BR 24ML8632 00129 1Je to už několik let, co jsme si povídaly spolu s Janou Merunkovou, ředitelkou obecně prospěšné společnosti yourchance, o strategii, nových úkolech, vizích. Na našich stránkách se v celku pravidelně věnujeme sdílení informací o jednotlivých projektech a aktivitách, proto pozorný čtenář má jistou mozaiku informací k dispozici. V těchto dnech však v yourchance dochází ke změně...

Jak se daří zvládat plány a předsevzetí?

V první řadě bych chtěla poděkovat za milé pozvání k rozhovoru, a hlavně za roky spolupráce. Váš zájem o to, co děláme, prostor, který dáváte našim tématům, je neocenitelný. Pro každou organizaci našeho typu je důležité mít kde se vyjádřit, sdílet své zkušenosti, klást do veřejného prostoru otázky, přinášet reflexi doby a dění ve společnosti. Opravdu si vážím této možnosti, zejména proto, že se nejedná o jednorázovou záležitost, ale zhruba nějakých jedenáct dvanáct let trvající podporu.

Nám dává smysl, co děláte … V posledních dnech ale probleskla sociálními sítěmi zpráva, která nezůstala bez komentáře. Oč přesně jde?
Asi nemyslíte tu, kdy jsme si s Gábi dělaly legraci, že muži jsou z Marsu, ženy z Venuše a my dvě ze Saturnu... Mimochodem víte, že Saturn je (jak jsme se až následně dočetly) planeta síly a odpovědnosti? Takže ten výrok má v sobě svou pravdivost. Předpokládám, že máte na mysli informaci, kde jsme se navzájem velmi hezkými slovy loučily s Gábinou Štikovou a nešetřily jsme vzájemnými díky za dlouhých čtrnáct let spolupráce, přátelství, podpory a spousty splněných snů a cílů. Když si půjčím ten vesmírný příměr, právě nazrál čas a z našeho yourchance souhvězdí se oddělila hvězda, která od této chvíle bude zářit sama za sebe. Gábina půjde svou cestou. V galaxii je místa dost pro všechny. Na druhou stranu, jsou síly, které nás budou držet v určité symbióze, budeme se doplňovat, naše světlo se bude prolínat. Ale vážně, jsem ráda, že jsme zvládli několikaměsíční přípravu a organizace je na tento krok dobře nachystaná. Gábině nikdo neupře zásluhy za to, kam jsme došly. A pro naše partnery, dárce, účastníky projektů i lidi, kteří pro nás pracují, je důležité, že mohu potvrdit, že vše běží v nových kolejích, s novou energií a novou vizí rozvoje.

Nezapřete, že jste autorka pohádek a poezie...
To ano, ale vás čtou spíš lidé z businessu. A pro ty může být zajímavé, že právě pracujeme na vydání nové učebnice Základy podnikání v projektu Vítej v Česku. Jak se říká, úspěšný stát se totiž pozná podle počtu úspěšných podnikatelů, kteří na jeho území provozují své firmy, dávají práci lidem, platí daně... Věřím, že díky tomu, že pomůžeme začít s podnikáním mladé generaci, případně lidem, kteří mají trhu co nabídnout, pomůžeme rozvíjet české podnikatelské prostředí. Někdy totiž chybí jen odvaha, jindy určité znalosti a dovednosti, ale to se dá zvládnout, když máte v někom oporu.

A kdo bude vaší oporou v následujícím období?
Pokud se jedná o yourchance, mou oporou jsou manažeři jednotlivých projektů a nová výkonná manažerka. Jsem moc ráda za to, že všichni prorostli do těchto pozic zevnitř. Začínali na koordinátorských pozicích a postupně přebírali více odpovědnosti, budovali si vztahy v týmu a prokázali svůj leadership. Ve společnosti naší velikosti je důležité, že jsou to lidé znalí „terénu“ a k tomu prokázali své manažerské předpoklady. Takovým lidem ráda dám šanci růst a spoluvytvářet projekty a ovlivňovat atmosféru firmy. Také mám sestavené expertní týmy. Jejich vzhled a odbornost jsou důležité pro strategický rozvoj projektů a budování vztahů směrem k odborné veřejnosti. V čele správní rady nově usedne Lukáš Kaplan z EUCS. Mám i několik dobrých rádců mezi podnikateli, kteří mě provází už mnoho let. Velmi věřím v sílu mentoringu. Je to neocenitelná pomoc. V neposlední řadě je pro mě také důležité kontinuální vzdělávání. Právě dokončuji na Newton University MBA program Byznys a Inovace. To byla obrovská inspirace, kterou věřím, že teď proměním v praktickou zkušenost.

Kam vlastně yourchance zamíří v budoucnu?
Jednotící vizí yourchance, tedy dá se říct, společný jmenovatel pro všechny naše projekty, je společnost lidí, kteří zažívají na individuální úrovni osobní prosperitu. Tu si definujeme následovně. Osobní prosperita je schopnost poznat a naplňovat své poslání a zároveň vytvářet bohatství pro sebe i svou rodinu, a to vše s ohledem na dlouhodobou udržitelnost svého zdraví a kvalitních vztahů. Vlastní způsob naplnění je v každé ze tří oblastí, kterým se věnujeme, různý. V projektu Začni správně je to o úspěšné integraci mladých lidí po odchodu z dětských domovů a pěstounské péče. Kromě jejich vlastní minulosti se tady musíme vypořádat s řadou předsudků společnosti.
Ve Vítej v Česku je to o zapojení ukrajinských válečných uprchlíků do českého prostředí. Samozřejmě jsme si všichni na začátku přáli, aby to bylo dočasné, krátkodobé řešení. Jak se ukazuje, ani po dvou letech se válka nechýlí ke konci. A život nejde zastavit. Musí se žít den za dnem. A pokud to pro hostitelskou zemi i uprchlíky má být win-win situace, musíme se naučit žít společně.
No a v projektu Finanční gramotnost do škol samozřejmě chceme vidět učitele schopné prakticky a zábavně vést mladou generaci k budování zdravých finančních návyků. Schopnost dělat správná finanční rozhodnutí je jednou z nejdůležitějších dovedností v životě, protože se dotýká nejen dané osoby, ale rodin jako celku a v důsledku nás všech. Samozřejmě by to nešlo bez několika dalších klíčových schopností, mezi které jednoznačně řadíme podnikavost a růstové nastavení mysli. Ale tady bych se dokázala rozpovídat velmi doširoka.

ptala se Eva Brixi