WEBPodolakovaJana1Máte chuť si dát k nedělnímu obědu něco méně obvyklého a trochu zážitkového? Zajít do noblesní restaurace nebo originálního rodinného podniku, užít si tamní prostředí vychutnat si služby skvělé obsluhy, cítit se skutečným hostem? Zastesklo se vám po pravidlech stolování a uctivosti, které znáte z filmů s prvorepublikovou tematikou? Pak jste na správném místě a zavítali jste do zařízení, kde určitě šéfuje absolvent Hotelové školy Poděbrady. Jak se to pozná? To naznačila PhDr. Jana Podoláková, ředitelka:

Jaké obory lze u vás studovat a čemu se mladý člověk naučí?

Hotelová škola Poděbrady je škola s jediným maturitním oborem, který se nazývá Hotelnictví, a standardně má připravovat zejména manažery ubytovacích zařízení a stravovacích služeb. Naší prvořadou prioritou je maximální propojenost školního vzdělávání a praxe. Snažíme se nabídnout žákům co nejvíc možností a příležitostí, aby se mohli seznámit s co nejširším spektrem činností a aktivit, které s sebou nesou služby v gastronomii, v hotelnictví a v cestovním ruchu. Naši renomovaní partneři jsou velmi často absolventy školy, kteří naše současné žáky přijímají do svých hotelů, restaurací nebo cateringových služeb na praxe a pomáhají nám v takto koncipovaném praktickém odborném vzdělávání utvářet profesionály s těmi správnými návyky a přístupy, které nejdou vyčíst z žádné učebnice a na kterých stojí kvalita služeb v současném cestovním ruchu.

O vaší škole je známé, že přikládá mimořádný význam praxi...

Už za měsíc po zahájení studia v prvním ročníku musí žáci v gastronomickém servisu absolvovat „naostro“ výuku ve školní restauraci. To nejdůležitější, co se jim zde snažíme vštípit kromě standardů práce v obsluze, jsou tzv. měkké kompetence neboli soft skills, kde na prvním místě stojí úsměv a vstřícná komunikace. A samozřejmě flexibilita, protože pro hosta a jeho spokojenost je zkrátka nezbytné, abych udělal všechno, co je zrovna potřeba, i když jsem s tím původně nepočítal. Zůstat na pracovišti o půl hodiny déle, sehnat rychle potřebnou surovinu nebo scházející inventář, přesvědčit hosta, aby si objednal úplně jiný druh kávy... A já zastávám názor, že když žák pochopí tyto přístupy k práci a k hostům, když si je má od koho osvojit, je to daleko důležitější než lecjaká konkrétní teoretická vědomost.

IMG 114Vidina seberealizace je nesmírně motivační. Kam osud vaše absolventy zavane?

Veřejnost se mnohdy neorientuje v tom, jaký je rozdíl mezi učilištěm připravujícím kuchaře, číšníky a cukráře a naším maturitním oborem Hotelnictví, protože mnoho osvojovaných pracovních zkušeností může na první pohled vypadat podobně. Náš maturant však zpravidla na postu číšníka nebo kuchaře svoji kariéru pouze začíná, měl by se vypracovat minimálně na pozici středního manažera (např. provozního v restauraci nebo F&B manažera v hotelu). Naši čerství absolventi nastupují často do hotelů, kde pracovali během svých povinných školních praxí, aby zde po nějaké době obsadili posty manažerů a pomáhali utvářet další generace našich žáků. Spousta maturantů se chystá k vysokoškolskému studiu, další si plní své podnikatelské sny s vlastní cukrárnou či pražírnou kávy, jiní nastupují do firem svých rodičů nebo se rozhodnou pro sbírání zkušeností u zahraničního zaměstnavatele.

Naše kompetenčně pojaté odborné vzdělávání s důrazem na ekonomické předměty a výuku jazyků dnes připravuje kvalitní odborníky pro oblast managementu či marketingu zdaleka nejen v hotelnictví a cestovním ruchu. Absolventi školy nacházejí na trhu práce široké uplatnění, především díky vytrénované flexibilitě a zvládání běžného pracovního stresu, díky přístupům k práci s hostem a ke každé nové výzvě a také díky celé řadě dalších důležitých měkkých dovedností.

Čím je povolání hotelového a gastronomického manažera dnes zajímavé, v čem tkví jeho kouzlo?

Pokud si žáci a žákyně vybrali působení ve službách gastronomie a hotelnictví, mají před sebou krásnou práci. Její kouzlo spočívá především v tom, že cílem je splnit klientovo přání a udělat mu radost. Dobrou kávou, úsměvem, milou příjemnou komunikací. A je známou skutečností, že když děláme radost druhým, žijeme i my sami v radostném nastavení mysli.

Poděbradská hotelovka patří mezi ty nejprestižnější v republice. Čím si toto postavení vydobyla?

Určitě zde hraje velkou roli to, čemu se dříve říkalo tradice a pověst školy. Ve své práci jsem mohla navázat na skvělé ředitele, kteří v Poděbradech hotelovou školu budovali od roku 1968. Dnes je moderní říkat značka, nebo brand, který utváříme jako taková docela už velká komunita. Patří do ní žáci a žákyně, vyučující a všichni další zaměstnanci, samozřejmě rodiče, a v neposlední řadě naši úžasní absolventi, kteří se k nám hlásí a kteří jsou našimi partnery a podporovateli. Jak už jsem říkala, funguje nám sounáležitost našich absolventů, kteří na manažerských postech gastronomických a hotelových zařízení a firem jako bývalí žáci pomáhají profesně utvářet žáky současné. Prestižní postavení školy stojí na našich společných hodnotách, mezi nimiž je na prvním místě určitě dobře odvedená práce. A také vzájemná pomoc a podpora, dobré vztahy mezi žáky a učiteli, slušnost a respektování pravidel.

banket24 dezert pro rodicîe copyMáte široké spektrum partnerů, ale ti nepřišli jen tak. Je to výsledek manažerské zdatnosti vašeho týmu?

Jak už jsem napověděla, naši partneři jsou velmi často svázáni s absolventy. Za více než padesát let existence školy jich už pěkná řádka pracuje na významných pozicích v hotelových a restauračních zařízeních, nebo jsou sami podnikateli. Nemohu zde vyjmenovat všechny, a tak uvedu jako příklad hotelových zařízeních hotel Four Seasons Prague nebo Chateau Mcely, k renomovaným společnostem Zátiší catering a Aramark přibyla v roce 2024 společnost MAKRO Česká republika. Mluvila jsem o vysoké propojenosti teoretického vzdělávání s praxí u partnerů školy. Ti nám kromě praktického vzdělávání umožňují realizovat u nich exkurze, nebo naopak přijíždějí do školy a vedou praktické workshopy i teoretické přednášky k aktuálním trendům, ať už je to moderní restaurační cukrařina, čepování piva, problematika hotelových řetězců, nebo moderní marketingové nástroje a řada dalších aktuálních témat z hotelového provozu. Mnoho z nich se stane tématem závěrečných maturitních prací, které studenti čtvrtého ročníku zpracovávají a obhajují před maturitní komisí. Pokud se nevěnují práci v rodinném zařízení u svých rodičů nebo příbuzných, získávají potřebné údaje pro svoje ekonomické analýzy nejčastěji právě u partnerských zařízení školy.

Samostatnou kapitolou by bylo povídání o našich zahraničních mnohaletých partnerech a stážích, které žáci mohou vykonávat ve Francii, v Irsku, ve švýcarské hotelové škole v Luzernu a na dalších místech v Evropě. Zahraniční zkušenosti z francouzské gastronomie nebo švýcarského hotelového průmyslu jsou nepochybným přínosem vzdělávání v poděbradské hotelové škole.

Co vám dává spolupráce s profesními uskupeními?

Jestliže chceme jako škola zprostředkovat žákům aktuální problematiku a moderní přístupy v oboru, předpokládá to vysokou míru vzdělávání samotných učitelů. Zde jsou pro nás důležitými partnery profesní asociace, jako je Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR nebo Česká barmanská asociace. Jejich prostřednictvím se dostanou naši učitelé ke kvalitním vzdělávacím kurzům a seznamují se s moderními trendy a aktuálními problémy, které se potom objevují také v žákovských maturitních pracích, a některé z nich se začlení do osnov školního vzdělávacího programu. V gastronomických a hotelových zařízeních dnes žáky zajímá udržitelnost a klimatická zodpovědnost nebo problematika eventů. S oblibou sledují moderní marketingové nástroje a možnosti marketingu na sociálních sítích, využívání QR kódů v nabídce a propagaci produktů, nejmodernější digitální nástroje a aktuální možnosti, které v marketingu nabízí umělá inteligence. Moderním trendům chceme být v našem týmu učitelů otevření a zprostředkovat žákům co nejvíce zkušeností v partnerských zařízeních.

Promítají se tyto trendy do výuky?

Představte si maturitní zkoušku, kterou skládáte ze čtyř maturitních odborných předmětů, ale ani z jednoho si nelosujete žádnou maturitní otázku. Při kompetenčně koncipované alternativní maturitní zkoušce maturant napíše absolventskou práci a komplexně ji potom prezentuje před maturitní komisí. V rámci podrobné hodinové prezentace musí prokázat svoje znalosti a dovednosti ze všech čtyř zkušebních maturitních předmětů. Na přípravě obdrží několik pracovních listů „na míru“ k tématu své práce a v rámci ústní prezentace potom aplikuje poznatky z ekonomické a jazykové vzdělávací oblasti na svém konkrétním tématu, které zpracovával, a se kterým je tudíž dobře obeznámen. Některé odborné otázky zodpovídá v angličtině, ve které vysvětlí grafy nebo schémata, další obrázky komentuje francouzsky, během hodinového vystoupení postupně přechází od jednoho zkoušejícího učitele k dalšímu, a musím říct, že celé toto hodinové maturitní zkoušení před asi osmičlennou komisí dává nám i maturantům daleko větší smysl. I když přípravy a samotné zkoušení jsou mnohem náročnější pro obě strany maturitního stolu a tato alternativní forma maturity zdaleka není vhodná úplně pro každého. V Česku se, pokud vím, zatím ve formě pokusného ověřování MŠMT nabízí maturantům tato alternativa ve čtrnácti odborných školách.

Pořádáte spousty nejrůznějších akcí, jimiž se prezentujete i široké veřejnosti. Mají velký ohlas?

Teď máme právě období, kdy jsou za námi bankety pro rodiče. Všechny třídy druhého ročníku musí tento projekt připravit a realizovat v týmech kuchyně a servisu: spolu se svými učiteli vybírají pokrmy do čtyřchodového menu, trénují jejich přípravu, sestavují kalkulace, vymýšlejí dekorace slavnostní tabule, dosáhnou zběhlosti a suverenity v sytému banketové obsluhy, aby své rodiče naprosto okouzlili téměř dokonale profesionálními výkony.

banket pro rodicîeHned následující týden po banketech jsme v naší škole vítali kuchařské týmy z gastronomických škol čtyř partnerských regionů našeho zřizovatele, Středočeského kraje, v projektu Youth Meeting Central Bohemia. Mladí gastronomové z Burgundska, Opolského vojvodství, ze spolkové země Porýní-Falc a z poděbradské hotelovky připravili slavnostní čtyřchodový oběd pro delegace nejvyšších regionálních představitelů, hostů naší paní hejtmanky. Týden s YMCB utekl, jeho účastníkům ještě pořádně neoschly slzy loučení, a už se museli rychle seznámit s pravidly a podmínkami práce u společnosti O2 Catering, která s naší školou uzavřela smluvní partnerství pro zabezpečení cateringu na Mistrovství světa v hokeji. Takže další zkušenosti v kuchyni nebo v prodeji, další možnost seznámit se s cateringovými profesio­nály, nutnost zvládnout nároky na svoji fyzičku a usmívat se na klienty i přes vlastní únavu. A zatímco bylo na začátku května mistrovství v O2 Aréně v plném proudu, u nás paralelně vrcholily přípravy tradičního gastronomického festivalu School food fest. Ten jsme pořádali už popáté na poděbradské kolonádě jako velké setkání celé té naší hotelovácké komunity se všemi příznivci a partnery. Nechyběl tradiční festivalový highlight v podobě soutěže v pojídání knedlíků plněných uzeným, vystoupení regio­nálních kapel a tanečních uskupení, skvělé dobroty na stáncích absolventů, škola čepování piva s pantátou výčepním, představil se tradiční generální partner festivalu, společnost Aramark, i nový partner školy firma MAKRO Čes­ká republika, stánek Fresh & Tasty společnosti Zátiší, nové partnerství s Kocourem Preventistou ze spolku Zachraň život... Poděbradské hotelovce se podařilo ve středu 8. května uspořádat setkání spousty příjemných lidí s dobrým jídlem, pitím, zábavou a naprosto skvělou atmosférou. Dnes si povídáme uprostřed maturit a hokejového mistrovství, a na stole už mám další prestižní výzvu. Czech Street Party 2024 na náměstí Place de la Monnaie v Bruselu proběhne 31. května 2024 a pro nás je ctí splnit zadání zahraničního oddělení paní hejtmanky Středočeského kraje a připravit pro návštěvníky do Bruselu sladké a slané fingerfoody.

V roli ředitelky školy jste jistě nasbírala řadu zkušeností. Která je ta nejcennější?

Za téměř dvacet let v této funkci jsem se setkala s celou řadou tzv. srdcařů v oboru. Jsem dokonce přesvědčená, že úspěšný business v gastronomickém a hotelovém průmyslu či podnikání se jinak než „přes srdce“ dělat nedá. Zvolila jsem stejný přístup i ve školství a snažím se ve své manažerské práci dávat na první místo lidi, a až pak teprve přicházejí na řadu papíry. Dnes mi připadá, že když toto svoje prio­ritní nastavení uplatňuji už takovou dobu, podařilo se mi jej snad přenést na celý náš učitelský tým, a vlastně na celou školu. Přes všechny složitosti doby a obtíže českého školství si to u nás na hotelovce umíme udělat hezké. Prostě to tak máme. Asi proto se u nás ve škole vždycky všem líbí a jsou z nás nadšení, i když například technologické zázemí a vybavení odborných učeben pro výuku gastronomie a servisu budou brzy slavit svoje třicáté narozeniny.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi