znacka PCB pozitiv RGBKdysi jsem někde četla, že toto století bude stoletím žen. Jestli se tato myšlenka naplní, a případně v jakém slova smyslu, netuším. Pravdou však je, že potenciál něžného pohlaví se přímo dere na světlo a ta spousta pozitivní energie, kterou v sobě většina žen má, zanechává svou zajímavou stopu. Ženy zakládají své firmy, nastupují do špičkových manažerských pozic, vyhrávají businessové soutěže, jsou oceňovány ve vědě i v oborech technických. Přicházejí s nápady, přetvářejí planetu. A dělají to s radostí, vášnivě i hravě. Touží po konání dobrých skutků, hledají další smysl života, mají to v genech. Svým způsobem mi to potvrdil i generální ředitel Prague Convention Bureau Roman Muška:

 

Hodně se mluví o tom, že jsou ženy svým způsobem fenomenální a že světu ještě, v tom dobrém slova smyslu, ukážou, co umějí. Jak na takový názor nahlížíte?

Pevně věřím, že ano. Ostatně, když se podíváme do historie, tak ta to může jen potvrdit. Existuje řada velice úspěšných žen, které se proslavily svými úspěchy ve vědě, obchodu nebo třeba politice. S tím, jak se v posledních stech letech vyvíjela společnost, dostávaly ženy více příležitostí, a to po přelomu milénia ještě více akcelerovalo. Dnes ženy běžně zastávají vysoké manažerské posty, což před dvaceti lety nebylo zase tak obvyklé. Osobně tento trend velice podporuji.

Roman Muska Prague Convention Bureau

Ostatně vy máte hojnost zkušeností s ženskými týmy, celou svou kariéru jste prý šéfoval ženám...

Není to tak úplně pravda, v minulosti jsem pracoval i ve smíšených týmech, kde ale zastoupení žen převládalo. Je to dáno oborem, ve kterém se celou svou pracovní kariéru pohybuji. Cestovní ruch obecně zaměstnává více žen než mužů. Mým prvním přímým nadřízeným byla žena a mým předchůdcem na pozici ředitele Prague Convention Bureau byla také žena.

Jaké poznatky jste si z toho odnesl?

V ženských týmech se mi pracuje velice dobře, je to možná dáno i tím, že u nás doma mají ženy také převahu (3 : 2). Zároveň doma asi nejvíce bojuji se synem, který je z dětí nejstarší, a to mi v případě vedení čistě ženského týmu naštěstí odpadá.

Naučily vás ženy něčemu zajímavému, užitečnému?

Byl bych rád, kdybych mohl říct, že mě naučily naslouchání a empatii, ale určitě i tady mám ještě své rezervy. Obecně mi přijde, že ženy mají lepší time management než muži, a lépe se tak vypořádávají s termíny pro splnění zadaných úkolů.

Čím vás do dnešní doby kolektivy složené převážně z něžného pohlaví udivují, překvapují?

Řekl bych, že po těch letech už asi ničím, ale jak­mile to takto vyslovím, tak příští týden určitě něco přijde. Občas ženy řeší problematiku, kterou mužský pozorovatel nedokáže vyhodnotit jako problém. Proto je ideální přijít, problém pojmenovat a pokusit se ho společně zvládnout. Mužské detektory problémů ne vždy fungují na sto procent.

A je pro vás jednodušší a příjemnější řešit profesní záležitosti právě s ženami namísto s muži?

Nemyslím si, že by řešení profesních záležitostí bylo jednodušší nebo příjemnější se ženami než s muži. Spíš to vždy závisí na konkrétní osobnosti a dané problematice, kterou je potřeba řešit. Pokud máte před sebou nepříjemnou záležitost, tak ta zůstane stejně nepříjemnou bez ohledu na to, jestli ji řešíte se ženou, nebo mužem.

037 Networking Breakfast PCB Cubex 24012023 Hanka Krejbichova PhotographyNaslouchají ženy pozorněji, jsou obětavější než jejich kolegové?

Asi bych souhlasil s tím, že ženy jsou lepší a pozornější naslouchači než muži.

Vyvádí vás také někdy vaše kolegyně z míry? Jak zvládáte takové situace?

Já mám kolem sebe skvělý tým, takže takové situace zažívám minimálně. Vzhledem k tomu, že jsem narozený ve znamení lva, dokážu poměrně dlouho zachovat chladnou hlavu!

Myslíte si, že genderové záležitosti mají své opodstatnění, nebo byste tabulky, kvóty, čísla z tématu rovné postavení žen a mužů vymazal?

Já osobně nejsem zastáncem kvót a podobných nařízení, protože ty mnohdy neberou v potaz specifika daného oboru. Obsazení jakýchkoliv pracovních pozic, a to nejen manažerských nebo top manažerských, by mělo být učiněno na základě odborné způsobilosti. Pokud například v technických oborech nebo v IT bude v budoucnu přetrvávat minoritní zastoupení žen, bude i jejich šance na obsazení top pozic nižší. A bylo by nešťastné se toto pokoušet měnit nějakými kvótami. Na druhou stranu můžeme v poslední době vidět stále více žen v top manažerských pozicích například v cestovním ruchu. To potvrzuje i rozložení sil v představenstvu Prague Convention Bureau, kterému se zodpovídám. Z jeho pěti členů jsou na třech postech zastoupeny ženy – top manažerky.

Často se také zmiňuje přínos ženské energie do smíšených kolektivů. Dá se nějak charakterizovat, popsat?

Tady si vzhledem k čistě ženskému týmu, který vedu, vezmu za příklad už zmíněné představenstvo, kde zastoupení žen velmi vítám. Jejich energie a chuť konkrétní věci posouvat dále je úžasná, a to říkám upřímně při vší úctě ke všem ostatním (mužům).

A je tedy v práci žen, například manažerek a podnikatelek, pro českou ekonomiku ještě velký potenciál?

Určitě ano, a to i s ohledem na fakt, že způsob práce a fungování mnoha firem se v průběhu koronavirové pandemie zásadně změnil. Věci typu zkrácený úvazek nebo home office jsou naprosto běžnou součástí téměř každého pracovního kolektivu. Tento fakt napomáhá lépe vybalancovat pracovní a rodinný život, třeba i tím, že starost o rodinu se více rozprostře mezi oba partnery, což v minulosti nebylo vždy pravidlem. Mladé ambiciózní ženy se tak nemusí rozhodovat mezi založením rodiny a svou kariérou a mohou paralelně pokračovat ve svém profesním rozvoji. Toto alespoň vidím ve svém okolí v cestovním ruchu a moc bych si přál, aby to platilo i pro obory ostatní.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi

(placená prezentace)