20180404 120455Halina Trsková, Marie Jírů a Eva Brixi (zprava)Lednové vydání Madam Business obsahovalo anketu na téma vlastenectví, která se posléze stala námětem řady diskuzí již mimo stránky našeho časopisu. Všichni, kdož se nad vlastenectvím zamýšleli, souhlasili s názorem osobností, které v anketě figurovaly. Vlastenectví je životní postoj, který si zaslouží naší pozornosti. 

A jak ankteta vlastně vznikla? Při setkání s Ing. Halinou Trskovou, místopředsedkyní představenstva Pojišťovny VZP, bylo to vloni při přípravě rozhovoru pro naši Madam Business, se řeč stočila právě na toto „slovíčko“. Na vztah lidí k práci, k životu, k hledání smyslu toho či onoho. Na vlastenectví, jeho význam v životě současníků. Myšlenky Haliny Trskové nás zaujaly a vybídly k tomu, abychom právě o vlastenectví zkusili jednu z našich anktet připravit. Otázky o tom, zda má smysl dnes o vlastenectví mluvit, co si pod ním představují, jak ho vnímají jsme položily několika podnikatelkám a manažerkám. A protože anketa vznikla právě pod patronací Haliny Trskové, bylo právě na ní, aby vybrala z odpovědí tu, která ji zaujala. Zvolila tu, jejíž autorkou byla PhDr. Marie Jírů, majitelka společnosti Centrum andragogiky, s.r.o. z Hradce Králové.

20180404 121052 001Marie Jírů převzala malý dárek od H. TrskovéNaše redakce poté ve spolupráci se jmenovanou pojišťovnou zorganizovala malé setkání obou žen. Diskuze na téma vlastenectví pokračovala v mnoha rovinách, hojně se dotýkala významu vzdělání a vzdělávání, nezbytnosti vzorů v politickém dění, potřeby podávat v vlastní profesi odpovídající výkon, který je hoden požadovaného ohodnocení a chuti žít naplno, užitečně, smysluplně. Součástí bylo také předání dárků, které si vítězka ankety více než zasloužila. Marii Jírů blahopřejeme a Halině Trskové děkujeme za inspiraci.
Fotografie zachytily setkání na půdě Pojišťovny VZP v Praze.

Eva Brixi