portrétKateřina Marie DuškováPotřebujeme být zdraví a výkonní. Jednou z českých firem, která již léta nabízí produkty prvotřídní kvality vhodné k vylepšení naší kondice, je ústeckoorlický ORLING s.r.o. Patří manželům Duškovým, pracují v něm i jejich dvě děti. Rodinná společnost vyvíjí a vyrábí doplňky stravy pod řadou známých značek, a snaží se tak pomoci utužit zdraví jak lidí, tak zvířat. V mnohém jsou tyto přípravky průkopnické, nesou stopu významných vědeckých poznatků i zkušeností z praxe. Ing. Kateřina Marie Dušková je jednatelkou a marketingovou ředitelkou. Zabývá se také vývojem. Tuto roli chápe jako své profesionální poslání. Pátrala jsem po tom, jak vnímá rodinné podnikání ona, co ji nejvíce těší či motivuje:

Co pro vaše profesní zaměření znamená orientace na výrobu přípravků, které pomáhají utužovat lidem kondici? Je to součást vaší životní filozofie? Je to určité na­plnění, poslání?

K vývoji účinných doplňků stravy mám dobré vzdělání, praxi, intuici i inspiraci. A také skvělý tým spolupracovnic a spolupracovníků, které jsem si vychovala. To, co společně děláme, děláme odborně a poctivě. Je to skutečně mé poslání, které jsem přijala a jsem moc ráda, když produkty naší pečlivé práce pomáhají lidem a také zvířatům od psů a koček přes koně až po žirafy či slony v zoologických zahradách.

Zastáváte roli jednatelky firmy a zároveň jste přední manažerkou. Jak se tyto dvě pozice snoubí? Nebo byste občas jako jednatelka postupovala jinak než jako manažerka?

budova Orling 5Předně jsem majitelkou firmy a nesu společně s manželem celou zodpovědnost za naše výrobky, ale i zaměstnance, kteří jsou součástí našich životů a rozšířené rodiny. Rozhodně mohu říct, že majitelské řízení firmy je jiné než řízení manažerské. Jako majitelé si s manželem nejvíce ceníme zaměstnanců a vztahů s nimi, neboť bez dobrých lidí a jejich poctivé práce nelze dosáhnout žádných dlouhodobě kvalitních výsledků. V zájmu udržení stabilního prostředí firmy je třeba akceptovat i určité ztráty, které by si najatý manažer třeba ani nemohl dovolit. Vidím, jak vznikají a zase po nějaké době zanikají firmy, které jsou manažersky vedené a marketingově orientované. My se více řídíme skutečnou fyziologickou potřebou lidí a nevytváříme produkty pro rychlý ekonomický profit, ale pro stabilní prostředí.

ORLING je především exportní společností. Kde všude jste již uspěli? A jak v které zemi marketingově cílíte? Jsou velké rozdíly v pojetí propagace?

Uspěli jsme všude, kam jsme vstoupili, a to proto, že zájem vždy vzešel ze strany našich zahraničních odběratelů a vznikl na základě dobré zkušenosti s našimi produkty. Většinou to začne u psů či koní. Pak si člověk řekne, no, když to pomáhá mému koni, tak mně nebo mé mamince by to také mohlo pomoci. Je to cesta zdlouhavá a pomalá, ale zase pevná, stabilní. Takto jsme uspěli v Česku, na Slovensku, v Polsku, Litvě, Lotyšsku, Rusku, Srbsku, Chorvatsku, Bulharsku i v Německu. Díky internetovému obchodování posíláme své produkty zákazníkům po celé Evropě, ale i do Japonska či třeba Kanady.

Jak se projevilo letošní jaro a koronavirus v prodeji vašich výrobků? Na trh jste uvedli novinku s vitamínem C – předčil zájem o ni vaše očekávání?

Tento produkt jsme rychle vyvinuli pro potřeby našich zaměstnanců a jejich rodin k rychlému a razantnímu posílení vlastní nespecifické imunity, která je zásadní v boji našich organizmů s jakoukoliv infekcí a nemocí. Dali jsme jej na trh, aby jej mohli využít i jiní lidé. Kromě vysokého obsahu vitamínu C obsahuje i vitamín D a řadu dalších vitamínů, selen a zinek a bylinné extrakty pro posílení obranyschopnosti a dýchacích cest. Nakonec se dle výzkumu WHO ukázalo, že existuje přímá úměra mezi obsahem vitamínu D v krvi a počtem nemocných a zemřelých na covid-19. Není to nic překvapivého, dalo se to očekávat, proto jsem do našeho produktu SOS Vitamin Komplex Orling přidala i 1500 IU vitamínu D. Takovýto produkt by měli užívat všichni vážně nemocní a staří lidé, ale i ti, kteří se chtějí vyhnout nákaze koronavirem nebo nyní aktuálně borelióze. Silný imunitní systém nás vždy ochrání. Zájem o produkt je, ale měl by být v zájmu starých rodičů vyšší.

Mnohé firmy zachvátila panika, majitelé se báli, že klesne odbyt, že zkrachují. Jiné vzaly toto období jako velkou příležitost a výzvu posunout se dál. Přemýšlela jste také o nejhorším, anebo jste si takové úvahy vůbec nepřipustila?

Já jsem realista a optimista a vyhýbám se přemýšlení o nejhorším, protože tím si to člověk jen přivolá. Raději se dívám na to, co je možné udělat, abychom ve zdraví co nejlépe přežili, proto jsem vyvinula výše zmíněný produkt pro razantní posílení imunity. Díkybohu se nám všem koronavirus vyhnul nebo jsme neonemocněli. Celou dobu pracujeme ve stoprocentním nasazení, aby nikdo z našeho týmu nepropadl panice, a věnujeme se vývoji nových produktů.

vyüroba 2017 15Máte své manažerské zásady, které vás nikdy nezklamaly?

Mám své lidské zásady: „Jak chceš, aby se druzí chovali k tobě, chovej se ty k nim.“ A pokud mě někdy někdo zklamal, je to spíš jeho problém než můj.

Ostatně – kde berete optimizmus, který je pro podnikání nezbytný? Pro vize, jež určitě nemají konce?

Věřím v Boha, který je láska. V tom je ukryto vše...
Jste rodinnou firmou. Hledání následovníků a pokračovatelů bývá často složité. Jak je tomu u vás?

Ve firmě pracuje dcera i syn, ale všechno má svůj čas, a nakonec je to vždy tak, jak to má být.

Určitě je s obdobím, které nás posunuje nejen ke zkušenostem a moudrosti, ale i k významným životním krokům, spojené nelehké rozhodování. Co je dnes pro vás podstatné při posuzování plánů do budoucna?

Je to asi hloupé v podnikatelském prostředí přiznat, že neplánuji a vše přijímám tak, jak to přichází. Radosti i těžkosti, vždy jsou to jen rozcestí. Tehdy je třeba se zastavit a vydat se jednou z cest. Nejlepší bývá ta nejtěžší a nejsložitější, ale hlavně ta, kdy člověk více než na sebe myslí na druhé, především na členy rodiny i zaměstnance. Co jim mé, respektive naše, rozhodnutí přinese.

Přináší vám větší radost významný obchodní úspěch nebo uvedení inovativního produktu na trh?

Jsem tvůrce, tak vývoj a uvedení nového, a hlavně užitečného produktu je pro mě vždy mnohem radostnější. Ale je to čím dál tím těžší, protože na trhu je věcí až Klouby a Imunita a SOS 3příliš mnoho. Na doplňky stravy se vrhla řada marketingových firem, které si u zakázkových výrobců nechají vyrobit něco, na co potom udělají velké reklamní kampaně, a po čase po takových produktech ani pes neštěkne. Tyto praktiky, bohužel, kazí trh s doplňky stravy, které pak lékaři právem považují za neúčinné a je pro ně i pro zákazníky obtížné rozlišit kvalitní produkty od těch „marketingových“, které se leckdy tváří jako produkty vysoce inovativní. Rozlišovacím ukazatelem by měl být ověřený obsah účinných látek, historie výrobce a jeho odborné zázemí, případně doporučení odborných společností, které jediné mohou ze zákona doplňky stravy posuzovat a doporučovat.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi