WEBMonika hrubaüVíce než polovina Čechů hodnotí svoji finanční gramotnost jako průměrnou, dalších 19 % pak jako nadprůměrnou. Realita však ukazuje něco jiného. Podle průzkumu Indexu prosperity a finančního zdraví Čechů se s nízkou úrovní finanční gramotnosti potýká třetina produktivní populace. Platí to častěji pro ženy, lidi s nižším vzděláním a příjmy. O své finanční situaci se Češi nejvíce radí se svými partnery, finančními poradci a bankéři.

Hlubší analýza dat ukazuje, že finanční gramotnost roste s vyšším vzděláním a vyšším příjmem. „To je poměrně očekávatelný výsledek. Zarážející je však výrazně nižší finanční gramotnost žen. Ta souvisí s velkými genderovými rozdíly, jež v Česku stále přetrvávají. V celo­evropském hodnocení rovnosti žen a mužů Gender Equality Index se Česko v roce 2023 umístilo na poměrně tristním 25. místě mezi zeměmi EU. V indexu jsme nejhůře hodnoceni v oblasti ‚moc‘, která zahrnuje podíl žen na ekonomickém a sociálním rozhodování. Zjištění, že muži častěji nejen deklarují větší přehled ve finančních záležitostech, ale i odpovídají správně na položené otázky, potvrzuje tyto nerovnosti a naznačuje prostor pro zlepšení v této oblasti,“ komentovala Kamila Fialová ze Socio­logického ústavu Akademie věd ČR.

Například pouze čtvrtina žen (oproti 46 % mužů) odpověděla správně na otázku, jestli investice prostřednictvím akciového fondu poskytuje bezpečnější výnos než nákup akcií jedné společnosti. „Stejně tak méně žen dokázalo správně vyhodnotit, že pokud inflace překoná úrokovou sazbu na jejich spořicím účtu, tak budou reálně ztrácet peníze. Naopak nejmenší problém činila ženám otázka, jak funguje úročení na spořicím účtu, přesto na tuto otázku odpovědělo správně pouze 63 % žen, což je zhruba o deset procentních bodů méně než u mužů,“ vysvětlil Milan Mařík z projektu Evropa v datech. Aby nabraly ženy lepší skóre, mohou na českém trhu vystopovat nejrůznější aktivity. Snaží se fondy, poradenské firmy, bankovní domy. České spořitelně se to daří, což dokládá řada čísel i odpovědi Moniky Hrubé, šéfka strategie finančního zdraví v České spořitelně:

Zdá se, že investování žen se v hledáčku pozornosti mnohých společností nachází na významném místě. Proč se o ženský pohled na věc nyní tolik zajímají?

Investování vnímáme jako jednu z nejvhodnějších cest pro tvorbu dlouhodobé finanční rezervy na stáří, zároveň jako způsob, jak co nejlépe ochránit reálnou kupní sílu svých úspor. To platí jak pro muže, tak i ženy nebo společnou domácnost. Zájem o investice v poslední době stoupá, výrazně se navyšuje počet mladých klientů, a rozšiřují se i důvody, proč a jak klienti investovat chtějí. Mnohem více chtějí aktivně investovat i sami, mnohem více se zajímají o to, kam investují. A právě v tom zvyšujícím se počtu investorů je důležité rozumět motivacím a potřebám jednotlivých skupin. Ženy jsou jedny z nich.

NAHLED 81Mají odlišný přístup k zacházení s finančními prostředky než muži?

Obecně lze říci, že ženy jsou více rozvážnější a opatrnější, nedělají impulzivní rozhodnutí, jdou do menšího rizika. Volí spíše dlouhodobé investiční strategie a přemýšlejí o složení svých portfolií – více než muži investují do oblastí s pozitivním dopadem na společnost, planetu. Častěji než muži mají také promyšlený dlouhodobý plán svých investic a jejich předání další generaci. Ale současně jsou k sobě více kritické než muži. Z průzkumu Aso­ciace pro kapitálový trh ČR například vyplynulo, že zatímco 8 % mužů se cítí být zkušenými investory, totéž o sobě tvrdí pouze 1 % žen.
Ale stále nejsou ženy takovými nadšenci, aby se o investorkách hovořilo jako o novodobém fenoménu...

Často se zmiňuje, že ženy investují oproti mužům méně. Ale pokud se podíváme na zastoupení mužů a žen u nás v České spořitelně, tak máme více investorek než investorů (54 % ženy vs. 46 % muži). Poměr se v letech 2020 až 2023 nijak výrazněji neměnil a ženy dlouhodobě investují mírně více (osciluje mezi 53 % až 54 %). Co se týká investičních strategií, pak u jednorázových investic jsou dynamičtější muži, vezmeme-li kategorii dynamických aktiv (akcie + akciové fondy), převažují v 58 % muži oproti 42 % žen. Naopak u konzervativních nástrojů (tedy v kategoriích smíšené fondy + dluhopisové fondy + dluhopisy + prémiové vklady + struktury) mají mírně navrch ženy: 52 % oproti 48 % v případě mužů. Stejná situace platí také u pravidelného investování, opět je více pravidelných investorek než mužů investorů, a to v poměru 47 % mužů vs. 53 % žen investorek. A jako u jednorázových investic platí rovněž u pravidelných investic, že muži jsou dynamičtější investoři než ženy – měřeno pohledem na akciové fondy – zhruba 55 % vs. 45 % žen.

Schází něžnému pohlaví vzdělání, motivace, adrenalin finančního světa?

Více než s dosaženým vzděláním je pro ně určitou bariérou otázka sebevědomí, ale i zodpovědnosti. Ženy jsou v řadě oblastí daleko zodpovědnější než muži a mají potřebu „být perfektní“ a nedělat chyby. Zároveň z našich dat víme, že v rodinách často právě ženy drží kontrolu nad rodinným rozpočtem a starají se o běžné výdaje celé domácnosti, ale právě muži rozhodují o investicích.

Co signalizují čísla České spořitelny? Roste množství těch, které vstupují do světa fondů, akcií, dividend, dluhopisů? Stoupá poptávka po produktech, jež zaručují zhodnocení financí?

Celkově mezi našimi klienty sledujeme dlouhodobě rostoucí zájem o investování. Jen za poslední rok (od května 2023 do května 2024) narostl počet těch, kteří investují, téměř o 10 %. Řada klientů navíc investuje prostřednictvím pravidelných měsíčních částek, což jednak zvyšuje investiční disciplínu, ale také snižuje riziko špatného načasování.

Jak přiblížit rozumné zacházení s penězi mladé generaci žen, těch, které teprve vstupují do světa zkušených a moudrých? Třeba těch, které začínají stavět svoji kariéru, zakládají firmu, přebírají mana­žerské posty?

Naše doporučení je určitě o financích hovořit, ať už v rodině, s přáteli, nebo ideálně se svým finančním poradcem/bankéřem. Zajímat se o to, jak hospodařit, tvořit si krátkodobou a dlouhodobou rezervu, jak spořit na stáří apod. Důležitou roli hraje finanční gramotnost, resp. orientace ve světě financí. Schopnost porozumět, co se pod jednotlivými pojmy schovává. Bohužel z našeho nedávného průzkumu vyšlo, že ačkoliv zhruba 70 % Čechů na základní úrovni rozumí tomu, co se v praxi skrývá za pojmy jako inflace či úročení, u složitějších pojmů začínají tápat. To platí zejména pro investování, jen třetina Čechů například ví, jaký je rozdíl mezi nákupem akcie a podílu v akciovém fondu z hlediska bezpečnosti investice. Celkově se pak s nízkou úrovní finanční gramotností potýká třetina produktivní populace. Platí to zejména pro ženy a lidi s nižším vzděláním a příjmy. Ve výsledku tak mohou být tito lidé zranitelnější i vůči online bankovním podvodům.

b037bb04 09fd 453b 924d 33a674019107A kterak nabídnout tuto „zábavu“ dámám, jež si své již odpracovaly, mají něco naspořeno, a rády by si nyní užívaly své zasloužené penze?

Zde je důležitý pohled na to, jak velkou finanční rezervu máme. Obecně radíme klientům investovat, aby měli rezervu na stáří. Investování bereme jako zhodnocení peněz v delším časovém horizontu. Pokud se klient rozhodne investovat v období života, kdy již není v produktivním věku, doporučujeme se vždy o jednotlivých možnostech poradit s finančním bankéřem.

Mohly by také babičky učit vhodně využívat penízky své vnučky a vnoučky, co říkáte? Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš, to platí asi stále, byť se svět vyvíjí překotně a dynamicky.

Určitě, právě pro nejmladší klientelu máme řadu bankovních produktů, která jak děti, tak rodiče učí lépe hospodařit. Příkladem může být dětský běžný účet a spořicí účet, zároveň přístup do mobilního bankovnictví, kde se mohou děti seznamovat se světem financí a naleznou zde průvodce a zajímavosti z tohoto oboru. Shodou okolností jsme v těchto dnech připravili upravenou verzi bankovnictví George pro děti v novém vzhledu. Je jednodušší, přehlednější a učí je hospodařit. Čes­ká spořitelna zároveň umožňuje rodičům plnou kontrolu nad tím, jak děti s financemi nakládají.

Kdy jste vy sama začala investovat? Přiměl vás k tomu nějaký příběh, neobvyklý podnět, náhoda? Nebo to bylo cílené rozhodnutí ženy stojící pevně nohama na zemi?

Začala jsem v okamžiku, kdy jsem si uvědomila, že si pravidelně tvořím finanční rezervu, která by mi v případě výpadku pravidelného příjmu stačila na minimálně půl roku. Právě to je jedna z našich klíčových rad, kterou klientům dáváme. Odkládat si pravidelně finance stranou a tvořit si finanční rezervu alespoň na několik měsíců dopředu. Jako banka jim k tomu nabízíme řadu nástrojů, které najdou v Georgi.

A určitě doporučuji si to vyzkoušet – je to jednodušší, než si myslíte, pomůžeme vám s navigací a začít můžete s pravidelnou částkou-investicí klidně jen v řádu stokorun.

A učinila jste určitou zkušenost, kterou byste ráda přiblížila ostatním?

Rozhodně se nebát o financích hovořit. Bavit se o tom, jak si spoří/tvoří finanční rezervu vaši známí, přátelé a kamarádi. Zároveň se o těchto tématech pravidelně bavit se svým finančním poradcem či bankéřem a využívat bankovní aplikaci, která vám s orientací ve světě financí pomůže. Důležité je také se zajímat o výhody a benefity, které nabízí váš zaměstnavatel, ať je to možnost investovat do zaměstnaneckých akcií, nebo získat příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi