Každá doba má své favority a své otloukánky. Oblíbené životní postoje, zábavy, sporty, slova a používaná klišé, své lásky a běsy. Jsme, aniž si to vlastně uvědomujeme, v zajetí konvencí, zajetých vzorů, z nichž některé se vyznačují dlouhověkostí a stálostí, jiné krátkým dechem.

Už je tomu pár let, co nám nostalgická vlna vyvrhla do povědomí módu retra. Najednou si ceníme u nakupovaných potravin, že vypadají jako tenkrát a že byly vyrobeny podle československých státních norem z padesátých a šedesátých let – uzeniny, cukrovinky, produkty mléčné výživy... Velké obchodní řetězce, symbol kapitalistické spotřební společnosti, se předhánějí v tom, kdo více a lépe připraví nabídku, která jako by vypadla z prodejny Pramen, Včela, Jednota, OD Máj a Kotva z normalizovaných let socializmu.
Dokážu to pochopit. A co víc, sám mám slabost pro takové návraty do minulosti. Nepochybuji o tom, že retro mánie se tu vzala v reakci na současnou přesycenost nabídky všeho možného a nemožného. Lidé, zejména ti dříve narození, tedy pamětníci, už jsou zmoženi záplavou zboží cizokrajného i jiného původu, a často si s tím nevědí rady. Přesto, že před víc než třiceti, čtyřiceti lety vzdychali nad propašovanými katalogy zásilkových domů Neckermann a Quelle v touze mít taky takový výběr. Dnes se ztrácejí v labyrintu regálů hypermarketu a po hodině marného hledání soli, cukru či mouky mezi milióny věcí, které nepotřebují, zatouží být nazpět v chudičkých padesátkách.
Ono je to nejen tou překrmeností, ale i krátkou a selektivní pamětí. Pepík v hospodě se nad půllitrem piva rozteskní a málem s brekem zavzpomíná, že tenkrát stála Plzeň 2,80 a deset deka gothaje 3 Kčs. „Panečku, to byly časy!“ Ale už mu nedojde, že vydělal desetkrát méně než dneska a z výplaty mu bez ptaní ještě strhli na známku KSČ a ROH.
O tehdejší kvalitě výrobků a služeb také dnes panují značně zkreslené představy. Ale má smysl připomínat, jak se tenkrát nakupovalo, a hlavně shánělo to, co nebylo na pultě, ale pod ním, a úspěšný nákup byl odvislý od toho, jestli jste měli známého řezníka, jestli jste to „uměli“ s místním zelinářem a jak velký tuzér jste byli ochotni dát instalatérovi.
Zákazník tehdy nebyl pán, ale prosebník, odkázaný na milost a nemilost znárodněného obchodu. Neexistovalo, že by si ovoce a zeleninu sám vybral, zvážil a ocenil. Pokud se prodavač špatně vyspal, nasypal vám do papírového pytlíku poloshnilé brambory, potlučená jablka a unavený salát, jenž si musel povinně poležet řadu dní ve skladu, než ho dopravili do prodejny. A cenu rovněž stanovila žena za pultem, nepochybně vždy ve svůj prospěch.
Mohl bych psát dlouho a zeširoka o tom, jak se dřív nakupovalo obyčejným lidem, kteří museli vyjít se skromným příjmem a neměli co nabídnout jako protihodnotu. Páni sice tenkrát neměli banky, fabriky, nabité prkenice, ale pod rukou úzkoprofilové zboží a dobré známosti, bez nichž se nedalo pořídit téměř nic. Nenakupovalo se, vyměňovalo.
Ne, já nezapomněl a rozhodně se mi po těchto dřevních dobách nestýská. Stejně jako mým stejně cítícím vrstevníkům. A přesto i já jsem dnes retro. Ne že bych přivolával zašlé zlaté
časy. Jen mi konzerva lančmítu se starým potiskem připomene dětství a mládí. Jak jsem chodil k Brdíčkům s butelkou pro mlíko, které mlékařka nabírala z veliké konvice. Jak jsem u nich dostal pecen buď černého, nebo světlého chleba, vejražku, který byl ještě teplý a voněl pekárnou. Jak jsem si od cesty mohl koupit tabulku mejdlíčka, z kterého se mi dělaly bubliny v nose.
Vím, že je v tom marná snaha přivolat na chvíli bezstarostnost dětských let, milé tváře blízkých, kteří dávno odešli na druhý břeh, naděje do budoucnosti, která se teprve měla stát. Koupit ji nelze, zůstává navždy jen ve vzpomínkách. Zidealizovaných, notně zkreslených a zcenzurovaných, takových, které chceme mít. Vůbec nezáleží na tom, že nám teď nic nechybí a vše, po čem jsme toužili, máme snadno na dosah ruky. Patří to k určitému věku, který už nemůže nic toužebného očekávat a vše „důležité“ se odehrálo. Že to je jen klam našich myšlenek? No jistě, jako všechno. Ale to už je jiný příběh.

Pavel Kačer