivu vyzvala všechny k zamyšlení. Lepší regulace je označení pro soubor mezinárodně uznávaných zásad, jimiž by se při vytváření zákonů a předpisů měli řídit zákonodárci, aby svých cílů dosáhli nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem,“ vysvětlila Marta Nováková, prezidentka SOCR ČR, a dodala: „Cílem Lepší regulace je zajistit, aby právní předpisy byly ve veřejném zájmu, aby byly opodstatněné, kvalitní a splňovaly svůj účel. Zásady Lepší regulace napomáhají vzniku vysoce kvalitní regulace, která je konzistentní, vede k inovacím a je kompatibilní se zásadami hospodářské soutěže, obchodu a investic.“

Ukazuje se, že Lepší regulace přispívá k hospodářskému růstu a rozvoji, a má tudíž podporu mezinárodních organizací, jako např. OECD, sdružení APEC či Světová banka. Podniky potřebují zcela rozumět regulačnímu prostředí, v němž působí, a mít možnost do rozhodování v oblasti regulace mluvit.

„Lepší regulace podporuje podnikání a investice, neboť zlepšuje důvěru investorů v trhy a posiluje hospodářskou soutěž, přičemž malým a středním podnikům pomáhá růst. Lepší regulace je založená na konkrétních faktech a sleduje stanovené konkrétní dopady. Jedině tak může snížit byrokracii a zbytečné náklady, které překážejí rozjezdu, rozvoji i růstu podniků. Zlepšuje důvěru vlastníků podniků a zvyšuje potenciální návratnost investic,“ doplnila Marta Nováková.

Lepší regulace prosazuje transparentnost v zákonodárství a zjednodušuje právní řád. Zlepšuje důvěru v zákonodárce, posiluje sociální soudržnost a chrání občany před korupcí a byrokracií. Spotřebitelům přináší snižování zátěže podniků a podpora hospodářské soutěže nižší ceny, inovace a vyšší zaměstnanost.

„Je zapotřebí položit na jednu misku vah prevenci, respektive vzdělávání, a na stranu druhou pak regulaci. Žádná regulace nezmění chování, a tedy i poptávku spotřebitele, to dokáže pouze vzdělávání a prevence. Domnívám se, že dospělý člověk by měl být schopen učinit informované rozhodnutí a následně za ně nést odpovědnost. Role státu by v této oblasti měla být preventivní. Tedy vzdělávat, upozorňovat na problémy, nikoliv regulovat často pod tlakem zájmových skupin a faktů. Extrémní přístup, jakým je v zahraničí zákaz používání značek, na který poukázala výstava The Future of Brands, je příkladem špatné regulace nepřinášející žádný efekt,“ shrnul Jiří Hauptmann, ředitel vnějších vztahů JTI.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com