Narodni muzeum poradaPetra PřibylováČeši jsou známí jako kulturní národ, který má světu co nabídnout. Ale to samo o sobě ještě nestačí. O propagaci české kultury ve světě se mimo jiné starají i Česká centra. Že jde o krásnou, ale velmi zodpovědnou a náročnou práci, napovídá rozhovor s Petrou Přibylovou, vedoucí oddělení marketingové komunikace a IT Českých center.

Můžete představit Česká centra? O čem jsou, čím se zabývají, kam směřují?

Naším hlavním posláním je šíření a podpora dobrého jména České republiky v zahraničí. Máme síť 26 kulturních institutů po celém světě od New Yorku přes Londýn, Paříž až po Kyjev nebo Soul. Jsme příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR, a prezentujeme kulturu Česka v tom nejširším slova smyslu.

Jak se tvoří kulturní diplomacie a jakou roli při tom plní zahraniční kanceláře Českých center?

V rámci jednoho „běžného“ (nelockdownového) roku zrealizují kolegové v zahraničí téměř 2000 akcí s návštěvností přes tři milióny účastníků. Na programu máme spoustu aktivit, od umění přes kulturní a kreativní průmysl, vzdělávání, vědu, inovace, sport, gastronomii až po životní styl apod. Vedle toho v řadě zemí zajišťujeme výuku českého jazyka a podílíme se na organizaci certifikovaných jazykových zkoušek. Pro ty, kteří by se o významu kulturní diplomacie, její historii i současných trendech chtěli dozvědět více, určitě doporučuji pětidílnou podcastovou sérii nazvanou Jazzman vs. špióni: Umění jako tajná zbraň mezinárodní politiky.

Obracíte se k cizojazyčné veřejnosti. Týkají se vaše projekty i domácí scény?

Hlavním publikem je pro nás zahraniční odborná i laická veřejnost. Většinou projekty organizujeme díky spolupráci s partnery z české kulturní scény, zástupci institucí a dalších autorit. Jejich prostřednictvím se tak dostávají i k české Pribylova CCveřejnosti. Jedním z našich nejznámějších projektů je literární happening Noc literatury, který pořádáme ve spolupráci s Asociací národních kulturních institutů (EUNIC) a zahraničními ambasádami. Letos slavíme 15. výročí této mezinárodní akce, která spojuje současnou evropskou literaturu, netradiční místa a známé tváře. Každoročně se koná ne­jen po celém Česku, ale účastní se také mnoho evropských a mimoevropských měst.

Přibližte svou práci v marketingu. Jak ji proměnila koronavirová pandemie?

Úkolem mého týmu je přinášet informace o aktivitách v naší zahraniční síti, o programových plánech, o úspěších na zahraniční scéně apod. Spravujeme webovou prezentaci, sociální sítě, připravujeme grafické podklady, komunikujeme s médii a podporujeme v těchto oblastech i kolegy v zahraničí. Zásadní rozdíl v době pandemie nastal v tom, že se nám podařilo proměnit řadu klasických programových aktivit do adekvátních online formátů. Akce postupně získaly svoji virtuální alternativu a tento trend držíme i nadále. Daří se nám tak oslovit širší okruh zahraniční veřejnosti, který by se na naše akce třeba vůbec nedostal. A pro marketingovou komunikaci nám nastaly paradoxně zlaté časy, protože vedle klasické prezentace se na řadě těchto online projektů i produkčně podílíme. Namátkou bych vybrala například cyklus populárně vědeckých přednášek Global Science Café, sérii podcastů s talentovanými mladými Čechy Czech Next Wave a úplnou novinku Číst Havla/Reading Havel, online projekt připravený k letošním výročím Václava Havla.

Máte už plány, které představí kulturu v době postcovidové?

Chystáme programy na nejbližší období zhruba roku a půl s tím, že důležitým momentem druhého pololetí 2022 bude české předsednictví v Radě Evropské unie. Zatím nemohu prozradit více, ale pracujeme se zásadními tématy společnými pro další evropské země, jakými jsou ekologie, udržitelnost, budoucnost, odpovědnost, inovace nebo kreativita.

Bez partnerské spolupráce by sotva centra dosahovala takových výsledků, jimiž se mohou pochlubit. Kterým partnerům byste chtěla poděkovat a proč?

Ano, to je naprostá pravda, bez partnerské spolupráce by naše činnost neměla zdaleka takový dopad a rozsah. Partnerů, kterým bych chtěla já nebo kolegové poděkovat, by bylo nepočítaně. Jak už jsem zmínila výše, spolupracujeme s řadou subjektů z domácí scény, ale velmi zásadní je pro nás i podpora zahraniční. V současném globálním světě efektivně neoslovíme zahraniční publikum jen tím, že přivezeme české umění. Již dlouho víme, že tento jednostranný přístup nemá očekávané výsledky, proto se zapojujeme do kulturního prostoru dané země a propojujeme českou kulturu s tou místní. Tím vzniká důležitá partnerská spolupráce a synergie, kdy prostřednictvím místní kulturní autority představujeme zcela přirozeně českou scénu, kulturu a osobnosti.

Můžete zmínit alespoň ty, bez nichž by Čes­ká centra nemohla fungovat?

Abych byla konkrétní, zde v České republice máme s řadou významných dlouhodobých partnerů uzavřená memoranda o spolupráci. Patří mezi ně např. Česká televize, Dům zahraniční spolupráce, Institut umění – Divadelní ústav, Knihovna Václava Havla, Moravská zemská knihovna v Brně, Národní muzeum, a teď zcela nově i Technologická agentura ČR.

Co vás přivedlo do Českých center a čím si vás získal tak obtížný obor, jakým je marketing?

Řekla bych, že hlavně zvědavost. Svět kultury a umění mi byl osobně vždy velmi blízký. Mít možnost být součástí týmu, který navíc prostřednictvím kulturních projektů reprezentuje naši zemi, bylo více než lákavé. Marketingová komunikace je obtížný obor, ale stále více jsem přesvědčená o jeho důležitosti. V dnešní informačně zahlcené době paradoxně chybí přehledná a srozumitelná komunikace. Každý den tak považuji za výzvu, jak oslovit cílové publikum a porozumět mu, nezahltit a jasně formulovat.

S kolegyŽeny si nikdy nelze představit bez rodiny. Zbývá čas na ni, na aktivní odpočinek, na relax?

Jedním slovem „musí“, ale někdy to opravdu není jednoduché. Neustále se učím pracovní a soukromý svět oddělovat, ponechávat úkoly v práci a doma se plně, a hlavně vědomě věnovat rodině. Čas si už nastavit umím, ale přijít tzv. s čistou hlavou zatím moc ne. Celý pracovní den mám naplněn velmi intenzivní komunikací osobní i v onlinu, a často téměř na minuty. Večer doma také, ale už je těžké udržet pozornost, nevrátit se v myšlenkách k práci. Děti to berou naštěstí sportovně. Víkendy, prázdniny, svátky, každou volnou chvíli pak trávíme společně a nejčastěji v přírodě. Máme rádi aktivní dovolené. Tam si vzájemnou intenzivní

Na snímku Petra Přibylová s kolegy

komunikaci s dětmi plně vynahradím a ráda se pak vracím k pracovním výzvám.

hodně úspěchů popřál Pavel Kačer

www.czechcentres.cz 

www.facebook.com/Ceskacentra 
twitter.com/Ceska_centra 
www.instagram.com/ceskacentra 
issuu.com/czech.centres