smrt nema sanciGenerální zastoupení francouzské kosmetiky GERnétic pro český a slovenský trh podporuje dlouhodobě smysluplné projekty. Připojilo se tedy i k významné iniciativě, jejímž posláním je aktivně propagovat dárcovství krve a trvale o ně zvedat zájem široké veřejnosti na území celé České republiky. Projekt nazvavý Smrt nemá šanci by měl přinést 100 000 nových dárců krve.

Za loňský rok se snížil počet těch, kteří darují krev, o 3 %, což je s předpokládaným úbytkem o dalších 5 % v letošním roce alarmující. Již nyní se nemocnice potýkají s nedostatkem zásob krve, které zachraňují životy například při závažných dopravních nehodách nebo dalších úrazech často spojených s rekreačními aktivitami. Klesající trend je třeba zvrátit. Projekt Smrt nemá šanci, za nímž stojí Zdraví--život, z.s., byl oficiálně odstartován

 

14. června, tedy ve Světový den dárcovství krve. Zapojila se do něj řada celebrit jako Václav Upír Krejčí, Milan Pitkin, Marek Erben nebo Bára Mottlová.

„Podpořit takový projekt považuji za velmi důležité, a především lidské,“ uvedla za GERnétic výkonná ředitelka LK SERVIS Ing. Andrea Trčková. GERnétic podporuje projekt nejen dárcovstvím, ale také finančně. „Nikdy nevíme, kdy budeme sami potřebovat tuto pomoc. Se spolkem Zdraví-život spolupracujeme již delší dobu. Tematika zdraví je pro nás důležitá. Je to jedna ze zásadních hodnot našeho života. A tato filozofie je i jádrem kosmetiky GERnétic. Pomáhá lidem více přemýšlet o zdravém životním stylu, kondici a celkové pohodě. Díky péči GERnétic si naše klientky a také klienti mohou aktivně budovat vlastní pocit zdraví, svěžesti, krásy. Jde nejen o dobrý pocit, ale také o zdravé vnímání sebe sama jako součásti společnosti. Předpokladem pro dárcovství je optimální zdravotní stav, a ten je třeba v průběhu života vědomě podporovat. GERnétic se k těmto myšlenkám připojuje a kromě odborné poradny pro zdraví na webových stránkách www.zdravi-život.cz odměňuje aktivní dárce krve a kostní dřeně v partnerských salonech GERnétic exkluzivními benefity. Lidé, kteří se snaží pomáhat a dělat pro společnost něco prospěšného, si zaslouží, aby o ně také někdo jiný pečoval a dopřál jim relaxační zážitek,“ dodala Andrea Trčková.

A co se děje s darovanou krví dál? O tom například vypovídá informace Všeobecné zdravotní pojišťovny. Například transfuzní přípravky vyrábějí přímo jednotlivá transfuzní oddělení. Své výrobky dodají odběratelům, ať už v rámci svého vlastního zdravotnického zařízení, nebo mimo ně, a pojišťovna je uhradí až po podání pacientovi jako tzv. zvlášť účtovaný materiál (tj. nejsou zahrnuty v ceně výkonů). Úhrady ze zdravotního pojištění, tedy výše částek, které hradí zdravotní pojišťovny, jsou stanoveny Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Při klasickém darování plné krve je odebráno 450 ml krve a odběr lze absolvovat maximálně 4x ročně. Tato varianta je stále nejčastější,

avšak je možno odebrat i jen jednotlivé složky krve. K tomu slouží přístroj zvaný separátor a proces, při němž se zbylá část krve vrací do těla dárce, se nazývá aferéza. Odebírají se tak např. krevní destičky, kdy odběr lze absolvovat znovu zhruba po měsíci, pokud jsou jejich hodnoty v krevním obraze nad požadovanou hranicí. Lze také samostatně darovat krevní plazmu, která následně slouží k výrobě řady léčivých přípravků.

V rozporu s běžnou představou není příliš často užívaná plná krev, ale jednotlivé krevní složky, což je pro pacienta účelnější i bezpečnější. Nejčastěji užívané jsou přípravky tzv. červené řady, tedy červené krvinky – erytrocyty, a z nich erytrocyty vyčištěné od části bílých krvinek – leukocytů (erytrocyty bez buffy coatu resuspendované), které znamenají pro pacienta menší riziko možných potransfuzních komplikací či infekcí. Za transfuzní jednotku plné krve hradí pojišťovny (od 1. 1. 2017) 1406,61 Kč, u erytrocytů je to stejná částka, ale např. transfuzní jednotka zmiňovaných erytrocytů zbavených podílu leukocytů je nákladově i pracností náročnější, což se promítá do úhrady, která představuje částku 2159,57 Kč. Trombocyty (krevní destičky) z plné krve mají stanovenou úhradu za jednu transfuzní jednotku ve výši 1451,48 Kč, avšak k tomu, aby jejich podání mělo pro pacienta léčebný efekt, je potřeba takových jednotek alespoň šest. Trombocyty z aferézy představují z jednoho odběru plnou léčebnou dávku, proto je ovšem úhrada ve výši 8655,19 Kč. Za transfuzní jednotku plazmy pro klinické použití hradí pojišťovny 1211,61 Kč. Nejvyšší úhrady jsou stanoveny pro transfuzní přípravky náročné na přípravu – nejdražší jsou trombocyty z aferézy deleukotizované, kde pojišťovna za jednu transfuzní jednotku hradí 15 050,09 Kč. Celkové náklady VZP za transfuzní přípravky z krve dárců v roce 2016 byly zhruba 880 mil. Kč.

Podle pravidel se může dárcem krve stát zdravý dospělý do 65 let, který váží alespoň 50 kg a nepatří mezi osoby se zvýšeným rizikem infekčních chorob. Z hlediska bezpečnosti transfuzí je velmi podstatné, aby krev byla získávána právě od skutečných dárců, kteří nejsou motivováni finančním ziskem. V zájmu podpory dárcovství krve proto VZP odměňuje dárce speciálními benefity, které mohou čerpat navíc vedle běžných výhod pro klienty VZP.

připravila Kateřina Šimková